Innlegg

Politiets Utlendingsenhet

November 1, 2009

Jeg og Akhtar Chaudhry besøkte Politiets utlendingsenhet (PU) på fredag. Det er tredje gangen jeg har gjort det og nå skal jeg som leder få med meg hele Kommunalkomiteen på besøk. Omrent 95% av alle som søker om asyl i Norge gjør det på Christian Krogs gate 32, like i nærheten av der jeg bor i Oslo.

Det var her flesteparen av de 14 400 som søkte om asyl, i følge UDIs satistikker, kom i fjor. Det er flere enn Danmarks 2400 og færre en Sveriges 24000 asylsøkere og viser at Danmark er et land som ikke tar sin del av ansvaret for flyktningene som kommer til Europa. Over tid har omtrent halvparten 40-60 % av de som har søkt om opphold i Norge fåt det.  Målet må være å få ned antallet som søker om opphold men som ikke får det, samtidig som vi fører en solidarisk flyktningpolitikk der Norge tar sin del av ansvaret for verdens flyktninger som kommer il Europa. Da er de viktig for Norge å jobbe for at andre Europeiske land tar en tilsvarende del av ansvaret, samtidig at vi fra norske myndighers side stiller økonomisk opp for landene i Sør-Europa: Hellas, Spania og Italia, som av åpenbare grunner får flere asylsøkere fra Afrika og Asia enn oss, slik at de gjennomfører en rettssikker behandling av sine asylsøkere.

Hos Politiet lærte jeg flere ting og satt igjen med mange innspill til debatter som blir viktig å ta: Schengenregelverket gjør at vi bare kan søke på asylsøkeres fingeravtrykk én gang. Det er dumt når mange land har forsinkelser i hvor fort de registrerer folk som kommer til landet. Enslige barn som søker om asyl har ikke krav på verge hos politiet og risikerer en rekke forskjellige verger i løpet av de første året i Norge. Det er en Politioppgave å ta imot og behandle en rekke saker som har med opphold å gjøre og som egentlig er service-oppgaver for folk i Norge. Politiet uttransporterer stadig flere folk med endelig avslag. Det er mye å gjøre på samordning av data-fronten. Folk som jobber i Politiet tror mange flere asylsøkere med endelig avslag ville dratt fra landet frivillig hvis de hadde fått en motiveringssamtale med Politiet når først det endelige avslaget var gitt.

Har noen innspill til hvordan vi kan sikre en bedre asylbehandling både under søknadsprosessen og etter endelig avslag er gitt?

You Might Also Like