Miljø

Villaksens velsignelse

February 9, 2016

På Villakskonferansen i Alta, 9. februar holdt jeg denne lille appellen.

Kongen, sametingspresidenten og alle dere andre.

Lukk øynene og tenk deg om:

Har du noen gang følt naturens velsignelse?

Har du løpt barføtt i furuskogen og kjent hvordan barnåldekket gir deg den lille ekstra spretten. Har du gått i badstu og badet i kalde nordnorske fjorder med bare midnattsolen mellom deg og nordpolen.

Har du stått ved et vann eller i en elv og ventet tålmodig, tålmodig på at fisken skal bite på.

Da har du følt naturens velsignelse.

Men naturen er truet.

Min oldefar vokste opp i et hjem der der foreldrene drev hotell for Lakselorder som fisket i Vosso, før han dro for å bli vannkraftutbygger. Min bestefar ble selv aktiv laksefisker i samme elven til det ble lite laks.

Siden han fisket sin siste laks er villaksbestanden mer enn halvert.

Laksen er Norges Panda sa Dag O Hessen tidligere i dag – Men da må jo alarmen gå når Norges panda er truet!

I dag har vi fått dokumentert hvordan oppdrettsnæringens lakselus gjør betydelige innhogg i villaksbestanden, vi har fått dokumentert hvordan rømming utvanner villaksens arveegenskaper.

Da skulle du tro at alle var enige om:

Krav om merking av all oppdrettslaks, både fettfinne og produksjonssted, sånn at det blir lett å skille ute rømt oppdrettslaks og myndighetene umiddelbart kan plassere ansvaret og bøtelegge mijøkriminaliteten.

Det SV-forslaget var det bare Miljøpartiet som støttet (ikke Venstre, ikke Høyre).

Det samme gjaldt forslag om å pålegge næringen å øke forskningsinnsatsen for å forske frem en bærekraftig næring og økt forskning på hvilke konsekvenser oppdretten og kloakken fra oppdretten har for kysten og kystmiljøet.

SV ville straffe konsesjonshaverne hardere for dårlig dyrevelferd og rømming.

Det er jo akkurat når oppdrettsnæringen slår alle salgsrekorder at det burde være mulig å få på plass de viktigste grepene for å sikre at oppdrettsnæringen ikke tar livet av andre deler av naturen. Hvis ikke i dag – når da?

Jeg synes oppdrettsnæringen har sluppet for billig.

Fiskeriminister Per Sandberg har i Stortinget vært med på å sikre næringen økte konsesjoner selv om lakselusen tar livet av inntil 10% av laksen. Og lakseslusen fra anlegg tillattes å ta livet av 29,9% av villaksen før det får konsekvensen for konsesjonshaverne.

SV ville sette grensen for kutt i konsesjoner på 10% i stedet for på 30%. De andre var enige med regjeringen.

Naturen ødelegges ikke ved ett slag – den ødelegges bit for bit.

 

Jeg var på sommerferie i Lofoten da jeg var liten:

Siden den gangen er lomvibestanden ned 98%.

Fuglefjell som tidligere var full av krykkje – står nesten tomme.

Og Villaksen er ned. Da hjelper det ikke akkurat at Regjeringen tillater å dumpe kobberholdig gruveavfall ved inngangsdøren til våre laksefjorder – i Repparfjorden i nabokommunen.

Da hjelper det ikke akkurat å dumpe gruveavfall og drepe fjordbunnen i minst 50 år i Førdefjorden der ungdommene i Natur og Ungdom tar imot bøter for flere hundre tusen kroner. Siden vi er så mange her i dag vil jeg oppfordre alle til å gi en skjerv til Natur og ungdom sin innsats for å ta vare på naturen, og laksefjordene. Jeg er sikker på at de ville satt pris på en hilsen fra Kongen også;)

Naturen ødelegges bit for bit.

Sånn kan det ikke fortsette – Det er derfor vi er her i dag og derfor vi her er viktige.

Hvis jeg får det som jeg vil, skal jeg ta min datter med for å bade i midnattssol i kalde fjorder, hvis de ikke er full av gruveavfall  – og ta henne med på laksefiske der min bestefare fisket, hvis ikke laksen er vekk: Man da trenger vi at alle de som sitter i Kongen sitt råd ikke bare lytter, men faktisk handler etter det folk her i salen sier, sånn at vi alle om 10 – 50 – 100 år kan stå i en elv – og oppleve naturens velsignelse.

You Might Also Like