Oslo, Rettferdighet

Seier i andre runde for leieboerne

November 26, 2008

I 1999 fjernet alle partiene, mot SV sine stemmer, husleiereguleringen av førkrigsboliger i Oslo. Siden den gang har det vært meningen at prisene skulle stige med opp til 20%(!) årlig frem til 1. januar 2010 når reguleringen skulle helt fjernes og vanlig leie i markedet innføres for alle. Dette er kjempeproblematisk for de om lag 3500 som har bodd lenge i leiligheter de trodde de kunne bo trygt i. Flere av dem har dårlig råd og risikerer å bli kastes ut fra leiligheten de har bodd i lenge.

Jeg har jobbet sammen med Anne Helset i Aksjonsgruppen, Leieboerforeningens Lars Aasen, SVs Rezae Rezaee  og Rolf Reikvam for å få på plass en god permanent løsning for beboerne. I mellomtiden anbefalte Konkurransetilsynet at husleien skulle økes med nye 20% fra 1. januar. Etter god samordnet jobbing fikk aksjonistene og jeg med oss statsråd Heidi Grande Røys på å øke prisen med vanlig prisstigning, 5,5% mens vi venter på å få på plass løsningen for leieboerne. Dermed er en foreløpig seier vunnet, noe som viser at det nytter å organisere seg og tørre og hvor viktig det er å ha SVere som allierte på Stortinget og i Regjering. Nå må vi sikre en skikkelig løsning som sikrer trygghet for alle i det som må bli siste omgang av denne saken som snart har ødelagt nattesøvnen for folk i 10 år.

You Might Also Like

 • Kikkan

  Hva er SVs politikk for resten av leiemarkedet?

  I Oslo har prisene steget kraftig både som en konsekvens av boligboble og pga finanskrisen der boligutleiere spekulerer i økt leie.

  Dette kan de gjøre fordi bankenes mer restriktive utlånspolitikk og usikkerhet blant vanlige folk mhp deres økonomi gjør at mange ikke kan eller venter med å kjøpe slik at de blir på leiemarkedet. Høy pengemarkedsrente som gir høyere rente på boliglån fra bankene gjør også at noen må selge boligen siden de ikke greier lånekostnadene. Utleiere spekulerer i dette og prøver seg på en leieøkning. Dette burde vært strenger regulert for det er ikke lov å øke leie utover konsumprisindeksen. Dessuten er disse høye leieprisene ekstremt urettferdige mot f.eks studenter og andre som har begrenset inntekt. Hva mener Heikki om dette? Er det duket for litt mer pisk mot utleiemarkedet?

  Er det aktuell politikk for SV og få bukt med boligbobla? Det vil jo være en smertelig omstillning og lite populær avgjørelse. Hva mener SV om eiendomsskatt? Tror du punktering av boligbobla kan føre til reduserte leiepriser?

 • Kjetil Sjursen

  Jeg driver med utleieleiligheter. Jeg får ca 4% avkastning på det mot 7% i banken. Dersom leien ikke kan reguleres vil jeg selge utleieleilighetene, så blir det færre utleieleiligheter på markedet. Er det det SV ønsker ?

 • Haffle

  Hei.
  Visst må det være kjedelig å plutselig måtte betale den leia som leiligheten er verdt, men er det ikke litt rart at eier skal subsidiere leier? Dette er jo mennesker som har hatt en høyere bostandard enn det de har råd til. Fint for dem, og de bør være takknemlige for alle de årene de har bodd billig, men det er vel myndighetenes jobb å ta seg av de som ikke har råd til å betale for å bo? Evt kan man jo flytte til en billigere leilighet. Det er da ikke en menneskerettighet å leve på andre privatpersoners bekostning i alle år? Jeg vil bli veldig takknemlig hvis Heikki kan gi en komentar til det jeg har skriver, for det er noe av det jeg aldri har forstått med SV sin synspunkter.

 • Stig Høisæther

  De fjernet det helt i Bergen og andre byer minus Oslo og Trondheim. Lars bare tekte på de byene den gangen.