Innlegg

Verdens største vindturbin skapt i Norge!

February 12, 2010

SWAY

I dag får det bergenske teknologiselskapet SWAY penger fra Staten til å bygge verdens største vindturbin på 10 MW – det er dobbelt så stor som de største som finnes i dag! Den skal bygges i Øygarden og kommer til å bli fire ganger så høyt som rådhuset i Bergen, eller nesten dobbelt så høyt som Oslo Plaza, med en rotordiameter på 147meter.

Prosjektet revolusjonerer vindmølleteknologien og kan bety like mye for utviklingen av miljøvennlig energi som Henry Ford betydde for bilindustrien. Bergensområdet blir med dette enda viktigere som kjerneormråde for utvikling av miljøvennlig energi.

Jeg har hatt stor tro på og vært en stor fan av prosjektet deres og fulgt det tett i mer enn to og et halvt år. I den perioden har vi satt av mer til fornybar energi enn noen gang tidligere, fått på plass rammeverk for offshore vind-energi og satset særlig på høyere støtte til offshore vindprosjekter.

All ære og gratulerer til Eystein Borgen og hele gjengen på SWAY og  ros til Regjeringen og ministeren som har vært med på å satse.

You Might Also Like