Innlegg

Vekk med bygdedyret på Grønland!

January 17, 2010

Jeg og Randi Røvik, vår bydelsrepresentant i Gamle Oslo, har tatt initiativ til at bydelsutvalget i Gamle Oslo bør invitere foreninger, næringsdrivende, moskeer og andre med på en kampanje for å få slutt på moralpoliti-tendensene som Aftenpostens Hilde Lundgaard har slått opp den siste uken i en serie artikler i Aftenposten: Moralkontroll i Oslos gater, -Imamer bør ta det opp i Moskeen,  -Sosial kontroll er uakseptabelt, -Mange har sett en annen vei og tenkt at dette går over, Moralproblemet splitter, Drapstrues av “moralpolitiet” og i dag var det oppslag med vårt initiativ.

Det viktige i denne saken er å si klart ifra om at dette ikke er noe minoritetene selv må ordne opp i, fordi alle de minoritetskvinnene og mennene som opplever trakasseringen på samme måte som homofile og andre som trakasseres, er våre kvinner og menn, ikke de andres. Det handler om at i min bydel så skal alle gutter og jenter  få vokse opp med den samme friheten til å velge hvordan de vil oppføre seg og kle seg, uten å måtte tåle trakassering. De er moralpolitiet som må begynne å oppføre seg som folk – ellers kan de bare pelle seg vekk.

Hva tror dere ville hjelpe for å få til bukt med moralpolitiet?

You Might Also Like