Innlegg

Sultestreikende afghanere II

June 9, 2006

Mye har skjedd i saken om de afghanske sultestreikenede asylsøkerne siden sist. For å ta et par av de viktigste punktene: Norge følger nesten alle FN sine anbefalinger og lar gamle, unge, syke, kvinnelige forsørgere, barnefamilier og folk som risikererindividuell forfølgelse bli.

Norge har inngått en avtale om retur til Afghanistan mellom UNHCR (FN), afghanske myndigheter og Norge. Avtalen omhandler i første omgang frivillig retur, men gir UNHCR(FN) mulighet til å godkjenne alle menneskene som vi ønsker å sende tilbake.

Derimot har UDI og UNE IKKE fulgt alle anbefalingene fra UNHCR (FN). UDI og Une  har godtatt at folk som kommer fra utrygge områder og som ikke kan sendes tilbake, sendes til kabul som internt fordrevne i stedet. Det er UNHCR imot. Seinest på NRK-Dagrevyen i dag kjorde UNHCR det klart og ba om et møte med Regjeringen vår.

Audun Lysbakken og jeg sier akkurat det samme til Aftenposten og Klassekampen og i SVs nyhetsbrev.

Vi mener at folk som kommer fra Kabul, har nettverk i Kabul, eller som kan vende tilbake til trygge områder i Afghanistan kan sendes ut av Norge i uken som kommer, men vi er klinkende klare på at ingen skal tvinges inn i en tilværelse som internflyktninger i Afghanistan, fordi FN sier det.

Vi følger situasjonen nøye. Folk vil bli sendt ut, fordi de ikke har beskyttelsebehov, men vi jobber for å sørge for at vi samarbeider så tett med UNHCR at ingen blir sendt tibake til Afghanistan som ikke UNHCR mener kan sendes tilbake av reine humanitære grunner.

Vi kommer ikke til å forandre politikk i denne saken, vi kommer til å stå på det SV alltid har ment, nemlig at vi skal følge FN. Imidlertid betyr det at folk sultestreiker at vi er nødt for å kvalitetssikre det vi mener og være villig til å ta imot ny informasjon. Regjeringen har ikke hatt noe med retningslinjer for Afghanistan å gjøre, men vi sitter med ansvaret for tidligere regjerings poiitikk nå. Derfor må vi rette opp den delen av politikken vi er uenig i.

Gi innspill. Saken skal løse seg for de som trenger det.

You Might Also Like

 • http://norvegia.motime.com/post/478848/ norvegia

  Rødgrønn-rasistene

  En nyhet på 2000-tallet er dannelsen av to leire for norske rasister. Den ene kjenner vi godt, det er rasistene som vil ha alle mørkhudede og fremmedkulturelle ut av det humane kongeriket Norge. Disse kaller seg alt fra nazister og nasjonalister til demokrater, fremskrittsparti- og høyrefolk, liberalister, kristne, Israelvenner og USA-venner.

  Den andre norske rasistleiren finner vi mer overraskende på venstresiden. Den består av fredsbevegelsen, antirasistene, humanetikerne, humanistene, deler av media, AP, SV, RV etc.

  Det som kjennetegner disse venstrerasistene er at de legger stor vekt på at de ikke er rasister, at de argumenterer mot høyrerasistene, at de sier de vil ha fred og ikke krig, at de ønsker forståelse og dialog etc.

  Det de har felles med høyrerasistene er imidlertid dette: De mener en forbrytelse der fremmedkulturelle mistenkes å stå bak, ikke trenger etterforskning. Kort sagt mener de at fremmedkulturelle ikke fortjener det samme rettsvern som andre mistenkte.

  Etnisk norske eller vestlige mistenkte skal behandles som mistenkte, mener venstrerasistene, og de skal helst ikke forhåndsdømmes. De kan holdes i varetekt, men de skal få en advokat, en tiltale og en rettferdig rettssak. Her kan de utfra de åpne bevisene enten dømmes eller frikjennes for forbrytelsene. Og hvis de frikjennes, ser systemet seg om etter andre skyldige.

  Men for de venstrerasistiske stiller det seg annerledes når de mistenkte er fremmedkulturelle. Da er venstresiden og venstremedia kjapt ute med å ta avstand fra forbrytelsene, fordømme dem og oppfordre alle fremmedkulturelle til å gå i fakkeltog mot forbrytelsene, eller på annen måte gå aktivt ut og ta avstand fra forbrytelsene som er begått.

  De mistenkte fremmedkulturelle kan her enten skytes ned i kampen mot terror, og isoleres i leire eller fengsler uten noen utsikt til rettssak. Eller i de tilfellene der regimet i Norge eller et annet vestlig land fortsatt driver med rettssaker, kan de dømmes ut fra hemmelige bevis. Altså bevis hverken media eller noen andre får se.

  Denne venstrerasismen er på mange måter den mest effektive av de to typene. Både er den gjennom sin skinnhumanisme mer nådeløs overfor de fremmedkulturelle (som etter gammel tradisjon fortsatt er uskyldige til de eventuelt blir dømt utfra gyldig bevismateriale). Og i tillegg er den det klart mest effektive verktøyet for å rive ned det som måtte være igjen av frihet, humanisme og rettsprinsipper i Norge og andre vestlige samfunn.

  Mens høyrerasister fra Carl I. Hagen til Erna Solberg er åpne og ærlige med sin rasisme og menneskeforakt, forsøker venstrerasistene stadig vekk å pakke sin rasisme inn i humanistiske fraser og slagord om forståelse og forsoning. Men venstresiden går her helt klart høyreekstremistenes ærend, og bidrar enda mer enn dem til brutaliseringen av samfunnet.

  Med venstresidens fatale og avskyelige rasisme vil vi garantert få se ekte terroraksjoner begått av fremmedkulturelle. På grunn av rettsløshet, utfrysning, umenneskeliggjøring, forhåndsdømming og venstreaksept for politiets tortur og panneskudd mot mørkhudede.

  Et samfunn som fullt ut aksepterer løgnen som sosial omgangsform og nyhetskriterium, får selvfølgelig de politikere det fortjener.

  Med den nye rødgrønn-rasistiske offensiven får vi også de terroraksjoner vi fortjener.

 • http://shady-acres.blogspot.com Mikkel Grüner

  Ikke tving meg til å ta frem tamburinen min.

 • http://www.comradearnfinn.blogspot.com Arnfinn Storsveen

  Herlig å se at det er noen SV’ere som har vett og ryggrad nok til å tørre å si hva de mener, selv om de er uenige med regjeringa!

  Way to go, Audun og Heikki!

 • Theo

  Det har vært stille rundt plen-sosialistene en stund, så dette var bra! Forøvrig mener jeg at disse unge menna trengs for gjenoppbygginga av det nye Afghanistan, og at situasjonen i gamlelandet ikke er stort verre en i storbyer som Caracas og Sao Paolo. Vi kunne jo verva dem som tolker/kjentmenn for Telemark Bataljon? Hjemsendelse til jobb – så slår vi flere fluer i én smekk.

 • Yngve Træland

  Bra å holde seg til FN, men det er ingen garanti for human behandling. Norge må gå lenger dersom det er nødvendig av humanitære grunner. Det er en humanitær skandale dersom noen dør i sultestreik bare for å hindre dem i å kunne leve sitt liv i et land de kan kjenne seg trygge.
  Det er ikke alltid det er kun et pennestrøk kan redde liv. Jeg er ikke redd for “konsekvensene”. Sultestreik er ingen lek.
  Jeg var i Nord-irland sommeren 1979, da Bobby Sands liv ebbet ut. Det var en stor politisk debattsak i mediene. I Oslo er det ingen politiske krav, kun et ønske om et trygt land å leve i. Hva er det vi holder på med?

 • http://pilogbue.blogspot.com Van Wicked

  jeg mener dere har sovet noe i timen her, gutter. Regjeringen er kommet opp i en skikkelig klemme nå, og sultestreiken vil, enten dere vil eller ikke, gjøre tilgangen til “ny” kunnskap meget restriktiv. Bjarne Håkon er nødt til å si at ingen kan sulte seg til asyl resten av denne sommeren, og de kan heller ikke få bli, slik man nå har stilt seg.

  Dette er en sak som skulle vært ordentlig behandlet fra dag 1. Dersom dette utelukkende er den forrige regjeringens politikk, skulle den vært fanget opp og endret på en slik måte at plensosialistene hadde en retrettmulighet dersom i) situasjonen endret seg til det verre i afghanistan (som det nå gjør) eller ii) uenigheter om afghanistans sikkerhetsstatus skulle oppstå mellom fagmiljøer.

  Kabul er meget vanskelig nå, og jeg vil nok bestride at den er like ille i Caracas og Sao Paolo. Opphold på humanitært grunnlag ville nok vært trygve nordbys løsning, og jeg mener vel egentlig det hadde vært det beste. Men ikke som løsning på en sultestreik. Det går bare ikke. Dermed er vi i uføret.

  Kanskje noen burde ettergå UNHCRs anbefaling i sømmene og gitt regjeringen andre referanser?

 • Pingback: The revolution will be blogged · Svoltestreikande afghanarar()

 • Pingback: Depesjer.no - Nyheter som teller()

 • http://www.fz.ooelb.edu.za ivaeqz

  Hi My Name Is ivajub.