Innlegg

Sol, forskning og sykehus

April 30, 2007

Dagen før 1. mai. Dagen før jeg har fått æren av å holde tale i Narvik  er det på sin plass med et besøk på lokalsykehuset. Truet av nedleggelser og nå med behov for en skikkelig opprustning eller utvikling er både fra Ofoten tidende og Fremover dekket på høvelig vis.

Ellers er jeg ikke bekymret for fremtiden. De engasjerte ungdommene som kom for å treffe to stortingsrepresentanter fra AP og SV kvelden før første mai var opptatt av forskning. Sol og forskning. Det fellesskapet satser på forskning går helt klart opp, selv om andelen forskning av BNP går ned. Det vi satser på fornybare energikilder går opp, selv om det er brøkdelsen av hva vi satser på oljeforskning. Når lærlingene kjører på og krever klare løfter på skolemat og forskning trenger ikke vi andre tvile på fremtiden. Det går bra.

You Might Also Like

  • Styre Sykkel

    Framover?! Skjerpings!

  • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

    Beklager! Umiddelbart rettet.

  • http://www.lowest-rate-loans.com SIMPSONChrystal

    If you want to buy a house, you will have to get the personal loans. Moreover, my brother commonly uses a sba loan, which supposes to be really fast.