Barn, unge og kunnskap, Bolig, Innvandring, Integrering, Kommunene, Miljø, Oslo, Rettferdighet

Statsministeren og jeg (og alle de andre)

August 25, 2009

Siste budsjettkonferanse før valget. Du kan si at vi har litt forskjellige prioriteringer, men vi blir enige til slutt. Måtte de viktigste saker vinne. Hva mener dere er viktigst?

You Might Also Like

 • http://www.stlweb.no Ina Tandberg

  Hei Heikki,

  Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion mener dette er de aboslutt viktigste sakene i statsbudsjettet for 2010:

  1) Kunnskapsmilliard i økt basisbevilgninger
  2) 11 mnd studiestøtte, med 10 % økning
  3) Minst 1000 nye studentboliger, med en økning på 50 000 i tilskuddet pr hybelenhet

  Så, hvor enige er Regjeringen med oss etter budsjettkonferansen?

  Mvh

  Ina Tandberg

 • Tuppen

  Det viktigste må være at Frp vinner valget.

 • Stig Høisæther

  Det viktigste er å få på plass en sosial boligpolitikk og bolig bygging.
  Få på plass 1500 studentboliger i de største universitetsbyene, 1000 er forlite.
  Øke bostøtten til et utgiftstak på kr 9000 og inntektsramme fra 200 000 kroner.
  Den er fremdels for lav med 173 000 for en inntekt.
  Så er det viktig at byene nå får husleietvisteutvalg og at organisasjonene får driftstøtte slik at det lar seg gjennomføres.

  Stå på, Heikki 🙂