Innlegg, Rettferdighet, Verden

Vi tenker nytt

February 7, 2013
bolsa famila brasil

I Aftenposten 6. februar skriver Anne Welle-Strand at jeg misforstår henne med vilje når jeg påpeker at det er paranoid å hevde at bistandsarbeidere gjør en dårlig jobb av egeninteresse.

Det er likevel vanskelig å lese Welle-Strand annerledes når hun skriver at «norske aktører er blitt avhengige av at den (bistanden) ikke virker» og videre «om bistanden lyktes ville mange solide overføringer fra staten stoppe, og mange miste jobbene».

Jeg er likevel helt enig i at ny kunnskap må brukes til å bli bedre. Før bodde for eksempel verdens aller fattigste i de fattigste landene. Nå bor de fleste fattige mennesker i mellomrike land.  Erfaringen viser altså at økonomisk vekst i fattige land ikke er nok for å avskaffe fattigdom. Rettferdig fordeling av veksten skjer ikke av seg selv.

Denne innsikten har allerede fått konsekvenser for utviklingspolitikken. Derfor støtter vi for eksempel land til å skaffe seg egne skatteinntekter gjennom programmet Skatt for utvikling, framfor å stole på at bistanden fremdeles skal betale for helse og utdanning for alle, og snart legger vi fram en stortingsmelding om rettferdig fordeling.

Vi tenker nytt og vi trenger debatt. Generelle udokumenterte påstander om at bistand ikke virker finner jeg likevel lite konstruktivt. La oss få en debatt om hva som virker og hva som ikke gjør det.

You Might Also Like

  • Haakon

    Det er litt bemerkelsesverdig at bevillingene skal holdes der de holdes, og ikke endres etter endringen du selv etterlyser.