Innlegg

Rettferdig fordeling skaper vekst

August 14, 2012
Heikki og dieselaggregater i Liberia

Her er et innlegg jeg hadde på trykk i Dagsavisen, 7. august 2012.

Mange snakker om at økonomisk vekst gir muligheter for god fordeling i fattige land. Vi må snakke mer om at rettferdig fordeling skaper økonomisk vekst.

Det lyder lite overbevisende når Peter Gitmark skriver om rettferdig fordeling i Dagsavisen 31. juli. Høyres enkle oppskrift om økonomisk vekst i fattige land, blir lite verdt uten god rødgrønn omfordelingspolitikk.

Rettferdig fordeling betyr nemlig omfordeling. De fattige må få en større bit av kaka, de rike mindre.

Når millioner av mennesker løftes ut av fattigdom, bidrar de til langt mer økonomisk vekst enn om en liten elite blir sittende med hele overskuddet. Det er vårt eget land ett eksempel på. Jo bedre fordeling, jo større intern etterspørsel, jo større aktivitet, jo flere jobber og færre fattige. Gode skattesystemer er derfor viktig for å gi både lav- og mellominntektsland mulighet til omfordeling. Skatt sikrer en langsiktig finansiering av offentlige tjenester som skole og helse.

Alle er enige om at utdanning, helse, energi og næringsutvikling er viktig for utvikling. Men jeg vil utfordre høyresiden til debatt om omfordeling og likhet. Erfaring fra vårt land viser at jevn fordeling gir lavt konfliktnivå i arbeidslivet, arbeidsdeltakelsen er høy og dette fremmer vekst og velstand. Erfaring fra andre land viser at stor ulikhet kan føre til politisk uro og konflikt, som ikke er bra for vekst og velstand.

Mange land som tidligere var blant verdens fattige, har nå blitt mellominntektsland. Dessverre har manglende rettferdig fordeling i mange tilfeller gjort at landene har opplevd vekst, uten at dette har kommet de fattige til gode. Derfor bor nå syv av ti av verdens aller fattigste i mellominntektsland.

God fordelingspolitikk vil bidra til den økonomiske veksten som vi alle ønsker for fattige land. Gjennom å starte en debatt om utviklingspolitikken har Redd Barna fått fram at utviklingspolitikk er som annen politikk – det handler om interessekamp. Økonomisk vekst uten omfordeling svikter de fattige.

You Might Also Like