Innlegg

NATO PA i Warszawa

November 21, 2010

Jeg og Birgitta Jonsdottir fra Islands The Movement var i Warszawa på NATO-parlamentarikerforsamling fredag 12. til tirsdag 16. november for å jobbe imot atomvåpen, opprusting og krigen i Afghanistan. Sammen med Paul Schäfer fra Die Linke i Tyskland og en representant for Det Franske Kommunistpartiet, var vi de eneste demokratiske partiene til venstre for europas sosialdemokrater.

Det var spesielt å være der rett før NATOs nye strategiske konsept – styringsdokumentet for NATO – skulle opp til behandling nå i helgen. Alt var hemmelig, men hovedpunktene var likevel kjent:

NATO skal få en sterkere rolle i forhold til å forsvare mot Internett-krigføring, men skal ellers konsentrere seg mer om forsvar av hjemmeområdet i Europa. Stemningen var klar. Ingen vilje til nye lange kriger langt vekk. Afghanistan-krigen ble fortsatt omtalt med besvergelser av typen “NATO må lykkes i Afghanistan”, men ingen oppfordret til flere styrker til Afghanistan og alle snakket om hvor viktig det var å trene opp afghanske militære og politi. Det er ganske deprimerende hvor rett vi i SV har hatt om utviklingen av krigføringen. Vi ble hudflettet da vi sa at det måtte politiske samtaler med Taliban til, nå er det Obamas politikk. Vi ble latterliggjort når vi snakket om at oppbygging av infrastruktur og utvikling i trygge områder var nøkkelen til å skape fred, nå mener alle at nettopp det som gjør at vi har mislyktes. USA gikk inn for å fange Osama. Det har ikke lyktes.

Milliarder på milliarder av dollar og tusenvis av mennesker har dødd. Hva som skjer når NATO nå trekker seg ut bit for bit og seinest i 2014 slik det ligger an til nå vet ingen, men det å la en militærallianse lede sivil oppbygging, bør en gang for alle ha fått seg et skudd for baugen.

NATOs nye strategiske konsept er en skuffelse for oss atomvåpenmotstandere som hadde tro på at Obamas ord om en atomvåpenfri verden skulle følges opp også i NATO. NATO vil ikke si nei til å angripe med atomvåpen først, våpenskjoldet som vil føre til atomopprustning, skal bli en del av kjerneoppgavene og det skal ikke kuttes i USAs mellomdistanseraketter i Europa, som til  og med konservative briter omtalte som en anakronisme. Selv de som mener at det å ha strategiske (langdistanse) atomvåpen for å avskrekke andre fra å angripe, klarer ikke å argumentere for hvorfor det er viktig at Russland og USA skal ha ikke-strategiske raketter. De er ubrukelige, bortkastede penger, øker faren for spredning av atomvåpen og undergraver troverdigheten til Obamas uttalte mål om en atomvåpenfri verden.

USA og Russland har undertegnet START-avtalen (Selv om de krigshissende og uansvarlige republikanerne har satt seg på bakbeina og foreløpig stopper ratifisering av avtalene i Senatet) som skal redusere antallet atomvåpen. Det er bra. Neste skritt er å komme i gang med samtaler om å fjerne alle de rundt 200 amerikanske og 3000 russiske atomvåpenene, hvorav russerne hevdet kun 25% vedlikeholdes. Det positive var at en kristendemokratisk nederlender tok til orde for full åpenhet om antall og lokalisering som et første skritt på veien. Det må Norge følge opp, men helt uavhengig av om vi får med oss russerne, bør Norges og Europas klare råd til amerikanerne være å fjerne alle atomvåpen fra Europa.

Det neste året skal det foretas en vurdering av USAs atomvåpenraketter i Europa. Det er viktig at den foretas av folk som har politisk bakgrunn og ikke av NATOs atomvåpenfolk. Atomvåpen er et politisk våpen og alt for viktig til å overlate til de militære. Dette er en viktig kamp som jeg tror kan la seg vinne. Så får vi bite i oss skuffelsen over at det strategiske konseptet ikke gikk i retning av atomnedrustning denne gangen heller.

You Might Also Like