Integrering

Soria Moria 2!

October 8, 2009

For alle oss som har vært  med på å lage Soria Moria 1 og 2, er det skikkelig kult å være ferdig. Og de ble skikkelig bra.  De er rett og slett et godt arbeidsdokument for å få på plass arbeid for fred, bedre miljø og klima, bedre fordeling, skikkelig lønner i kvinnedominerte yrker og til skolefritidsordning. Asylpolitikken dreies i feil retning, men sånn går de når alle de sørste pariene er imot de vi står for og vi  i tillegg har nok av folk som motarbeider en solidarisk flyktningpolitikk. Ingen innstramminger i dag, mem varsling om at det kommer heving av erskelen for å få opphold på humanitært grunnlag, for den fjerdedelen som får de i dag.

De blir fire nye år og de blir bra!

You Might Also Like

 • Ina Tandberg

  Hei Heikki!

  Hva skjedde med 11 mnd studiestøtte? Alle de tre partiene programfesta det, og har lovt hele landets studenter det i valgkampen. Hvorfor er ikke dette med i Soria Moria 2??

  • http://www.intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Jeg mener a 11 måneders sudiestøtte må på plass og de kommer SV til å jobbe for. Vi får i fellesskap glede oss over at vi lover å få på plass en forbedret studiestøtte til funksjonshemmede og så får NSU, StL, AUF, SU og Senterungdommen stille opp på budsjettkonferansen på Torbjørnrud i mars neste år og kreve at 11 måneders studiestøtte skal på plass. Minst like viktig er det å få på plass lønnsjustering av studiestøtten, ellers blir dere hengende etter velstandsutviklingen. Klarer dere å prioritere det?

 • http://apedog.wordpress.com apedog

  Lite humor i vardagen (från gårdsdagens möte):

  http://apedog.wordpress.com/2009/10/07/nasty-thou

  🙂

 • http://apedog.wordpress.com apedog
 • Pingback: Mot til å ikke klappe « Edvardsen()

 • http://www.blogger.com/profile/18047654537144566014 Sosialisten

  Det ser ut til at det er mykje bra i regjeringsplattforma. Fornuftig med innstrammig i innvandringspolitikken. Det er berre bra at dei borgarleg-liberalistiske klagar over dette. Fri innvandring er som fri handel osv høgrepolitikk – det er ikkje sosialistisk politikk.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Husk at innstramminger i flyktningpolitikken ikke har noe med fri innvandring å gjøre. Vi snakker om noen tusen mennesker som får opphold hvert år som flyktninger. Innstrammingen rammer imidlertid kun de som får opphold av humanitære grunner og ikke de som får opphold av beskyttelsesgrunner.

   Arbeidsinnvandring av over 100 000 Øst-Europeere er imidlertid liberalisme. Heldigvis har de i hovedsak krav på seg til å jobbe for norske lønns og arbeidsvilkår.

 • Stig Høisæther

  Huff,da ! Jeg håper bare løfter og ord blir til en seier!!! Og da seier for alle partier etter 4 år og 4 nye år. Politkk er ofte noe nostalgisk med seg og det er forventninger, håp og innfrielser. Innfrielser står en for og er super og enkelt å snakke om. Håp er løftene en gav hverandre for å regjere og om en tar fram vektskålen, så ser en hva velgerne sier. Forventingene er alltid tilliten til regjeringen og underbygger den etter resultater og det en oppnådde med makt. Stå på Heikki, du er en slugger med bergensk dialekt som taler fra leveren 🙂

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Det er i hvert fall tre ting du er opptatt av som står i Soria Moria-erklæringen:
   · arbeide for å avskaffe bostedsløshet ved å skaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger, boliger med oppfølgingstjeneste og ikke- kommersielle utleieboliger
   · at de som kommer ut av rus og psykiatri institusjoner eller fengsel skal tilbys et egnet varig boligtilbud
   · vurdere en leieprisindeks som gjør det mulig for leietakere og utleiere å finne gjengs leiepris

   Det siste punktet sammen med husleietvistutvalg i Bergen gir dere noen muligheter. Det første punktet gir rom for å få laget et opplegg for flere ikke-kommersielle boliger. Det andre gir åpning for å få gi rett til bolig for en gjeng med folk. Jeg har tenkt å jobbe med å få dette på plass de neste årene. Blir du med – er vi på lag.

 • Per Henrik Mørk

  Jeg ønsker å minne Heikki og resten av stortingets representanter om at leverandørene av velferds-norge i alle vesentlig grad fortsatt er kommunene. La oss slippe å stenge bassengene pga for dårlig kommuneøkonomi. Det skjer nemlig i halvparten av landets kommuner. La oss også slippe å få refs av dere på stortinget hvis vi i kommunene ikke klarer å oppfylle alle løftene som er blitt servert, i valgkampen og nå i Soria-Moria 2.
  En slik påminnelse burde kanskje være unødvendig… selvfølgelig vet regjering og storting hvem som leverer?? Gjennom mine mange år som kommunepolitiker har jeg opplevd det motsatte, gang på gang.. også av den rød/grønne regjering.