Integrering

Ny Hijab-runde

January 15, 2010

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gått ut og sagt at justisdepartementet bryter likestillings og diskrimineringsloven når de ikke åpner for Hijab i Politiet. Justisdepartementet er uenig. Ombudet har også uttalt seg i forbindelse med at domstolsadministrasjoen har et liknende forslag ute på høring.

SVs arbeidsprogram sier:

“En forutsetning for vellykket inkludering i et flerkulturelt samfunn er gjensidig tillit og respekt. Det må derfor være rom for forskjell i levemåter, religioner og kultur. Ulike klesdrakter og kleskoder kan være viktige uttrykk for kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet. SV er mot å forby klesdrakter eller kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet. SV mener det skal ligge svært tungtveiende hensyn til grunn dersom det innføres begrensninger i retten til å bære slike.”(Du finner det her)

Dermed får vi en ny runde med saken om hvorvidt kvinner skal kunne bære hijab og menn skal kunne bære turban eller kippa i politi, tollvesen, domstol og forsvar. I Oslo SV tar vi debatten på årsmøtet vårt den 5. og 6. mars.

You Might Also Like

 • http://lillychristina.wordpress.com Lilly Christina

  Spennende. Jeg mener i utgangspunktet at det ikke skal være noen form for religiøse plagg i politiet og slikt, men jeg ser også den andre siden om at man ikke skal diskriminere.

 • http://konradstankesmie.blogspot.com/ Konrad

  Det virker som ombudet har en balansert av drøfting av motstridende hensyn. Jeg synes selv at svaret ikke er opplagt i spørsmål som dette. Man må bl.a. spørre seg hva som er poenget med en uniform: En uniform gir klart signal om at man står overfor en representant for den lovlige ordensmakten, så lenge varianter av uniformen (selv i dag er det flere varianter) ikke skaper unødig tvil ser jeg ikke noe stort problem. Mange politimenn jobber i sivilt antrekk (altså sine egne klær), det er jo heller ikke noe problem. I mange offentlige etater som driver myndighetsutøvelse (f.eks. skatteetaten eller NAV) er det ikke uniform, og flere av de ansatte bruker hijab, turban eller kristent kors.

  Også Forsvaret har et klart formål med uniform: Den skal vise statstilhørighet herunder at vedkommende er lovlig stridende, samt grad og våpengren.

 • http://stomm-blog.blogspot.com Sigrun

  Det viktigste i denne saken, og som ombudet tier fullstendig om, er hensynet til dem politiet skal tjene. Politiet kommer i kontakt med mange mennesker i nød. Det er ikke yrkesutøvernes egne behov som er i sentrum i et sånt yrke.

  Mange mennesker som tar kontakt med politiet, har vært utsatt for overgrep i religionens navn. Religiøst begrunnede overgrep har enda større psykiske skadevirkninger enn om religion ikke er blandet inn i overgrepene. Det ville vært helt fryktelig om folk i en slik situasjon skulle være nødt til å forholde seg til hjelperens religiøse overbevisning.

  Vi trenger religionsfrie rom for mennesker i krise.

 • Øyvind

  Nå er det vel heller ikke slik at religionsfriheten er absolutt?

  Om det finnes noen her i landet, som følger aztekernes gamle gudelære, vil jeg tro de får problemer med menneskeofringsbiten. Så sant ikke den godeste Heikki og hans likesinnede i SV melder seg frivillige da.
  Sånn i multikultens og religionsfrihetens navn?

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Vittig;-)

 • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

  Jeg synes folk har gode innlegg til debatten. Jeg skal fremskaffe både politiet i Oslos uttalelser, likestillingsombudets uttalelser, justisministeren og andres i debatten frem mot årsmøtet.

  Jeg mener det er viktig å ta debatten om hvilke verdier vi skal basere samfunnet på og være ganske knallhard for å holde dem opp. I tillegg mener jeg det aller meste av det som ikke er i strid med de verdiene må tolereres.

  Det er likevel slik at det er hva vi gjør i praksis som avgjør.

 • Victor

  Det er på tide at man slutter å være løppe guter mot fanatiker. Jeg selv kom fra en anne kultur. Men når jeg har kommet hit, kan jeg ikke drive å stille krav om politiske/religiose simboler. De kravene er å vise null respekt til det norske folk. Det er på tide at dere ser virkeligheten som den er. Slutt med ønske tenking. Det ser man på Parti barometer også. Jeg er medlem av SV, men jeg synnes at det er kommet så mye tullete forslag med tiden.Hva er neste; skal man si at moral politie er ok også? Min mening om det siste er at de folka (moral politi) burdes kastes ut av landet, med det samme. De er spirer av taliban ser dere ikke det? Heikki ta deg sammen.

 • tore netland

  Skal vi kjempe for felles verdier er det viktig at disse har en felles basis når en møter offentligheten. Da må ikke politi være ikledd et klesuttrykk som representerer et politisk, moralsk eller religiøsitet. ER det ikke offeret vi skal tenke på og ikke seg sjøl? Om en er blitt slått ned eller voldtatt skal den en møter være nøytral og ikke kunne identifiseres med klasse eller religion. Vis respekt for medmenesker. Da først kan en utføre jobben. Om en absolut skal gå med vikingshjelm, finn en anen jobb. Tore Netland

 • Ingrid

  Spennende innspill. Det hadde vært greit med diverse fysiske uttrykk hvis menneskeheten hadde kommet så langt at alle hadde ønsket det beste for hverandre. Da hadde vi heller ikke behøvd politi, domstoler etc. for det hadde ikke vært noen kriminalitet, sexisme, overtredelse av fartsgrenser m.m. for ingen ville ha gjort noe som kunne skade andre fysisk eller følelsesmessig. Så langt har menneskeheten dessverre ikke kommet. Vi assosierer dermed diverse symbolske klesplagg og ting med krig, hersking, overtramp, avmakt, ufrihet, trusler m.m. Det er dette religioner alltid har stått for og framdeles står for.