Innlegg

Skikkelige biodrivstoffambisjoner

January 12, 2007

Noe av det enkleste vi kan gjøre for å få ned CO2-utslippene fra ikke fornybare kilder er gjennom å bruke mer biodrivstoff. Det er drivstoff som er laget av biologisk materiale som skog og raps. Det omtales ofte som bioetanol som kan blandes med bensin og biodiesel som har egenskaper som diesel. Det kan vi gjøre på to måter.

 1. Få blandet 5% bioetanol i all bensin som selges og blande 5% biodiesel i all diesel som selges i det ganske land.
 2. flere biler som kjører på rein biodiesel og bioetanol (E85 – såkalt fleksifuel-biler) og få opp flere pumper med biodiesel og bioetanol rundt om kring i landet.

Dette skal vi få til med pisk og gulrot, både med pålegg om pumper og innblanding og ved å lokke bileiere til å velge E85-biler ved å senke avgiftene.

Her er hva jeg sa til Aftenposten om saken. Jeg vil ha 5% tvungen innblanding i løpet av 2008. Det gjelder å være offensive og det lar seg teknisk gjøre. Folk vil være med på å stoppe klimaendringene og da må vi gjøre det vi kan for å få det til. La oss gjøre de enkle tingene først.

God helg.

You Might Also Like

 • http://tromp.no Tromp

  For å ikkje snakke om at til dømes anleggsmaskiner på bioethanol kan yte opptil 10% meir, har eg høyrt.

 • http://pilogbue.blogspot.com Pil&Bue

  Heikki, dette er en god og viktig sak: se min http://pilogbue.blogspot.com/2007/01/konsensus-mellom-flankene.html for utdyping av klimasaken som samlende prosjekt.

 • http://sykkelstyre.blogspot.no sykkelstyre

  Våg å lansere skattelette for sykling jobbing!

 • Heikki

  Det er en god ide. All den tid det er skattefritt å få gratis parkering på jobb burde det være skattefritt å få gratis kollektivbillett eller sykkel og. Trøbbelet er at det bare er middelklassen som har arbeidsgivere som gjør slike tiltak. Men det er en god idé.

 • Rolf

  ref
  “og ved å lokke bileiere til å velge E85-biler ved å senke avgiftene.”

  – 10 000 i reduksjon er jo en brøkdel av det de partikkelspyende by-dieslene fikk,
  – så her led du nok nederlag siden du ikke klarte å få reduksjon med 85% av CO2-komponenten i reg. avgift ?