Innlegg

Oljekrakket er her

October 21, 2016

11. januar i år hadde jeg dette innlegget på trykk i Stavanger Aftenblad.  

Da Norge måtte omstille seg fra seilskutetiden, nektet mange å ta behovet for omstilling inn over seg. Det førte til økonomisk krise, bankkriser, konkurser og arbeidsløshet.

I år har oljeprisen vært nede i 32 dollar fatet. Ikke siden 2004 har den vært like lav.

Det er opplagt at dette kommer til å ha større konsekvenser for arbeidsløsheten enn regjeringen har forventet. Vi er rammet av norsk syke. Ikke hollandsk syke, der høy oljepengebruk brukt til utvidelse av velferdsordninger fortrengte konkurranseutsatt industri. Men norsk syke, der vi de siste 20 årene har tillatt oljenæringen å ta en stadig større andel av investeringene og brutto nasjonalprodukt i Norge, på bekostning av utvikling i øvrige næringer.

Ikke lenger lønnsomt

I 2014 sto oljenæringen for 27 prosent av norsk verdiskaping. Vi er et typisk ensidig råvareland. Oljesektoren har vært vår fremste sektor for teknologisk utvikling, men det har samtidig fortrengt investeringer og innovasjon i andre næringer og gjort oss utrolig sårbare for krakket som måtte komme.

Med en oljepris på 32 dollar er det bare, om noen, Johan Sverdrup som er lønnsom av større utbygginger. Olje— og energiministeren nekter å svare Stortinget på hvor mye penger staten taper på at Goliat-utbyggingen er fordyret og forsinket. Feltet er avhengig av oljepriser på anslagsvis 100 dollar fatet for å være lønnsom.

Fire feil fra Tord Lien

Vil oljeprisene gå opp igjen? Olje- og energiminister Tord Lien tror det. Jeg tror han tar feil. Det er det fire grunner til:

  • Klimaavtalen i Paris, der alle land erkjenner at klimapolitikken må skjerpes, er det sterkeste politiske signalet verden har sendt til fossil- og fornybarindustrien til nå. Så og si alle land i verden har gitt seg selv beskjed om å reise hjem og skjerpe klimapolitikken.
  • Vindkraft og solkraft har opplevd drastisk prisfall. Kostnadene for solkraft har falt med 75prosent de siste 6 år i USA ved at teknologien er tatt i bruk i stor skala. Dyr olje og gass er ikke konkurransedyktig.
  • Unntaket er innenfor transport der el-biler fortsatt er dyrere enn fossilbiler. Slik kommer det ikke til å fortsette. Batterimarkedet har opplevd 50 prosent prisfall siste år og forventninger om opptil 30 prosent i årene som kommer. Transportsektoren går en fremtid i møte uten oljeavhengighet.
  • Når USA har slått seg opp som produsent av billig olje og kiver med Saudi-Arabia og Russland om å være verdens største oljeprodusent, er resultatet lave oljepriser. Med det historiske vedtaket i kongressen før nyttår om å tillate oljeeksport, kommer den amerikanske oljen på det internasjonale markedet for første gang på 40 år.

Forstår ikke alvoret

Den gangen Jens Stoltenberg var næringsminister ga han uttrykk for følgende: Norge må pumpe opp oljen mens den ennå er noe verdt. Den strategien har Norge forfulgt de siste to tiårene. Det er mulig Saudi-Arabia nå gjør det samme. Samtidig er jeg overbevist om at oljen fra USA vil fortsette å være billigolje. Bare 3–5 prosent av oljen i skiferlagene hentes ut.

I Norge har vi klart å øke utvinningsgraden kraftig. Jeg har ingen tro på at teknologiutviklingen i USA kommer til å være dårligere.

Alt dette tilsier at nedturen kommer til å fortsette. Vi så det gjennom hele fjoråret. Det mest dramatiske utslaget kom før nyttår, da samtlige i Statoil fikk tilbud om å søke sluttpakke. Oppsigelser og arbeidsløshet er tragisk for alle som rammes. Det er enda mer tragisk at regjeringen snakker ned alvoret i krisen og omtaler nedturen som en krise bare i noen deler av landet. Regjeringen forstår ikke alvoret for hele Norge. Det er sterkt urovekkende.

Norge mot strømmen

Som nasjon bør alt vi gjør være å rettet inn mot å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.

Vi må gjøre det dyrere å forurense og drive frem teknologiutviklingen ved å ta den i bruk, slik Tyskland har skjenket menneskeheten en gave ved å drive frem billigere solkraft.

I årets statsbudsjett burde regjeringen ha satset på, industriomstilling, utfasing av fossil energi, fornybarforskning, satsing på karbonfangst- og lagring, kollektiv og sykkel og havvindmøller. Regjeringen gjør det motsatte, med skattekutt og nye forskningspenger til olje­næringen, økt el-avgift og kutt i Statkrafts 90 milliarder-investering i offshore vind.

Steinalder-parallellen

«Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein», sa Ahmed Zaki Yamani, den gamle oljeministeren i Saudi-Arabia. Seilskutetiden i Norge tok heller ikke slutt på grunn av mangel på vind. Olje­alderen kommer heller ikke til å slutte av mangel på olje.

Jeg tror det er over – jeg tror det er over for ny dyr norsk olje og gass.

Problemet er at vi har en regjering som fornekter krisen og unnlater å lede oss ut av den.

You Might Also Like