Innlegg

Fri oss fra Margaret Thatchers disipler!

October 4, 2010

I går og frem til nattetimene i dag gikk Trontaledebatten av stabelen i Stortinget. Det er den store debatten der alle opposisjonspartiene kritiserer Regjeringens politikk og der vi i Regjeringspartiene argumenterer for politikken vi har tenkt å føre i året som kommer.

I tillegg prøver vi å vise forskjellen på oss og Høyre og FrP. Her er innlegget jeg holdt om SVs verdier for et mangfoldig Norge.

“I sommer gikk  Christian Tybring-Gjedde, som leder for Fremskrittspartiet i Oslo fullstendig av skaftet i angrep på dem av oss som mener at mangfold er bra, inklusiv det store flertall av Norges befolkning, ikke minst Oslos befolkning, som er for et sånt samfunn. Han hylte opp som forsvarer for norsk kultur, som han mente var truet, uten å klare å forklare hvem det var som truet, eller hva norsk kultur er og enda mindre hva slags verdier vi skal basere det norske samfunn på. Så la meg få prøve å si noe om hva slags verdier jeg mener vi bør basere det norske samfunn på.

Jeg mener vi skal basere det norske samfunn på demokrati og menneskerettigheter, likestilling og sosial utjevning. La meg si det sånn: Det mest fundamentale av alle rettigheter er retten til liv. Så når Christian Tybring-Gjedde og Fremskrittspartiet retter et knallhardt angrep på asylinstituttet og muligheten som flyktninger har til å søke om beskyttelse i Norge, retter de også et grunnleggende angrep på en av de mest fundamentale menneskerettighetene, for retten til liv er det aller, aller viktigste. Hvis de ikke respekterer EUs rettigheter og Europas konvensjoner om retten til ikke å bli sendt tilbake til et land dersom livet er truet der, eller dersom landet ikke kan garantere beskyttelse mot tortur eller umenneskelig behandling, er altså ikke Christian Tybring-Gjedde og Fremskrittspartiet forsvarere av grunnleggende menneskerettigheter. Det mener jeg vi skal basere det norske samfunn på.

Heller ikke på likestillingsfeltet har Fremskrittspartiet noen gloriøs historie. De har vært imot kvotering av kvinner til styrer, de har vært imot å utvide pappapermordningen og lover å avskaffe den i det øyeblikket det skulle skje at de kom til makten sammen med Høyre. De har vært imot likestillingsombudet, og de har saktens vært imot et av de viktigste likestillingsgrepene vi har gjort, nemlig å sørge for å få til gratis kjernetid i barnehagene rundt omkring i stadig flere deler av landet, i Oslo og andre steder, noe som har sikret at minoritetsbarn får de samme mulighetene som barn av flertallet har. På den måten sikrer vi like muligheter og utjevning. Dette er integreringspolitikk og likestillingspolitikk.

Det siste er sosial utjevning. La meg nevne en av de flotteste tingene ved Norge. Det er tilliten mellom norske folk. I Norge sier 60 pst. at andre mennesker, andre nordmenn, andre folk som bor i Norge, har de tillit til. Det er bra folk. I Storbritannia var det sånn – fram til 1979, da Margaret Thatcher kom til makten. Fra Margaret Thatcher kom til makten og framover har tilliten mellom folk i Storbritannia sunket fra 60 pst. ned mot 30 pst. Da merker vi oss at det er sterke tilhengere av Margaret Thatcher i Fremskrittspartiet. Siv Jensen har henne som sitt forbilde.

Oslo er kroneksempelet på hvordan mange år med Høyre og Fremskrittspartiet fører til store sosiale forskjeller. Ingen by har større levealderforskjeller. På Vindern i Oslo lever folk tolv år lenger enn det de gjør på Sagene. De lever tolv år lenger enn det de gjør på Sagene, som er en av bydelene som har størst antall kommunale boliger. Kommunen selger unna kommunale boliger samtidig som antallet bostedsløse øker. Jeg vil gjerne si til Kristelig Folkeparti, som klager på at regjeringen har ansvaret for økt bostedsløshet: Hør! Det er i Oslo og Bergen at antallet bostedsløse øker mest. Der styrer høyrepartiene, støttet av Kristelig Folkeparti. Det er politikken til høyresiden. I tillegg er det den byen som har flest fattige barn. I min bydel ligger fire av ti barn som vokser opp, under det som er lavinntektsgrensen i Norge. De er fattige. Åtte av ti av de barna har minoritetsbakgrunn. Den byen, det eksperimentet som Høyre og Fremskrittspartiet har styrt i en årrekke, er den byen i landet som har de største forskjellene mellom rike og fattige, og er dermed også den byen som har de største utfordringene knyttet til å sørge for integrering på en god måte.

For det er en ting som det er veldig viktig å få sagt: Sosial ulikhet er gift for ethvert samfunn. Denne giften er selve kjernen i politikken til Høyre og Fremskrittspartiet. Christian Tybring-Gjedde er en farlig mann fordi han leder et parti, Fremskrittspartiet i Oslo, som sammen med Michael Tetzschners Høyre styrer denne byen mot økte forskjeller. Christian Tybring-Gjedde og Michael Tetzschner er omtrent like opptatt av integreringspolitikk som oljeselskapene er av miljø, eller Siv Jensen er av menneskeskapte klimaendringer.

Fri oss fra disse Margaret Thatchers og Ronald Reagans disipler. Måtte de aldri få slippe løs på det norske folk.”

Innlegget var mitt svar på Tybring-Gjeddes kronikk i VG i sommer der han påsto at norsk kultur var truet og at mangfoldet kom til å rive Norge i filler.

Jeg er dundrende uenig og mener FrPs politikk for økte klasseforskjeller er gift for det norske samfunnet.

Hva mener dere?

You Might Also Like

 • Lion Meiers

  For det første er Tybring-Gjedde først og fremst et symptom og det er et sterkt symptom som representerer ca en 1/4 del av Norges befolkning. Du og ditt parti Heikki er også et symptom. Dere er heldigvis et lite symptom, kanskje bare 1/20 av Norges befolkning. Poenget er at dere begge står for meninger og holdninger som oppegående mennesker ikke ønsker.

  Tybring-Gjedde representerer det konservative og de som frykter endringer og det som er nytt. Egentlig er det litt vanskelig å klassifisere hva han representerer fordi det er ikke noen tydelig ideologi bak han og hans parti. De er konservative men liberale. De er litt sosial og litt kapitalistisk osv. Veldig uklart parti for meg. Men jeg tenker at Frp først og fremst handler om frykt, klaging, populisme og egoisme (merk: IKKE individualisme).

  Du Heikki og ditt parti representerer derimot noe langt mer farlig. Dere kommer fra totalitære ideologier og ønsker større offentlig inngrepen i det private liv. Historien viser gang på gang at land med sterk offentlig inngrepen i det private liv feiler og ofte fører til totalitære regimer. Nå er jo selvfølgelig ditt parti litt mer soft men du kan jo bare se til Frankrike hvordan det går når man prøver å innføre sosialisme litt etter litt. Landet faller jo fra hverandre.

  Så hva mener jeg da om ditt innlegg? Hovedpoenget ditt er vel "Sosial ulikhet er gift for ethvert samfunn". Dette er jo selvfølgelig bare vås. Det som teller er at folk ikke er fattige. Om noen er søkkrike går ikke det utover de fattige. Tvertimot. All verdiskapning skjer i de private og det er i privat verdiskapning man løser fattigdom som er hovedårsaken til krig, matmangel og andre problemer. Det som er viktig er at staten legger mest mulig til rette for privat verdiskapning og minst mulig involverer seg i økonomien. Kapitalismens og markedsøkonomiens suksess er uslåelig og det finnes intet annet kjent system som er i nærheten av å fungere så bra. Et eksempel er Kina hvor over en halv milliard har blitt løftet ut av fattigdom som følge av liberarisering av økonomien og en tilpasning til markedsøkonomi.

  Når det er sagt tror jeg at du og dine vil det godt. Du og dine forstår bare ikke at det er verdiskapning som er viktig. Verdiskapningen er det som er motoren i verden og det er det som gjør at man kan løfte folk ut av fattigdom. Når du sier "sosial likhet" vet vi også at du mener å trykke ned, eller "fordele" som dere kaller det (stjele kaller jeg det), de som har mer enn andre og således setter de ute av stand til å skape mer verdier og hente flere ut av fattigdom.