Innlegg

Tamilenes tragedie

April 30, 2009

Disse dagene møter vi mange tamiler som er fortvilte. Vis solidaritet med dem. Mange av dem har flyktet fra Sri Lanka fordi tamilene har vært undertrykket i en årrekke. Den Tamilske gruppen Tamiltigrene har drevet kamp for løsrivelse fra Sri Lanka og krevd en egen selvstendig stat for tamilene. Den drømmen brister nå fordi de lankesiske regjeringsstyrkene har drevet Tamilitigrene tilbake og inne på et svært lite område der de i praksis er fanget sammen med tusenvis av sivile tamiler.

FNs sikkerhetsråd har cedt tamiltigrene legge ned våpnene og EU og USA har tamilitigrene deminert som en terrororganisasjon, men Norge har hatt åpne kanaler både til Tamilitigrene og til Singalesiske myndigheter for å bidra til fredsforhandlinger dersom partene ønsket det. De har de ikke villet og etter sist valg i Sri Lanka har de nye myndighetene satset på å nedkjempe Tamiltigrene militært.

Det er avgjørende viktig at vi viser tamilene solidaritet ved å kreve overfor de lankesiske myndighetene at de sikrer internasjonale omservatører, humanitære organisasjoner og internasjonal presse fri tilgang til krigsområdene. FN må komme inn og garantere for sikkerheten i flyktningleirene. I tiden som kommer blir det viktigere enn noen gang å sikre at tamilenes grunnleggende demokratiske og kulturelle rettigheter blir ivaretatt. Vi har ikke bare gode erfaringer med at det er seierherrene som får bestemme veien videre.

You Might Also Like

  • anne

    Vi har veldig mange triste barn i Osloskolen for tiden. De er tydelig preget av situasjonen. Av å ikke vite hva som skjer med slekt og venner som er på Sri Lanka, og av å bo i et hjem som er preget av tårer og fortvilelse. En av mine tamilske jenter har tante, onkel og mormor i krigsområdene. De har ikke fått noen livstegn fra dem siden 10. april… Helt grusomt!!!