Innlegg, Rettferdighet, Verden

Til New York med ny FN-politikk

September 23, 2012
heikki i fn 2

Den nyheten som fikk aller mest oppmerksomhet på fredag, var forståelig nok omrokkeringene av statsråder i regjeringen. Men vi la også fram stortingsmelding om Norge og FN som jeg nå har med meg på vei til åpningen av FNs 67. generalforsamling.

Her er en en kjapp oppsummering av viktige punkter i meldingen:

Regjeringen vil arbeide reform av Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet er FNs mektigste organ. Det består av de fem faste medlemmene, vetomaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, og ti ikke-faste medlemmer. Det trengs et mer effektivt og legitimt Sikkerhetsråd som reflekterer dagens maktfordeling og blir mer representative. Fast regional representasjon kan være en mulighet.

I meldingen varsler regjeringen at vi vil arbeide for å styrke FNs fredsoperasjoner, prioritere deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner og ha som mål å øke bidrag til FN-ledede operasjoner.

Vi ønsker oss styrket innsats i FN for rettferdig fordeling mellom land og innenfor land. I dag er det flere fattige i mellominntektsland enn i de aller fattigste landene. Norge mener derfor at rettferdig fordeling er et tema som må høyt opp på FN-agendaen.  Dette er et område som virkelig viser hvorfor den rød-grønne regjeringen trengs. Man trenger en norsk stemme internasjonalt som sier høyt at for å avskaffe fattigdom,trengs omfordeling. Og da snakker vi ikke bare  om omfordeling mellom rike og fattige land, men fra rike til fattige mennesker.

Norge skal jobbe knallhardt for at FN skal bidra til å bekjempe skatteparadiser og ulovlig kapitalflyt. Dette er saker som SV har løftet til høyeste prioritet for den rorske regjeringen i mange år, og der FNs innsats er viktig.

FN-systemet blir stadig pålagt nye oppgaver, organisasjoner blir opprettet og systemet vokser. Medlemslandene har det overordnede ansvaret for hvordan FN styres, og må vise politisk vilje og evne til å vedta nødvendige reformer. Norge skal fortsatt være en aktiv pådriver for modernisering og styrking av FN.

Norge er verdens fjerde største giver til FN. Sortinget har bedt om at tydelige vurderinger av de enkelte FN-organisasjonens relevans og effektivitet, og at vurderingene får budsjettmessige konsekvenser for Norges frivillige bidrag.  I meldingen foreslår vi derfor syv kriterier for å vurdere norsk økonomisk støtte til FN-organisasjoner::

 1. Organisasjonens resultater og evne til å dokumentere disse.
 2. Relevans i forhold til norske politiske prioriteringer.
 3. Organisasjonenes systemer for planlegging, budsjettering og resultater.
 4. Organisasjonens systemer for internkontroll og arbeid mot korrupsjon.
 5. Bidrag til nasjonal kapasitets- og institusjonsutvikling og fremme av nasjonalt eierskap.
 6. Norges mulighet for påvirkning av organisasjonen som helhet.
 7. Vilje til å bidra til reform gjennom konkrete tiltak.

Jeg snakker om meldingen til FN-sambandet

Her kan du lese selve meldingen.

You Might Also Like

 • Raymond M. Kristiansen

  Punkt 4 vedr. internkontroll og arbeid mot korrupsjon er meget viktig. Men hvordan kan man faktisk fremtvinge dette? Norge kan bruke pengesekken som pressmiddel, men jeg tviler på at dette kan fungere i praksis.

  Lykke til i New York! Jeg skal lese stortingsmeldingen.

 • Christian Torseth

  Personolig synes jeg det er interessant å se punkt 5 formulert så klart. Fremme av nasjonalt eierskap går på tvers av den politikken Verdensbanken og IMF, som begge oppfordrer og stimulerer frie investeringer fra den vestlige verden i fattige land. Haiti er et godt eksempel på et land hvor offentlig eiendom raskt og effektivt ble overdratt til utenlandske eiere, med katastrofale virkninger for lokalbefolkningen. Et slikt mål er i høyeste grad laudabelt, i mine øyne, men det er også svært ambisiøst. Forhåpentligvis kan du få hevet denne saken opp til en reell diskusjon, Heikki! Du vil i alle fall kunne finne sympati i mange land, selv om det kan bli verre med direkte støtte, tatt i betraktning at lån og støtte ofte kommer med betingelser som vanskeliggjør slik politikk. Lykke til, du gjør en god jobb for SV, regjeringen og landet.

 • Elisabeth Reehorst

  Jeg har ikke lest meldingen, bare det du har referert over – i tillegg til et par NTB-meldinger. Det du refererer, høres bra ut. Jeg er mest opptatt av Sikkerhetsrådet akkurat nå, og reagerer derfor på argumentasjonen i den ene NTB-notisen – som jeg antar de har fra meldingen. Denne går på den utbredte myten om at FN ble lammet fordi Sikkerhetsrådet ikke kunne bli enige – oftest underforstått at Russland og Kina ikke bøyde av for USA sine krav i forhold til Syria. Som konsekvens av dette “ble verden handlingslammet og kunne ikke gjøre noe med krisen i Syria.” Dette er jo ikke sant. Både sanksjoner (som har gått minst like mye ut over sivilbefolkningen) og all form for hjelp, ikke minst våpenhjelp til den væpnete delen av opprørerne og pengehjelp til denne, har florert. Det som har manglet, er to ting: En vilje, ikke minst fra opprørernes side, til å delta i forhandlinger, og tilsvarende for nasjoner og organisasjoner som vil drive hjelpearbeid – det er mangel på vilje til å ta kontakt med regimet som har hindret mange i å komme inn, ikke fordi regimet hindret dem. Det har kort og godt vært en manglende vilje til å innse at så lenge regimet sitter, må du faktisk forholde deg til det hvis du vil inn, uansett hva du mener om det. Det hadde lite med at FN var “handlingslammet” å gjøre. Dermed er det ikke sagt at den utvidelsen av Sikkerhetsrådet du snakker om, ikke vil være gunstig – det tror jeg, og det med regionsrepresentasjon tror jeg kan være en god ide, sjøl om det kanskje burde vært mer en kvoteordning for å få med ulike former for regimer… Og de andre punktene ser jo også greie ut – sjøl om man kanskje burde legge vekt på at det er fred FN skal skape – ikke at andre skal få gripe inn med våpen i interne konflikter. Ellers er også jeg fornøyd med denjobben du har gjort – særlig den vrien til å jobbe med fagforeninger i u-land, likte jeg!

 • Per Kristian

  Hei Heikki

  Jeg leste i en nrk artikel noe som gjorde meg litt forvirret.

  Du sier:

  “Dette er ett av de gode argumentene for reform av Sikkerhetsrådet. Men FN vil aldri være mer enn det FNs medlemsstater vil det skal være”

  Dette er et viktig arbeid. Sikkerhetsrådet fungerer ikke til folkets beste slik det er i dag.

  Videre står det:

  “Kritikerne mener FN lider under at ulike organisasjoner kjemper mot hverandre snarere enn å samarbeide.”

  Det har jeg også intrykk av. Noen land slik som USA bruker vetoretten til å forsvare sine egene interesser. Slik som i midtøstenkonflikten.

  Men her blir jeg litt bekymret:

  “Alternativet til en FN-ledet verdensorden er ikke et godt alternativ. Da må vi bygge på det vi har og utvikle det. Derfor mener vi det er viktig å reformere Sikkerhetsrådet, som er det organet som fatter vedtak om militære inngripener”

  Fins det en alternativ verdensorden som ønsker å overkjøre FN?
  Hvem er det, og hva vil de?