Oslo, Rettferdighet

Penger til prostituerte

November 16, 2008

På torsdag behandler Stortinget lovforbudet mot kjøp av sex. Jeg må inrømme at selv om jeg er imot at folk, særlig menn, menn kjøper sex og at det er skadelig for de som selger sex samtidig som det er et feil signal at kvinnekroppen er et salgsobjekt, så har jeg vært skeptisk til å lovforby kjøp av sex. Frykten min har vært at loven kom til å bli en sovepute for arbeidet mot organisert hallikvirksomhet og trafficking, samtidig som forholdene for de som faktisk selger sex blir vesentlig dårligere. For meg er solidariteten med de prostituerte sterkere enn minn moralske harme over at kvinnerkroppen er til salgs.

Heldigvis klarte vi i SV og de andre regieringspartiene på Stortinget å finne 10 millioner i budsjettet for neste år som vi kan bruke til prosjekter som hjelper prostituerte til å komme seg fra prostitusjon og over i jobb. Det er en god begynnelse og de prostituertes organisasjoner er positive. 3 millioner går og til å styrke politiets arbeid mot sexkjøp.

Jeg tror aldri vi kommer til å få helt bukt med prostitusjon, men hvis vi kan gjøre en skikkelig jobb for å hjelpe alle de prostituerte som selv ønsker det over i annet arbeid, da har vi fått til noe bra.

You Might Also Like

 • Maria

  Kan du si noe om hva som har skjedd i jagerfly-saken?

 • Kikkan

  Regjeringen med AP i spissen valgte Joint Strike Fighter. De baserte seg tilsynelatende nesten kun på en rapport fra forsvarsdepartmenetet, som sa at JSF er billigere og bedre enn Svenske jagerfly.
  SV er uenig med god grunn, de industrielle hensyn er lite vektlagt. Gode grunner å tro at et svensk kjøp ville stimulert norsk industri, forskning og utvikling i større grad en det amerikanske kjøpet. Også de sikkerhetspolitisk grunner er diskutable, kommer ann på hvordan man står i forhold til NATO, forsvaret er jo selvfølgelig for NATO. Men burde Norge se andre veier enn til NATO, som f. eks til våre nærmeste naboer? et spm vi bør stille oss. Kult om Heikki kom med innspill.

  Sitat fra forsvarsdepartementets rapport:
  Kampflyprosjektstyret konkluderer som følger:
  – Ut fra en sikkerhetspolitisk vurdering er både Gripen NG og JSF akseptable valg av nytt
  kampfly, men valg av kandidat vil gi ulike sikkerhetspolitiske konsekvenser. JSF
  fremstår som et prosjekt der flere av våre nære allierte med høyere sannsynlighet vil gå til
  anskaffelse av flyet, enn tilfellet er for prosjektet Gripen NG. Ut ifra en sikkerhetspolitisk vurdering vil et valg av JSF kunne gi flere positive ringvirkninger enn valg av Gripen
  NG.
  – Valg av JSF, basert på en militærfaglig vurdering, gir et godt grunnlag for å videreutvikle det sikkerhetspolitiske samarbeidet med en rekke av våre nærmeste allierte, både bilateralt og gjennom NATO.

  Hvem får rett? Time vil sjåov.

 • Jan Eirik

  Hvorfor blogger så få av dere SV politikere om hva som skjer med verdensøkonomien for tiden. (med delvis unntak av deg) Er dette et for sårt tema for dere siden dere har finansministeren? En finansminister som forøvrig oppfordere oss til å “shoppe så det svir”.

  http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1545952.ece?jgo=c1_re_left_5

  Hva mener du om dette Hekki? Skal vi konsumere oss ut av denne krisen, mens den tredje verden sulter?

  Fant ikke e-mailen din så jeg skriver her.

  mvh Jan Eirik

 • TOR STENFELT

  PROSTITUSJON OG FORBUD MOT SEX-KJØP – KOMMENTAR: Det finnes så
  mange slags prostituerte; kvinner, menn, jenter, gutter, gamle, unge,
  heteroseksuelle, homoseksuelle (av begge kjønn), fattige, rike, frivillige,
  tvungne, norske, utenlandske, heltids-, deltids, sporadiske, kroniske (og
  kanskje enda noen kategorier). Hvis en skal ha en generell lov (forbud)
  vet jeg ikke hvordan den vil fungere, ift alle disse “kategoriene”. Vi får se.
  Imidlertid synes jeg det vitner om en meget unnvikende og FEIG HOLDNING
  mht dem som kun vil forby kjøp – men ikke forby salg, samtidig. (Hvorfor er
  det f. eks. ikke slik mht andre illegale produkter – generelt – her i landet?)
  Hele tankegangen (mht enveis-forbud) minner for mye om “Snille kvinner
  men Stygge menn”. Vennlig hilsen Tor

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Lover å komme tilbake til finanskrise jagerfly og nominsajon. Det er litt hektisk her for tiden.

 • Kjetil Sjursen

  Jeg driver med utleieleiligheter. Jeg får ca 4% avkasting på kapitalen. Jeg får 7% i banken. Dersom ikke leieprisene øker vil jeg selge utleileilighetene mine og da blir det færre utleieleilgheter. Er det det SV ønsker?

 • http://www.infonorway.com Fredrik

  Alle som synes denne loven er teit bør bli med på "alle kjøper en hore dagen" på Facebook: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=13680677

 • Eva Rogneflåten

  Hva synes du om FB-gruppa "Alle kjøper en hore dagen"? http://www.facebook.com/event.php?eid=13680677301