Innvandring

Nederland og Norge mot krig

November 15, 2009


Tiny Kox, senator i det nederlandske parlamentet og jeg i Edinburg. Vi er en del folk på venstresiden i NATO-parlamentet som argumenterer sterkt for atomvåpennedrustning og som samtidig benytter anledningen til å støtte de lokale fredsaktivistene. Obama har uttalt at han ønsker å jobbe for en atomvåpenfri verden og vår Regjering  i Soria Moria 2 har uttalt at:

“Regjeringen vil arbeide for et NATO som har fokus både på alliansens kjerneoppgaver og internasjonalt medansvar for fred og sikkerhet. Vi vil engasjere oss aktivt i alliansens arbeid med et nytt strategisk konsept: Vi vil ta initiativ til en diskusjon i NATO om hvordan alliansen kan bidra til å realisere målet om en verden uten atomvåpen gjennom forpliktelser som omfatter alle land. Spørsmålet om atomvåpnenes rolle i alliansen vil være en viktig del av dette arbeidet.”

Jeg jobber i hver fall for at NATO skal fjerne førsteslagsstrategien sin (planen som går ut på at NATO er villige til å bruke atomvåpen først, hvis vi bli invadert) og at landene i Europa som i dag har amerikanske aomvåpen (Tyskland, Nederland og Italia) slutter med det, samt at det ikke investeres i nye atomvåpenprogrammer (les:Trident i UK). Får vi til en slik endring i NATOs politikk vil det bringe verden kjempeskritt i rikig retning og være en seriøs invitasjon til å få til en forpliktende avtale blant alle atomvåpenland til å bevege seg i retning av en atomvåpenfri verden.

Hva synes dere vi burde gjøre for å få det til?

You Might Also Like

  • http://pjattogpolitikk.wordpress.com/ Peter Walseth

    Dette er et tema det heldigvis er stor enighet om i Norge. Jeg håper jo at regjeringen kan følge opp det gode arbeidet mot klasevåpen med å jobbe ifht atomvåpen. Jeg tror det er viktig at de store aktørene blir med, selv tar noen skritt og legger et voldsomt press på alle mindre stater med atomvåpen, som India, Pakistan osv. Samtidig må stater som forsøker å anskaffe seg atomvåpen presses kraftig.

  • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

    Det er sor enighe om nedrustning av atomvåpen. Riktignok har vi FrP som mener oljefondet bør invesere mer penger på atomvåpen, men jeg oppfatter at dett var dett. Jeg oppfatter imidlertid ikke at de er brei enighet om å fjerne NATOs førsteslagssrategi. den fighten er jeg og SV imidlertid klar for å ta. Hvor mange av partiene har sagt at de er enige i en slik endring? Nå kommer NATOs straegiske konsept opp til diskusjon. Det gjelder å kaste seg utpå og få opp en debatt.