Integrering

På søken etter norsk Islam

October 24, 2009

Jeg fikk endelig lest “Min hellige krig”, skrevet av Nazneen Khan-Østrem. Jeg ønsket meg den til jul da den kom  i 2005 og fikk den av min farfar, men som det ofte blir til i en hektisk hverdag, har den ligget siden da.

Nå tok jeg den frem. Som nyvalgt leder i Kommunalkomiteen og leder for Oslo SV har jeg bestemt meg for å gå løs på det litt ambisiøse prosjektet å få meislet inn i Stortingets dokumenter, hvilke prinsipper vi ønsker å legge til grunn for det flerkulturelle og mangfoldige Norge vi lever i.

Derfor ville jeg lese Nazneens bok. I den forsøker hun gjennom dialoger med muslimer i NY og Europas hovedsteder å forstå Islam og samtidig utvikle sin egen identitet som muslim i Norge, britisk statsborger som hun er, født i Kenya, oppvokst i Storbritannia og Norge.

Hun stiller en haug med spørsmålene jeg og har for hva som er rett og galt. Noen ganger er jeg overasket over hva hun blir skuffet over og hva hun lar være å sette spørsmålstegn ved når hun møter sine intervjuobjekter, men først og fremst er boken svært interessant lesning rundt helt sentrale temaer knyttet til det å vokse  opp og leve som muslim i et  Europa der flertallet er sekulære og kristne. En rekke temaer tas opp. Alt fra hijab , kravet om å ta avstand fra alle voldshandlinger noen begår i Islams navn, likestilling mellom kvinner og menn i Islam, mangelen på inkludering og likeverd mange Europeisk fødte muslimer føler, til demoniseringen av muslimer i media.

I noen av sakene flagger forfatteren hva hun mener – jeg er både enig og uenig med henne , i andre lar hun være. Dermed gjenstår en rekke spennende diskusjoner. Ikke bare om hva som skal være lov og hva som skal være forbudt, men kanskje enda viktigere hva som er et riktig liberalt venstresidestandpunkt i diskusjon med konservative muslimer og i møte med det avstumpende mangfoldsfiendtlige FrP.

Jeg håper at jeg får anledning til å trekke forfatteren med i debatten vi skal ha i SV, som kommer til å gå parallelt med det arbeidet som skal gjøres i mangfoldsutvalget som skal nedsettes som følge av de forhandlingene jeg fikk delta i knytttet opp mot den nye regjeringsplatformen – Soria Moria 2.

I mellomtiden anbefaler jeg boken. Minst like aktuell i dag som da den kom i 2005.

Har noen anbefalinger til annen lesning om hvilke prinsipper vi skal legge til grunn for vårt flerkulturelle og mangfoldige Norge, tar jeg imot med takk.

You Might Also Like