Miljø

Norsk selskap kan designe verdens største vindmølle!

October 10, 2009

Mens andre har ambisiøse planer og søker penger til utviklingsstøtte, har bergensfirmaet SWAY søkt om støtte til å bygge verdens største vindturbin på Øygarden. Det er helt vilt! Hvis de får penger av Enova (Staten) til å utvikle turbinen sin så vil vi kunne stå overfor et teknologisk gjennombrudd som kommer til å gi muligheter for storstilt eksport av norsk teknologi, skape norske arbeidsplasser og sist men ikke minst: gjøre vindkraft konkurransedyktig!

De største utbygde vindturbinene i dag er 5 MW. De brukes offshore fordi vinden er sterk til havs og utnyttes best med store turbiner. I tillegg brukes kraftige turbiner fordi kostnadene ved å plassere turbinene til havs er større enn på land, på grunn av kabling, fundamentering og større vedlikeholdskostnader. Det er billigere med en 5 MW turbin enn to på 2,5 MW, nettopp på grunn av dette. Dobler du effekten uten å doble vekten har du en god plan. Turbinen Sway har søkt om å bygge er 10 MW og har en diameter på 145 m. Til sammenlikning er Oslo Plaza 117 meter høyt.

Jeg håper at Sways prosjekt er godt nok. Er det det – bør det få penger.

You Might Also Like

 • http://intensedebate.com/people/iWood Ivar

  Og hvis de inkorporerer teknologi som gjør det mulig å la bladene slutte å rotere ved rolig vind (da fugl er ute og flyr), kan vi slippe å skade sjøfugl også.

  PS: tror du må ta en titt på rettskrivingen i andre avsnitt, du motargumenterer første halvdel av setningen.

 • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

  Hvor stort er egentlig det problemet i dag? Noen steder har det vært trøbbel med havørn., men dette tas jo mer hensyn til nå.

  Denne typen kjempeturbiner kommer først og fremst til å bli brukt offshore, så da gjelder det bare å legge dem unna trekkfuglrutene eller finne løsninger, kanskje av den typen du beskriver?

 • http://www.intensedebate.com/people/Heikki Heikki

  Hvor stort er egentlig det problemet i dag? Noen steder har det vært trøbbel med havørn, men dette tas jo mer hensyn til ved dagens utbygginger.

  Denne typen kjempeturbiner kommer først og fremst til å bli brukt offshore, så da gjelder det bare å legge dem unna trekkfuglrutene eller finne løsninger, kanskje av den typen du beskriver?