Innlegg

Stopp de farlige klimaendringene!

December 12, 2009

Mens klimaforhandlerne i Kjøbenhavn prøver å sette en grense for hvor mye alle landene i verden skal kunne forurense kloden, gjør vi det vi kan for å markere vår vilje til å redusere utslippene i Norge. Lørdag gikk vi i lystog langs Akerselva. Natur og ungdom hadde dradd i gang en flott markering og jeg og andre SVere var der og støttet opp.

Alle kommuner må få satt i gang med kutt i sine CO2 utslipp. Her i Oslo kommer 2/3 fra veitrafikk og mye av resten fra oppvarming med oljefyr. Har dere noen konkrete forslag til hva vi må gjøre for å kutte utslippene i Oslo?

You Might Also Like

  • http://svartpaahvitt.blogspot.com/ Kristiane

    Få igang ordentlig resirkulering! Jeg bor i Oslo men kommer fra H.fest, der oppe har vi hatt resirkulering siden jeg gikk på barneskolen, og nå er jeg 21.
    Bilfritt sentrum, gratis(hvertfall billigere) kollektivtrafikk. Mer press på næringslivet til å bli miljøvennlig. Ja det koster penger, men ozonlaget er borte, og vi ikke har noe å puste inn så nytter det ikke med penger…

  • Sondre

    Vel overgang til elektrisk bilpark så klart. Herunder bygge infrastruktur for elbiler (se http://www.betterplace.com og deres utbygging i Danmark og Israel).

    Når det er sagt, hva tenker du om Bjørn Lomborg og Copenhagen Consensus syn på hvordan vi skal tilnærme oss klimaendringer kontra andre problemer i verden (se hans TED-talk)?