Miljø, Rettferdighet

Nye grep for finanskrisen

November 26, 2008

Vi lever i to kriser. Klimakrisen som truer med sykdom, vannmangel og skogbrann. Og finanskrisen som er marketsfundamentalismens falitt og som truer folk sine arbeidsplasser. I dag la vi frem arbeidsplanen for hvordan vi  skal bekjempe arbeidsløsheten som banker på døren til folk som jobber i bransjer som merker at det er global nedgangstid.

I morgen behandler vi budsjettetet som ble presentert i oktober. Siden den gangen har mye forandret seg. Antakelig opplever vi den tøffeste nedgangen i verden på mange tiår. Derfor trengs flere grep. Mange har vi allerede tatt. Vi fikk på plass en krisepakke for bankene når utln til kunder og bedrifter holdt på å stoppe helt opp. Så har vi i to omganger fått på plass mer penger til eksportgarantiordninger som gitt tomme og truet med å velte eksportidustri. Kommunalbanken fikk penger for å kunne låne ut til kommunene. Vi bruker penger der det trengs når det er nødvendig, men i tillegg planlegger vi en gjennomgang av tall og nye tiltak i månedsskiftet januar/februar. Da har vi bedre oversikt og bedre tall. Da vet vi hva som må til.

Det viktige blir å gjøre de grepene som både holder arbeidsløsheten nede og samtidig løser klimakrisen. Satsing på tog i stedet for motorvei. Investering i solceller, havmøller og energieffektivisering i stedet for ny oljeboring.

You Might Also Like

 • http://www.invinciblepeace.org christer

  Heikki tar feil. Vi har bare én krise, og den er mental. Det sinnet som lager klima- og miljøproblemer, sinnet som lager finanskriser, og sinnet som dreper, stjeler, undertrykker, og terroriserer.

  Jo høyere stressnivå på innsiden, jo mer kaos på utsiden. Kilden til orden, til balanse, og til sikkerhet er sinnsro, naturens absolutte sinnsro. Nøkkelen er å koble sivilisasjonen sinn og naturens sinn, og det er ikke vanskligere enn å koble Nordsjøens undersjøiske reservoarer med millionerer av mennesker på kontinentet. Mentale problemer løses med mental teknologi.

  Heikki er en overfladisk tenker som overser roten til symptomene.

 • Kikkan

  Tror heller vi skal koble nordsjøens underjordiske resovarer til økonomien, og holde lettfattlig kvasi-filosofi utenom disse meget alvorlige og reeleproblemer.

  Ser at krisepakken for redusert ledighet, er basert på økte offentlige investeringer og da spesielt i byggebransjen som går fra særdeles gode tider til ikke fult så glansfulle dager. Disse gode dager for byggebransjen har vært mulig fordi den private etterspørselen har vært høy. Mye høyere enn hva som er mulig for det offentlige-norge å etterspørr ved en opprustning av offentlige bygg etc. Hvordan kan du da mene at man skal greie å holde denne ledigheten nede, når det praktisk talt ikke er mulig? Hva andre tiltak kan være aktuelle, da mener jeg finanspolitiske og ikke pengepolitiske.

  Hvordan stiller SV seg nå til avgiftsletter eller skatteletter som f. eks kan være å øke minstefradraget? Hvordan tror du skatteletter vil virke i økonomien når det blir nærmest annonsert som midlertidge skatteletter? Spesielt med tanke på husholdningenes sparing?

  At finanskrisen som har utviklet seg til en økonomisk lavkonjunktur kun er pga markedsfundamentalisme er et billig politisk poeng, og virker for meg lite nyansert. Tror nok Heikki er rimelig lei av spekulantene og rovdyrkapitalistene og de må man ta rotta på, word to det d! Men man kan jo skille hveten.

  Det er en mye viktigere grunn for finanskrisen, det er at risikoen for lån ikke har sittet hos utsenderene (selgeren) av lån i USA, dermed har dette gitt motiver for disse låne-agentene til å gi lån til høy risiko der de bare sitter igjen med gevinsten. Det er en sann men smertelig faktum at banker som operere markedsfundamentalistisk vil kun være villig til å gi lån til dem som ikke trenger det, altså de rike, gitt at de skal sitte igjen med ansvaret for sine handlinger vil det være det som er tryggest og lurest for bankene. Man kan si på et vis, at finanskrisen ble utløst av at gud og hvermann fikk lån de ikke burde fått i utgangspunktet. Tillegg kommer mange videre konsekvenser av at grådige leder, finansakkrobatikk og dårlig reguleringer fra amerikanske myndigheter. Anbefaler å se på plansjene fra et foredrag av Bjørn Skogstad Aamo for innsyn i hvordan finanskrisen vil virke på Norge. http://www.kredittilsynet.no/wbch3.exe?ce=20862

  Ellers er SVs satsing på klimatiltak i altfor lang tid blitt stoppet, på tide å kjøre dem igjennom!! Da får vi allefall jeg sinnsro.
  Stå på Heikki!

 • Sindre

  Heikki, du lyver.

  Finanskrisen skyldes reguleringer, sosialistisk politikk der alt for mange har fått lån og boliger uten sikker inntekt. Grådighet blåste boblen større, det er korrekt, men det blir å skyte pianisten å skylde på de som har tjent (og tapt) penger på å spekulere og/eller investere i denne lånemassen. Feilreguleringer gir farlige incentiver.

 • http://www.opplysningskontoret.org andreas

  Hei Heikki. Opplysningskontoret har allerede identifisert de kryssende konfliktlinjene i de to krisene. Se saken under.

  http://www.opplysningskontoret.org/2008/11/28/pandaart-utrydder-seg-selv-for-a-skape-blest-om-klimakrisen/

  Hilsen Bloggkollektivet.

 • einar

  Eiergruppering
  Oslo Børs Aksjer
  Stat/kommune 39,65 %
  Private foretak 20,10 %
  Verdipapirfond 3,76 %
  Privatpersoner 3,49 %
  Utlendinger 32,95 %
  Andre 0,04 %
  http://vpsinfo.manamind.com/sectorstats?l=no

  Heikki slutt med det tøvet, marketsfundamentalismens fallitt….det er jo det offentlige som eier neste halvparten av børsen. Din falskspiller!