Innlegg

Next stop Bhutan

January 30, 2007

Det er helt utrolig at kapitalismen fortsatt går rundt når det gang på gang vises at vi ikke blir lykkeligere bare vi får den siste oppdateringen av Windows, dobbelt så stor is, dobbelt så mange TVer, dobbelt så stor mage eller dobbelt så mange akevitt til jul.

At BI-studentene intervjuet på TV2 heller ikke ville ta det inn over seg kan umulig komme som noen overraskelse. Et par biler ville han ha.

Muligens bør vi sjekke ut Bhutan, landet som lever av naturressurseksport (hørt den før?) og som bruker alle pengene fra krafteksporten på utdannelse for innbyggerne. Alle budsjettvedtak måles ut ifra hvilken innvirkning de vil ha på “Brutto nasjonal lykke”, akkurat slik forskerne foreslår. Klar for en studietur?

You Might Also Like