Innlegg

Vi må få flere biodieselpumper

March 14, 2007

Mange biler kan gå på 100 % biodiesel, men biodieselpumpene glimrer med sitt fravær. FBI viste på fjernsynet at 20 000 trailere kunne gå på 100% biodiesel og. Men bensinstasjonene vil heller blande inn 5 % biodiesel i dieselen i stedet for å sørge for flere pumper. De om det. Nettopp derfor er det viktig at Regjeringen stiller krav til innblanding som tvinger selskapene til å stille opp med mer enn bare lavinnblanding av biodrivstoff i dielsel og bensin.

You Might Also Like

 • http://albanytt.blogspot.com/ Even

  Biodrivstoff er veldig flott så lenge det ikke fortrenger matproduksjon, noe som dessverre skjer i flere utviklingsland nå, og fører til høyere priser på viktige matvarer. Nyhetsbyrået IPS hadde en interessant sak for noen dager siden, “Making biofuels without wasting food”.

  Selv om biodrivstoff (når disse ikke fortrenger matproduksjon) er et stort fremskritt for miljøet er det likevel også en del problemer knyttet til privatbillismen som man ikke blir kvitt med det første. I et litt større perspektiv er produksjonen av biler svært forurensende og avfallsskapende, i tillegg dekker asfalten til veier og parkeringsplasser enorme jordarealer og er erosjonsfremmende.

  Min personlige holdning til dette er at vi som bor i større byer ikke i fremtiden kan kreve å kunne kjøre bil til privat bruk. Viser til eksperimentet i Hasselt i Belgia med bilfri by og gratis kollektivtransport som ble svært godt mottatt av innbyggerne og har vist seg økonomisk bærekraftig og vel så det, som en mulig modell for byer som Bergen og Oslo. Problemet er at dette ikke kan gjøres til et individuelt spørsmål, men må løses i fellesskap.

  I utkantstrøk vil imidlertid bilen være nødvendig inntil noe nytt blir oppfunnet, og målet må være å gjøre bilene så miljøvennlige som mulig. Og da kan biodiesel ha mye for seg.

  Even

  http://ipsnews.net/news.asp?idnews=36823

  Making Biofuels Without Wasting Food
  Patricia Grogg

  HAVANA, Mar 6 (IPS) – The governments of Cuba and Venezuela are planning to move forward together on biofuels production, but they will rely on producing alcohol from sugarcane, in order to spare food crops.