Oslo

Svar på det du lurer på om meg og nominasjon

November 25, 2012
heikki
I dette innlegget får du svar på det du lurer på om meg og nominasjonen i Oslo SV. Hvis du lurer på noe mer kan du legge igjen spørsmål i kommentarfeltet.

Nominasjonskomiteen i Oslo SV har, med et flertall på 12, innstillt meg til 1. plassen på stortingslisten til Oslo SV. Et mindretall på 7 ønsker Akhtar Caudry. Det ligger derfor an til kampvotering på SVs nominasjonsmøte 4 desember på Sogn videregående skole klokken 18:00. Her har alle medlemmer i Oslo SV stemmerett. Hvis du vil ha en engasjerende SV-politiker med politisk bredde og erfaring som kan sikre et sterkt SV under og etter høstens valgkamp, ja da kan du komme på nominasjonsmøtet og stemme på meg. Vil du bli medlem for å støtte meg og SV, kan du sende “innmelding” til 2090 før 13. november kl 24:00.

 

 

Ofte stilte spørsmål om mitt kandidatur til 1. plassen på Oslo SVs stortingsliste som du får svar på her:

“Hvilke politiske saker er de viktigste for Heikki?”
“Hvordan kan Heikki være en god representant fra Oslo?”
“Hva er den politiske forskjellen på Heikki og Akhtar?”
“Hvorfor vil ikke Heikki stå på tredjeplass om han ikke får førsteplassen?”
“Har Heikki stilt ultimatum til nominasjonskomiteen?”
“Er det bare plass til unge SVere på Stortinget?”
“Hva er de viktigste sakene Heikki har fått igjennom?”

Har du noen flere spørsmål? Da kan du enten spørre i kommentarfeltet her eller ta kontakt med Nora Fjelddalen (932 24 416).

 

 

Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD.

”Hvilke politiske saker er de viktigste for Heikki?”


Jeg brenner for rettferdig fordeling, for å stoppe de farlige klimaendringene og for likestilling. Derfor jobber jeg som utviklingsminister for åpenhet, demokrati og for å støtte fagbevegelse og andre som kjemper for rettferdig fordeling i landet de bor. Jeg jobber for å ta vare på regnskog og for å utvikle fornybar energi i utviklingsland og prioriterer kampen for at kvinner skal ha like rettigheter og muligheter som menn i hele verden. Derfor sørger vi blant annet for penger, slik at 200 millioner kvinner som ønsker prevensjon og retten til å bestemmer over egen kropp, får nettopp det.

 

 

 

 

 

 

Foto: Tore Netland (SV)

 

 

 

 

”Hvordan kan Heikki være en god representant fra Oslo?”


Jeg flyttet til Oslo første gang i 1991 og har representert Oslo SV på Stortinget i snart 12 år. Jeg har jobbet med et bredt spekter av Oslo- saker og kjenner byen svært godt. Jeg fikk på plass det første flertallet for Groruddalssatsingen på 1 milliard, jobbet inn penger til jernbaneopprustning, 1000 studentboliger i året og nytt høyskolebygg for sykepleierne I tillegg fikk jeg fikk på plass høyere formueskatt på dyre vestkantboliger og lavere for blokkleiligheter på østkanten og jeg var med å jobbe frem forsøk med gratis halvdagsplass i barnehagene. Samtidig har jeg engasjert meg sterkt i kollektivsatsing, boligpolitikk og målet om at Oslo skal være en like god by å vokse opp i og bo i enten vi har innvandrerbakgrunn eller ei. Dette er noen av de viktigste sakene for et bedre Oslo.

 

 

 

 

 

 

Foto: Roy Joløkken

 

 

 

”Hva er den politiske forskjellen på Heikki og Akhtar?”


For det første har jeg har jobbet med et bredere spekter av politiske saker som medlem av finanskomiteen, leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og som utviklingsminister. Siden jeg har vært i alle landets kommuner kjenner jeg både SVs lokalorganisasjon og mangfoldet av utfordringer og gode løsninger rundt om i landet godt.

Jeg er en praktisk sosialist som opptatt av konkrete resultater og å utvikle konkret politikk sammen med organisasjoner som står SV nær. Dette bygger tillit mellom oss og våre alliansepartnere, både innen fagbevegelse, andre organisasjoner og næringsliv som deler våre mål.

Jeg mener jeg har vist dette godt gjennom jobben jeg har gjort som tillitsvalgt både på Storting og i regjering. Se også listen over de viktigste sakene jeg har fått igjennom, den finner du litt lenger ned.

 

 

”Hvorfor vil ikke Heikki stå på tredjeplass om han ikke får førsteplassen?”


Først vil jeg takke for tilliten fra nominasjonskomiteen, som med et klart flertall har gått inn for meg på førsteplassen.

Jeg har vært så heldig å få representere Oslo SV som tillitsvalgt i 12 år på Stortinget. Det er lengre enn de aller fleste og en stor tillitserklæring. Jeg ga derfor klar beskjed til nominasjonskomiteen om at jeg er klar for å jobbe 4 nye år for SV-politikk på Stortinget hvis komiteen mente det ville være best for partiet.

Hvis flertallet ikke ville gi meg fornyet tillit på sikker plass, så sa jeg ifra om at det ville være et valg jeg respekterte og ikke stille opp til kampvotering. Min klare oppfatning er at det i en slik situasjon er bedre å slippe nye krefter til, som kan bygge seg opp som kandidater for fremtiden, slik jeg gjorde det fra 4. plass i 1997, i stedet for å være en kandidat som åpenbart er på vei ut.

 

 

”Har Heikki stilt ultimatum til nominasjonskomiteen?”


Etter å ha hatt sikker plass på SVs stortingsliste siden 2001 har jeg sagt i fra til komiteen at jeg ønsker den sikre plassen på SV-listen også ved neste valg. Hvis flertallet ikke vil ha meg, synes jeg det er bedre for partiet å bygge opp kandidater for fremtiden. Det er underlig å kalle det et ultimatum. Å ta slike avveiinger er den jobben komiteen er satt til å gjøre.

 

 

”Er det bare plass til unge SVere på Stortinget?”


Nei. Selv er jeg 40. Karin Andersen (59), Alf Holmelid (64), Aksel Hagen (59) og Hallgeir Langeland (56) har alle sagt ja til gjenvalg for SV fra sine fylker.

 

 

 

 

Foto: Hilde Maisey

”Hva er de viktigste sakene Heikki har fått igjennom?”

Fra opposisjon 2001-2005

 • Enstemmighet for at asylbarn som hadde sittet mer enn 3 år i mottak skulle få opphold.
 • Flertall for å sette i gang en satsing på Groruddalen med budsjett på 1 mrd over 10 år.
 • Flertall for at vietnamesiske båtflyktninger på Filippinene med slektninger i Norge skulle få opphold.

 

Fra 2005-2012 i finanskomiteen og som leder for kommunal- og forvaltningskomiteen

 • Pådriver for mindre inntektsforskjeller mellom fattige og rike i Norge gjennom blant annet omlegging av formueskatt og arveavgift.
 • Arkitekt sammen med Audun Lysbakken og May Hansen for tredeling av pappaperm (fra 5 til 14 uker permisjon der barnet skal få være med far).
 • Øking av sosialhjelpssatsene i to omganger med 5% mer enn prisstigningen
 • Medarkitekt bak bilavgiftssystem som gjør at Norge har Europas mest miljøvennlige nybilpark (av solgte biler i september var 5-6 % elbiler og 5-6 % hybridbiler !)
 • Pådriver for innblandingspåbud for biodrivstoff (viktig bidrag til nedgangen i CO2-utlipp i Norge i 2008)
 • Pådriver for tredobling av årlig studentboligbygging, fra 325 (Kristin Clement) til 1000 studentboliger årlig.
 • Pådriver sammen med Magnhild Meltveit Kleppa for å utvide bostøtteordningen med 1 millard, for å sørge for mer penger til barnefamilier og lavinntektsgrupper med høye boutgifter.
 • Medansvarlig for Europas laveste arbeidsløshet etter innretningen på krisepakken i 2009.
 • Pådriver for bygging av 2400 utleieboliger i finanskriseåret.
 • Nytt flertall for at barn som hadde vært lenge på asylmottak fikk bli.
 • Flertall for at Maria Amelie og andre i hennes situasjon fikk mulighet for opphold i Norge.
 • Pådriver for gratis læremidler i VGS (Kampsak siden 1996!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg en haug med større og mindre saker som:

 • Mulighet for 10- og 20-års fastrente på Husbanklån, samt 10- års fastrente på Lånekasselån.
 • Bedre regulering av boligmegling (f.eks. ikke lov til å selge før kl 12 dagen etter siste visning, og krav om at budprotkoll skal ligge ved kjøpekontrakten).
 • Bedre ordninger for støtte til prototyper innen offshore vindkraft.
 • Varig opphold for de siste fra Nord-Irak som fikk midlertidig opphold i 1999, 2000.
 • Tilgang til Norsk statborgerskap for barn med foreldre med usikker identitet.
 • Pådriver for forbud mot oljefondets investeringer i tobakk.
 • Pådriver for kutt i skattefradrag for gaver gitt til organisert okkupasjon i Palestina.
 • Flertall for lettere visumadgang for familiemedlemmer til minoriteter bosatt i Norge (ennå ikke gjennomført av Justis Departementet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 2012 som Utviklingsminister

 • Opprettholde målet om at 1 % av det vi tjener skal gå til bistand i 2013.
 • Lager stortingsmelding om demokrati, rettferdig fordeling og vekst. Fremhever rettferdig fordeling og avskaffing av fattigdom som det grunnleggende i utviklingspolitikken.
 • Økning til over en halv milliard kroner årlig til prevensjon til verdens 200 millioner kvinner som ikke har tilgang i dag.
 • Sikrer 3 milliarder kroner til utvikling i land som lar være å hugge ned regnskogen og hindrer avskoging. Dette gjør at vi når målet i klimaforliket.
 • Øker støtten til satsing på fornybar energi i utviklingsland til 2 milliarder i 2013.
 • Vi gjennomfører som første land i verden en gjeldsrevisjon etter nye FN-kriterier og er en pådriver internasjonalt for nye mekanismer for sletting av gjeld.
 • Prioriterer satsingen på menneskerettigheter og demokrati.
 • Ny Fritjof Nansen-båt til fiskerikartlegging i utviklingsland
 • Økt støtte til utdanning, hevet til 1,6 milliarder.
 • Omprioritering mellom FN-organisasjoner for å premiere de som fungerer best og presse på for forbedring i de som bør bli bedre.
 • Mer åpenhet i korrupsjonssaker, blant annet gennom en ny rapport til Stortinget.
 • Bidra til å få på plass land-for-land-rapportering for selskaper fra 2014. Dette vil være med på å sikre åpenhet, unngå korrupsjon, skatteunndragelse og gi mulighet for økte skatteinntekter i utviklingsland.

 

Har du noen flere spørsmål? Da kan du enten spørre i kommentarfeltet her eller ta kontakt med Nora Fjelddalen (932 24 416).

 

 

 

 

You Might Also Like