Innlegg

Viktig å forstå – flere må sykle og gå

April 27, 2015

Dersom et skattefradrag kan få mange flere mennesker til å gå eller sykle til jobb, kunne det ført til en viktig forbedring av luften i Norges mange byer, bedre plass på bussene, færre biler i gatene og et sprekere Norge.

Selv i Norge, verdens beste land å bo i, har vi samfunnsproblemer. Ett alvorlig samfunnsproblem er giftig byluft. Byluften dreper omlag 1500 folk hvert eneste år og påfører ekstra helseplager til hundretusener av andre mennesker med andre sykdommer som astma, kronisk hoste, bronkitt, kols og hjerte- og karsykdommer.

Den forurensede luften påfører barn luftveislidelser. Derfor er det ikke rart at Oslo kommune ber barnehager holde barna inne i de verste tvinger dem til å være inne.

Det er større sjanse for å få kols som voksen, hvis du har astma som barn, enn om du røyker.

Tygg litt på den og se om du ikke er villig til å gjøre litt mer for å forbedre byluften.

Et annet alvorlig samfunnsproblem er at veldig mange av oss sitter mer og mer i ro og blir i dårligere og dårligere form. Helsedirektoratet mener at 30 minutters fysisk aktivitet om dagen halverer sjansen for hjerte- og karsykdommer. Utgifter  Hva hadde ikke samfunnet spart og hvor mange liv hadde ikke blitt bedre dersom flere hadde latt bilen stå og gått litt eller syklet til jobben i stedet.

Det finnes ikke ett enkeltforslag som kan sikre både trygg luft og god folkehelse, men vi må våge tenke nytt når problemene vi har er alvorlige. Jeg og SVs stortingsgruppe har derfor foreslått å utrede et skattefradrag på sykkel og gange, fordi jeg tror det kan være ett av flere bidrag for å gjøre noe med disse samfunnsproblemene.

Det er to ting som gjør at flere tør sykle:  1. Godt tilrettelagte trygge sykkelveier og 2. Nok syklister. At så få sykler gjør det rett og slett farligere for de som sykler. En gang i måneden sykler derfor folk fra initiativet “Critical mass” rundt i Oslo for å vise at når nok folk sykler, så blir bilene nødt for å ta hensyn. Alt som kan gjøres for å få folk opp på sykkelen og ut i gaten ett skritt i retning av å gjøre Oslo og andre byer om til sykkelbyer.

Det viktigste grepet for å få flere folk til å sykle, er gode trygge gang og sykkelveier.

Derfor er det et problem at samferdselsministeren har bestemt seg for å være motorveiminister til hverdags og sykkelveiminister bare når han skal pynte seg til fest. Folk fra regjeringspartiene fnyser av skattefradrag for å sykle til jobb, og sier at det viktigste er å bygge sykkelveier. De samme partiene legger fram statsbudsjetter som foreslår kutt i bevilgningene til de samme sykkelveiene “fordi det er så dyrt å bygge sykkelveier”. Det er derimot aldri for dyrt å bygge motorveier.

Sannheten er at med dagens fart i byggingen av sykkelveier, vil det ta mer enn 40 år å få bygget nok til å doble sykkelandelen, i følge Forbrukerrådet. Samtidig sier samferdselsbyråd i Oslo Guri Melby at det tar flere år å omregulere gateparkeringer til sykkelveier. Da er det verdt å stille spørsmålet om vi skal vente på perfekte sykkelveier, eller om vi skal gjøre flere ting for å få flere til å gå og sykle med en gang.

Jeg har foreslått et skattefradrag på 40 kr per km du går eller sykler til jobb opp til maksimum netto fradrag på 1850 kroner. Det blir om lag 165 km gange eller sykling i året. Det finnes forskjellige modeller og alternativer som bør utredes, for eksempel hvordan man skal premiere dem som går et stykke og deretter hopper på kollektivtransport. Målet er uansett klart: At flest mulig skal la bilen stå og flest mulig sykle og gå.

Jeg ser at noen har kalt et skattefradrag høl i hode. Tenk på følgende. I dag brukes skattssystemet for å støtte noen av de tingene vi synes folk bør gjøre mer av. Kjøper du aviser,  betaler du ikke moms. Ikke om du tar lappen heller. Har du stort nok hus til å leie ut en del, er det skattefritt, og du får fulle rentefradrag for lånet. Mesteparten av folks sin arbeidsgiverbetalte mobilregning er skattefri. Trikken og toget betaler ikke el-avgft for strømmen og vi betaler 8 prosent i stedet for 25 prosent moms på kollektivtrafikk. Jeg kunne fortsatt. Skattesystemet er et sammensurium av ulike ordninger som er kommet til når noen har ment at noe var viktig å støtte. SV har for eksempet landsmøtevedtak på at El-sykkel skal bli momsfri og at det skal være skattefritak for arbeidsgiverbetalt støtte til kollektivtransport.

Noen har ment at et skattefradrag for å gå og sykle til jobb er urettferdig overfor alle dem som ikke har muligheten fordi de har lang pendlevei, kronglete levering av barn eller har helseutfordringer. Men sannheten er at dersom flere går og sykler så nyter vi alle godt av det, også dem som fremdeles må være bilister. For hvert menneske som lar bilen stå, blir byluften bedre, det blir mindre køer og bedre plass på veiene, samfunnets helseutgifter og sykepengeutgifter blir lavere og utgiftene til stadig større motorveier overflødige.

Så når noen mener at forslaget til skattefradrag for gange er og sykkel til jobb er dyrt, så vil jeg minne om at det er mye dyrere å bygge stadig flere motorveier og behandle stadig flere mennesker for helseplager på grunn av giftig byluft og manglende fysisk aktivitet. Tre av statens egne fagetater, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet og Miljødirektoratet har slått fast at en gjennomsnittlig jobbsykkeltur gir en samfunnsgevinst på 100 kroner. De fleste økonomer vil mene at et godt skattesystem bør prøve å ta opp i seg slike store samfunnsgevinster.
Til slutt innvender andre at systemet blir vanskelig å kontrollere, eller motsatt, at man må overvåkes for å kunne dokumentere at man faktisk sykler.

Dersom en skattefradrags- ordning ikke lar seg gjennomføres av personvernhensyn, så er jeg den første til å mene at den ikke skal gjennomføres.

Men med tanke på de store utfordringer vi som samfunn står overfor, syns jeg det er merkelig at folk konkluderer på forhånd. Det er nettopp slike aspekter en utredning av et skattefradrag kan belyse. I mellomtiden kan du lese Erik Newth sin interessante blogg som også inneholder konkrete forslag til hvordan man kunne registrere sitt skattefradrag.

You Might Also Like

  • ArnoldHanssen

    Hei, jeg er helt enig at flere kan sykle, både på jobb og privat. Det må til en lovendring for at sånne som meg skal få el-sykkel. Jeg har kols og 27%lungekapasitet og har søkt NAV om el-sykkel, fikk nei, de viste bare til folketrygdloven og at det var bedre om jeg kjøpte den selv. Det de ikke forstår er hvor viktig det er å trene når du har kols og el-sykkel får deg ut, det er bakkene som er tunge, slett vei går fint. Jeg har klaget på vedtaket, men venter ikke at de endrer seg på det. Mvh Arnold.