Innlegg

Trenger vi et nytt våpenkappløp

February 11, 2007

USA har satt til side ABM-avtalen og ærklert at de kunne godt kan fullføre Ronald “Star Wars” Reagans planer om et ugjennomtrengbart skjold mot atomvåpen over hele USA. Tanken er at i Røverstatenes tid der stadig flere land får atomvåpen trenger USA et skjold for å beskytte seg. I sin tid var skjoldet tenkt som en beskyttelse mot Russland, men da planene kom på bordet på 80-tallet var reaksjonene fra russisk (dengang sovjetisk) side knallharde. Dersom en av supermaktene skaffet seg et skjold og gjorde seg imun mot atomangrep fra den andre supermakten ville det skape ustabilitet i verden fordi det gjorde det mulig for landet med skjold å angripe det andre.

I 2007 er vi tilbake til situasjonen på 80-tallet, men Russland har ikke protestert fordi USA har vært for sterke og Russland for svake, men nå er Putin på banen. Han kaller Bush sin venn og i neste øyeblikk anklager han USA for å starte et nytt våpenkappløp. I denne sammenhengen sier han noe klokt som vi absolutt vi bør støtte når vi snakker til og med vår største alliert.

You Might Also Like

 • http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1640156.ece Guri Malla

  Norske myndigheter har lagt bort frasen om at Russland ikke utgjør noen trussel mot Norge. Nå beskrives landet igjen som en trussel – også militært.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1640156.ece

  Men det virkelig interessante ved talene på en sikkerhetspolitisk konferanse i München var det usminkede bilde vi fikk av et Russland som er sterkere enn før – men som føler seg under hardt press fra et enemektig USA i verden. USA tar seg bare til rette, sa Putin. Han var særlig kritisk til NATOs utvidelser østover og så nå – akkurat som Kreml i sovjettiden – for seg et Russland som omringes av andres militærbaser. Her viste han til et antirakettforsvar som USA planlegger å bygge i Øst-Europa, men hadde også NATOs fremstøt mot Ukraina og Georgia i tankene.

  PUTIN GIKK FOR LANGT i sin kritikk av USA. Men han fikk også rettet oppmerksomhet mot et spørsmål som får for liten plass i vestlige diskusjoner: Hva er Russlands rolle, og er det et mål for NATO å sementere oppdelingen av det som historisk sett har vært et russisk område? Her er det store Ukraina med 50 millioner innbyggere viktigst, men også NATO-militærbaser i Georgia i Kaukasus ville være noe helt nytt. Men det er et faktum at dagens Russland oppleves som en mulig trussel mot land som Ukraina og Georgia, der demokratiske valg må være med på å avgjøre en mulig ny alliansetilknytning. Moskva må opptre slik at frykten dempes.

  SAMTIDIG ER DET VIKTIG for samarbeidet i Europa ikke å presse Russland opp i et hjørne. Også vi er tjent med en stabil russisk stat, som kan bevege seg i retning av sitt eget demokrati. Derfor er én kald krig nok.

 • http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1640156.ece Guri Malla

  Jeg forslår at vi avvikler luftforsvaret og avskaffer vårt forsvar.
  Det kan være en altfor blodig affære å forsvare Norge

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-160

  http://www.mosnews.com/files/10231/004.jpg

  Georgia og Ukraina har ikke bruk for demokrati.

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Enig med Guri Malla. Det å utvikle en Russlandpolitikk i et hundreårsperspektiv er svært viktig for oss, særlig siden vi har en grensekonflikt gående med Rusland på par og tredevte året som omhandler enorme fiskeri- og trolig olje/gassressurser.