Livet

No rest for the wicked

September 17, 2009

En kompis spurte meg om det ble litt fri etter valget. Jeg sa som sant var at jeg håpte ikke det – og sånn ble det.

Nå er det i gang med ny regjeringsplatform – Soria Moria v 1.2. Vi tar utgangspunkt i det vi er enige om fra den første Soria Moria-erklæringen og justerer for virkeligheten og nye partiprogrammer og vips!

Likevel er det ikke gjort i en fei. Senterpartiet vil skyte flere ulv og Arbeiderpartiet vil borre så oljen spruter, men vi skal komme i mål!

Innspill mottas med takk! Hva synes dere bør endres fra Soria Moria 1?

You Might Also Like

 • http://www.blogger.com/profile/18047654537144566014 Sosialisten

  Ja det er mykje ein kunne ynskje, men det blir vel neppe gjennomslag for alt.

  Å få soldatane heim frå Afghanistan burde på mange måtar vere fyrst prioritet. Den nyvalde regjeringa i Japan har bestemt seg for å avslutte engasjementet sitt der, og når sjølv den konservative regjeringa i Canada hentar heim soldatane innan 2011, burde det for lengst vere på tide for Arbeidarpartiet og Senterpartiet (og for den saks skuld Krf, Venstre, Høgre og Frp òg) å ta til fornuft dei òg. Det er sjølvsagt ikkje lett for SV å vinne gjennom med eit slikt krav, men eit fyrste steg kunne vere å gjere som i Canada å setje ei tidsramma for når oppdraget skal avsluttast.

  Ei anna sak er tannhelsereform, slik at tannlækjartenestene kan komme inne på lik linje med andre helsetenester i det offentleg finansierte velferdssystemet. Slike velferdsreformar er viktige for folk (og for veljaroppslutnaden), og det er merkjeleg at ikkje det blei talt meir om det i valkampen. Etter at SV satse på miljøvern i valkampen i 2007, med nedgang som resultat, er det merkeleg at partiet gjorde same feilen ein gong til, sjølvsagt med det same resultatet. Det er nok dessverre ikkje nok folk som er sterkt nok opptekne av miljøspørsmål, til at det er lurt å satse alt på ein hest. Så vidt eg hugsar var det ikkje like sterkt fokus på miljøspørsmål i valkampen i 2001, og då gjorde SV sitt beste Stortingsval nokon gong…

 • http://oljefondettilbistand.com Tor

  Mitt råd: Få med ambisiøse mål for hvor mye hjelpen til verdens fattige skal økes. KRF har et fint mål, 1,4 prosent av BNI, som de mener burde være mulig å gjenomføre i løpet av denne fireårsperioden. Dette burde SV også kjempe for. Dere er jo tross alt rettferdighetspartiet?

 • http://www.stlweb.no Ina Tandberg

  Hei Heikki!

  For studentene i Norge er det tre ting som er avgjørende de neste fire årene. Vi ønsker en kraftig økning i basisbevilgningene, 11 mnd studiestøtte og nok studentboliger til å nå en dekningsgrad på 20%. Det som er spesielt med utfordringene nå og de neste fire årene er studenteksplosjonen, og takten i opprustningen av sektoren må selvsagt sees i sammenheng med at det kan komme 80 000 flere studenter i deres regjeringsperiode.

  StL og NSU tar gjerne en dialog med deg om studentkravene til regjeringsplattformen/erklæringen.

  Stå på for studenter og høyere utdanning, Heikki!

 • Stig Høisæther

  No må en slutte med å bare klatte på med studentboliger, men bygg til det er 100% dekning. Ellers er en sosialboligpolitikk fraværende og tannløst så langt. Lurer på om denne regjeringen tenker boligsosialt i det hele tatt.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Studentene har bedt om minst 1000 i året i årene som kommer. Derfor har vi lagt oss på det tallet og satser på å få det inn i Soria Moria 2. I år bygger vi over 1500.

 • Sunniva

  Jeg vil ha et lønnsløft for deltidsarbeidende kvinner. (Gjerne også for aerobic- instruktører i Studentidretten og forskningsassistenter ved økonomisk institutt på Blindern.) Go wicked!

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

   Hva forskningsassisterer du på? Nå jobber vi som bare julign med å få deg heltidsansatt og så vil du heller jobbe deltid? Hva er greien?,)

   • Sunniva

    Aerobicinstruktør på heltid høres ut som et mareritt. Er nok bare å innse at det er dømt til å være et lavinntektskvinneyrke med dårlige muligheter for heltid i all overskuelig fremtid. Ellers forskningsassisterer jeg for en gruppe på fem forskere på ESOP- senteret. Veldig praktisk med deltidsjobb på fakultetet, reisetiden er kuttet til beinet, for å si det sånn.

 • Astrid

  Jeg ønsker meg et strengere våpeneksportregelverk. Ikke hør på Støre når han sier at vi har verdens strengeste – det er ikke strengt nok når vi ikke kan være sikre på om norske våpen havner i konfliktområder!
  Til å begynne med: sluttbrukererklæring til alle land vi eksporterer til, jobbe aktivt for en ATT under FN, få på plass et system for merking og sporing av håndvåpen og ammunisjon.

 • Martin

  En ting vil jeg råde SV. Velg deres symbolsaker med omhu. Dere kan ikke regne med å få gjennomslag for like mange som sist. Jeg ville valgt Lofoten og Vesterålen. Norge ut av Afghanistan kan hende vil skje uavhengig av om dere fronter det eller ikke.

  Deretter ville jeg valgt et populistisk praktisk velferdstiltak som gavner mange. Subsidiert tannhelsetjeneste er slett ingen dårlig ide.

  Klarer dere de to, og sørger for at dere fremstår som policymaker tror jeg dere kommer til å gjøre et godt valg og Norge til et bedre land.

 • Henrik

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green

  Tror neppe at vi kan gjøre noe med det meste av kritikken som fra Guardian med Sp og Ap som regjeringskamerater! Foreslår at du, oss, Sv tar tak i våpenhandel med det samme.

  Henrik