Innlegg

SP på rett spor

March 10, 2007

Våre regjeringskamerater Senterpartiet har landsmøte neste helg. En av debattene skal handle om et forslag om skikkelige reduksjoner i utslippene av CO2. Her er det flott at Senterpartiets mange kvinner og menn tar skikkelig tak og ser at vi kan og må redusere CO2-utslippene i Norge.

SV har allerede på et tidligere landsstyre slått fast våre ambisjoner om at Norge skal gå foran og påta seg 50% kutt i CO2 utslipp både hjemme om ute. I tillegg skal vårt landsmøte vedta et program for hva vi vil gjøre som SV-ere for å gjøre alle landets kommuner til miljøkommuner.

Høyres leder Erna Solberg har jo vist sin innsikt i miljøproblemet ved å mene at miljø ikke er en lokalvalgsak. Særlig. Siden det faktisk er kommuner og fylker som vedtar om det skal satses på kollektivtraffikk eller veibygging og det er kommuner som bestemmer om man skal la folk varme opp hus med fjernvarme eller oljefyr så er det lokalt miljøkampen må vinnes.

You Might Also Like