Innlegg

Vill vest på leiemarkedet

May 24, 2006

I går var jeg på Asylet på Grønland i Oslo og diskuterte husleieregulering hos Leieboerforeningen. Der var det masse mennesker som gikk en utrygg fremtid i møte på grunn av følgende: I 1999 fjernet alle partiene på Stortinget, med unntak av SV, den egne husleiereguleringsloven her til lands. I tilleg skjedde to viktige ting med Husleieloven:

 • Det ble lov til å inngå tre-årskontrakter som normalkontrakt. Før hadde evigvarende leie med oppsigelsesrett til leietaker vært utgangspunktet.
 • Gjengs leie bli innført som begrep.

Konsekvensen av disse to grepene ble at flere inngår kontrakter som kan sies opp fra huseieers side hvert tredje år dersom ikke leietaker klarer å matche høyeste markedspris.

I tillegg steg husleien stort sett i tråd med konsumprisindeksen før, mens den nå kan hvert tredje år kan reguleres til såkalt “gjengs leie” (det som er normalt i området – skikkelig uklart begrep) Leiemarkedsundersøkelsen som ble satt igang for å finne gode måter å fastslå gjengs leie på konkluderte med at det var vanskelig og med at det var klar sammenheng mellom et par ting:

 • Det er dyrere å leie i Oslo og Akershus enn resten av landet.
 • Det er dyrest å leie av profesjonelle, dernest av privatpersoner og billigst å leie av venner og familie.
 • Det er dyrere med korte leieavtaler enn med lange.

Skikkelig mange folk var bekymret for at de gamle, tidligere billige leilighetene de bodde i nå var i ferd med å bli skikkelig dyre og at kommunen håvet inn store summer på utleie av boliger.

Mange kom med innspill. En av dem var Ola Fæhn som er leieboerrepresentant i Husleietvistutvalget.

Han mente at:

 1. Oslo kommunes priser er høyere enn gjengs leie(se gjengs leie over). 
 2. de som nå ble rammet av fjerningen av husleiereguleringsloven og får 10% husleieøkning hvert år må få en videre overgangsordning fra 2009 så ikke husleien øker veldig fort.
 3. de som bor i tidligere husleieregulerte boliger bør det lages en spesialordning for så de kan fortsette å få bli boende.
 4. folk må benytte husleietvistutvalget mer til å få løst trøbbel
 5. hele landet må få husleietvistutvalg

I tillegg tok noen opp at de pengene folk i Oslo har betalt for mye inn i leie må kunne kreves tilbake, både av Oslo kommune og private utleiere.

Alle forslagende er gode, men i tillegg har jeg tre viktige om regulering av priser:

 • Gjeninnføre evigvarende husleiekontrakter som norm og fjerne vanlige utleieres muligheter til treårskontrakter.
 • Utrede lov om ikke-kommersielle boliger og bygge flere billige utleieboliger. Det står i Soria Moria-erklæringen og skal bare gjøres. En lov om ikke-kommersielle boliger skal sikre at kommuner, boligstiftelser og boligbyggelag ikke skal kunne tjene penger på å eie utleieboliger, men tvert imot kun bruke penger på vedlikehold og bygging av nye boliger. Liknende system har de i Danmark – de såkalte boligselskapene.
 • Skaffe husleietvistutvalgene kontroll over gjengs leie gjennom å tvinge alle utleiere til å innrapportere hva de tar i husleie til Husleietvistutvalget for på den måten gi HTU en skikkelig oversikt over hva gjengs leiepris reelt sett er.  

Det er utrolig mange som rammes av at markedsfundamentalistene slapp markedskreftene fullstendig fritt på boligmarkedet. Bolig er en menneskerett ikke alle får oppfylt i dag, i tillegg rammer stigende husleiepriser de med dårlig økonomi og folk, mye eldre, som ikke kjøpte seg leilighet da de var unge. Enhver økonom skjønner at vitsen med markedsmekanismen er at noen ikke skal ha råd til et gode som bolig er, og dermed styrer vi mot at noen ikke har råd til å leie bolig. Slik er det for 5500 folk som er bostedsløse og mye flere som sliter med høye boligpriser. Det har Erna Solberg skylden for med sin veike boligpolitikk som feide problemene under teppet og som skapte flere bostedsløse. Nå får vi vise at vi vil det annerledes.

You Might Also Like

 • http://snorre.urbanturban.no snorre

  Godt innlegg! Fått med deg grepet vi gjorde i Trondheim Bystyre i går? Der innførte vi kommunal depositumsordning for private leieboliger, slik at flere slipper inn på markedet nå som prisene er så bananas at ingen ha rråd til å kjøpe. Et flott tiltak – kan sende deg papirene på det om du er interessert.

 • http://sykkelstyre.blogspot.com Espen Edvardsen

  Kjempepost! Snurre. Kan du sende sak til Vestlandet, hordaland@sv.no, pb 1086, 5809 BG.

 • Anders Rindal

  Dette er viktig. Ikke bare er boligprisene i Oslo altfor høye fordi boligspekulanter skal ha pervers inntjening. I tillegg er eiendomsbransjen frekke nok til å klage over at det “bare” var 9% økning i boligprisene i fjor.

 • Hallgeir

  Veldig bra. Viktig at venstresiden prioriterer boligspørsmål. Dette er en såpass stor del av privatøkonomien til folk, men et spørsmål som FrP ikke tar opp i det hele tatt. Dette kommer jo selvsagt av at en kritikk av boligprisene er en kritikk av markedet og ikke offentlige avgifter.

  Mener også at SV burde prioritere strømspørsmålet høyere, blant annet ved å få innført et to-prissystem og å regulere strømmarkedet mer enn i dag.

 • Sjolie2000

  Det er godt mulig at leiemarkedet ikke fungerer optimalt. Det oppstår imidlertid enorme problemer med prisregulering. Vedlikeholdet blir dårligere når boligeier ikke har lov til å tjene penger på boligene, tilbudet vil falle av samme grunn. Lavere tilbud og lavere kvalitet vil øke den faktiske markedsprisen. Når den offisielle prisen er regulert, vil som oftest avviket mellom offisiell og reell markedspris dekkes ved penger under bordet. Det er selvsagt synd at det er slik, men slik er det. Erfaringene med regulerte boligmarkeder er omfattende.

  De fleste er nok enige i at bolig er en menneskerett. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det er en menneskerett å bo i Oslo. Veldig mange mennesker, herunder enslige småbarnsmødre, pensjonistektepar, innvandrere, samer, nordlendinger, byråkrater og markedsfundamentalister, vil gjerne bo i Oslo. Alle kan ikke gjøre det. Hvem skal plukke ut hvem som ikke får bolig, hvis ikke “markedet” kan gjøre det. Som du ganske riktig påpeker er markedsmekanismens funksjon fordeling av knappe ressurser. Gleden ved markedsmekanismen er at den fordeler ressurser effektivt, (enten ressursene er eiendom, olje, arbeidskraft eller brukte Toyotaer). Men poenget med regulering er det samme: fordeling av ressurser. Svært ofte (men langt fra alltid!) vil reguleringer fordele ressursene mindre effektivt enn markedsmekanismen gjør det.

 • Pingback: Depesjer.no - Nyheter som teller()

 • http://idalk.blogspot.com Ida Killie

  Hva er gjengs leie? Er det når en gjeng leier?

 • Kalle

  Himmel og hav, for et komplisert regelverk… Løsning på problemet: Frivillige avtaler mellom leietaker og utleier. Stem DLF!

 • Pingback: purchase adipex()

 • Pingback: 7 card sturd poker regler()

 • Pingback: hornus wager rookie()

 • Pingback: t i on bet()

 • Pingback: poker cinese()