Innlegg

Tilbake på FN-sporet

October 17, 2010

 untitled

I løpet av den siste uken har norsk flyktningpolitikk kommet seg tilbake på FN-sporet.

 1. Stopp i returer av asylsøkere til Hellas. Utlendingsnemda (UNE) fikk beskjed av den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) om å slutte å sende asylsøkere registrert i Hellas tilbake dit og overkjørte dermed UNEs stornemds halvt år gamle kontroversielle vedtak om å tillate nettop dette i strid med UNHCRs anbefalinger. Grunnen er at EMD har over 750 saker om returer til Hellas til behandling. Regjeringen svarte prisverdig som seg hør og bør med å slå fast at alle skal få behandlet skake sine av UDI og UNE her i Norge. De som har gode nok beskyttelsesgrunner får bli, de som får avslag sendes tilbake til landet de kommer fra.
 2. Stopp i returer til Sør i Somalia. For et halvt år siden åpnet UNEs stornemd opp for at det var trygt nok i Mogadishu og resten av Sør-Somalia til at enkelte skulle kunne returneres. Dette gjorde at Norge endte opp med dens strengeste politikken av alle anstendige europeiske land ifht Sør-Somalia. Denne uken snudde de etter å ha bli bedt om å vurdere saken en gang til av Den Rødgrønne Regjeringen.

FN, det vil si Høykommisæren for flyktninger (UNHCR) har i hele perioden UNE ment at det var galt å sende folk tilbake både til Hellas og til Sør i Somalia og i sær til Mogadishu.

Grunnen er at forholdene for asylsøkere i Hellas er helt forferdelige. slik TV2 har dokumentert. Sårbare grupper som barnefamilier og syke gis ikke noe tilbud og kun 11 av 30 000 mennesker som søkte om asyl fokk innvilgetopphold. TV 2 har i lengre tid tatt opp forholdene for asylsøkere i Hellas.

Somalia har vært herjet av borgerkrig og interne konflikter i en årrekke. Norge har selv hatt soldater i Somalia, sist en fregatt i Adenbukten for å bekjempe piratvirksomhet med baser i Somalia.  Mogadishu regnes av de fleste å være en av verdens aller farligste områder å oppholde seg. FrP mener velstående Norge  tar imot for mange somaliske flyktniger. Faktum er at landet som tar imot flest flyktninger er vesentlig mindre velstående landet Kenya, som også huser verdens største flyktningeleir, sist beskrevet i dagens VG-nett.

Som internasjonale forsvarere av FN og menneskerettigheter har vi et serlig ansvar for å holde oss med god margin på rett side i forsvar for . Ikke trø over streken og bryte dem slik jeg mener praksisen vår har vært siste halve året i forhold til Hellas og Somalia. Utlendingsnemda må etter avgjørelsene som er fattet denne uken, gå igjennom all praksis de har, særlig fra land der vi innvilger i lavere grad enn andre europeiske land, for å finne ut om annen av deres praksis kan være i strid med flyktningekonvensjon, europeisk menneskerettighetskonvensjon eller barnekonvensjon.

Hva synes dere?

You Might Also Like

 • Nils

  Ikke bra. Vi ønsker å redusere antallet asylsøkere, ikke øke det.

 • Heikki

  Hvorfor? Bør ikke Norge ta sin andel av verdens flyktninger?

 • Lion Meiers

  Nei Heikki det bør vi ikke nå. Dette er nettopp en slik politikk som du representerer som er den direkte årsaken til økt fremmedfiendtlighet i Norge og eller i Europe. Det er en slik politikk som er den direkte årsaken til at SD fikk 20 representanter ved valget i Sverige. Hvorfor?

  Fordi ved å la så mange mennesker komme inn i landet på så kort tid fra så forskjellige og ofte underutviklede kulturer skaper den politikken frykt hos de som bor der fra før. Ja det er kanskje av ubegrunnet frykt. Hvem vet. Men poenget er at politikken skaper fremmedfrykt, den skaper rasister. Det mest pragmatiske er å bremse innvandringen inntil innbyggerne er beroliget og fremmedfiendtligheten er på vei ned igjen.

  Så sånn sett er du og ditt parti direkte med på å skape fremmedfrykt gjennom den naive politikken som dere representerer.

 • Gro

  Jeg er opprørt over Amelie-saken og har fulgt med i så og si alle debatter og lest det jeg har kommet over de siste dagene. Nå er jeg forholdsvis godt orientert om de ulike alternativene som er lansert omkring hennes situasjon og jeg forstår at aspektet omkring opphold på humanitært grunnlag ikke er tatt opp i tilstrekkelig grad. Jeg har hørt med stor interesse på Lønseth, Jens og andre som argumenterer med lovens strenge bokstav og andre som mener at her burde det åpnet seg et visst skjønn.

 • Gro

  I dag leser og hører jeg at SV har kapitulert og at partiet ikke kommer igjennom med sine synspunkter i saken der en løsning for Amelie ville vært å søke arbeidstillatelse herfra. Maria Amelie har satt de papirløses sak og skjebne på dagsorden. En gruppe som ikke på noe vis kan ferdes i det offentlige rom, ikke en gang få helsehjelp når det skulle være nødvendig. Så vidt jeg kan se strider dette mot sentrale menneskerettigheter. Hvorfor ikke gi denne gruppen amnesti? Men jeg har sett at det er tre grupper myndigheter, og da tenker kanskje ikke bare på norske, har problemer å hanskes med. Det er narkomana, det er de prostituerte og det er de papirløs. Enn så ulike de er har de det tilfelles at de helst ikke burde finnes. Og gjør man noe som helst for å lette deres tilværelse en smule tolkes dette som en aksept av deres eksistens og levemåte. Men de finnes og man må forholde seg til dem. Jeg blir så flau over å være norsk og jeg skammer meg sånn over den nirske regjeringen. Og jeg føler meg så hjelpeløs.

 • http://www.s7r7.com شات الشرقيه

  Jeg er opprørt over Amelie-saken og har fulgt med i så og si alle debatter og lest det jeg har kommet over de siste dagene. Nå er jeg forholdsvis godt orientert om de ulike alternativene som e