Innlegg

Skrivedugnad for rettferdig fordeling

November 16, 2012
Heikki gruppearbeid 3

I formiddag møtte det opp nesten 100 deltakere på idedugnad for hvordan Norge gjennom utviklingspolitikken kan støtte opp om mer rettferdig fordeling mellom fattige og rike mennesker. Kom gjerne med flere innspill her på bloggen. Og si fra hvis du er den som har glemt penalet med skrivesaker (se bilde nederst).

Mange har allerede før dagens møte spilt inn at vi må støtte utviklingsland i å bygge opp skattesystemer for selskaper som utvinner naturressurser, for eksempel gruveindustri eller oljeindustri. Uten skatt på utvinning av ikke-fornybare ressurser, får ikke fattige land nytte av den rikdommen de faktisk eier selv. Og egne penger tjent er nesten alltid bedre enn andres bistandskroner.

Ett bra råd som kom ut fra møtet i dag er at det holder ikke å lage skattesystemer som bare skattlegger selskaper og utvinningsindustri. Norge bør gi råd om at gode skattesystemer betyr at folk flest har en lønn så høy at de kan skatte av den. For først når det breie lag av befolkningen betaler skatt, får man en situasjon der det breie lag av befolkningen er «vaktbikkjer» på offentlig pengebruk. Fordi det blir tydligere at det handler om hele fellesskapets penger – og at pengene kommer fra hele befolkningen.

Her er noen av spørsmålene vi jobber med
Hva er rettferdig fordeling av makt og ressurser?
Hvorfor skapes samfunn med større ulikhet – hvem har interesse av skjev fordeling?
Hvilke aktører fremmer/hemmer rettferdig fordeling?
I hvilken grad kan Norge blande seg inn i andre lands fordelingspolitikk?
Hvordan sørge for at verdiene som produseres i et land kommer innbyggerne til gode?
Hva kan Norge gjøre internasjonalt for å bekjempe ulovlig kapitalflyt?
Økonomisk vekst og arbeidsplasser er viktig i fattige land. Hvordan balansere behovet for vekst med behovet for regulering? Hvordan kan vi sikre at alle får anstendig lønn og arbeidsforhold?
Hvordan kan Norge gå frem for å støtte fagorganisering?
Hvordan kan vi stimulere til investeringer i fattige land?
Det er et mål at utviklingsland selv skal finansiere offentlig velferd. Hvordan bør utviklingspolitikken innrettes for å fremme dette?
Hva er de viktigste grunnene til at stor økonomisk vekst noen ganger bare i liten grad kommer hele befolkningen til gode? Hva kan et samfunn gjøre for at veksten kommer hele befolkningen til gode?
Skatt og omsetningsavgift er viktige fordelingspolitiske virkemidler. Hvordan fungerer det i samfunn med stor vekt av uformell sektor?

You Might Also Like