Innlegg

Tilbake

August 1, 2007

Når sommeren er over – hvis den noen gang begynte – er det oppsiktsvekkende nok godt å komme i gang med å styre landet igjen. Sosialhjelpsmottakere behandles forskjelling fra kommune til kommune, Reiten og ledelsen i Hydro får mange ganger statsministerlønn inn på konto på grunn av uhyrlige opsjonsavtaler, Høyre mener staten ikke bør drive med likestilingspolitikk. I det hele tatt.

Snart er det valg og.

 

You Might Also Like