Innvandring

Når feil blir alvorlige

March 22, 2010

Noen ganger er det sprøtt hvor viktig det er med en kritisk presse som tar opp saker der enkeltmennesker rammes av feil som begås av det offentlige. Torsdag fortalte VG om kvinnen som omkom av svangerskapsforgiftning, med påfølgende komplikasjoner, fordi en lege gjorde en alvorlig feilvurdering. Fredag meldte Aftenposten om en asylsøkende kvinne, som sammen med sin sønn var blitt sendt tilbake til Italia, det landet i Europa der hun først søkte om asyl, for å få saken behandlet der. Det som gjorde saken så forferdelig var at kvinnen var til psykisk og fysisk behandling etter ha blitt utsatt for omfattende overgrep på fluktruten til Europa.

Jeg reagerte og det endte med at UNE på egenhånd bestemte seg for å ta saken opp til ny behandling.

Jeg mener det er nødvendig at klagesaksutvalget ser på om asylsøkere får tilstrekkelig advokathjelp til å ivareta sin rettssikkerhet. Ordningen ble endret på for om lag 6 år siden til 0 timer hjelp ved søknad om asyl og 5 timer i klagesakene, men kun 2 timer i saker som har med retur til annet land i Europa (Dublin-området) for behandling av saken der. Jeg mener at saken som var oppe på fredag viser at det er behov for å få til en skikkelig gjennomgang av om rettsikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt med dagens klageordning ag advokatbistand og synes det ville være riktig om det utvalget som ser på klagesaksbehandlingen også så på advokatbistanden som en del av rettsikkerhetsvurderingen.

Hva synes dere?

You Might Also Like

 • http://svartpaahvitt.blogspot.com/ Kristiane

  Jeg synes asylskøkere blir behandlet som en uønsket vare, eller sykdom. Ikke som de menneskene de er. Media har mye av skylden for det mener jeg. Her bringer de jo fra men viktig sak og viser den menneskelige siden, men jeg mener mye av vår "fremmedfrykt" og hat mot andre religioner og folkegrupper kommer av media. Media setter jo som regel dagsorden. De må ta mer ansvar.

 • http://intensedebate.com/people/Heikki Heikki

  Ikke vanskelig å være enig i det. Det er fascinerende a når vi skal skremmes til å være imot noe, så fremstilles det med voldsomt stigende grafer og kostnadskurver. Enten det er snakk om "uførebølgen" eller "asylstrømmen". Hvis menneskene bak tallene fremstilles som akkurat det de er, nemlig mennesker, så får du i stedet: "Folkeaksjonen for xxx" og andre som bryr seg om menneskene det gjelder. Folk flest er bra folk. De er et godt utgangspunkt (SH)

 • http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/tvangsutsendte-fathia-og-soennen-6-sov-i-legens-bil-3167962.html KristianSchravlevold

  Jeg er mektig lei, mildt sagt, av Heikki Holmås og andre landsforrædere som arbeider for at fremmede skal få lov til å oppholde seg her i landet. Denne saka er slett ikke enestående – dessverre. I Florø er det visst enkelte som mener at et par utlendinger (eritreere, tror jeg) – heter de ikke noe slikt som Thaye? – skal få bo i Norge. Til tross for at ingen som ikke er etniske nordmenn har rett til å bo i Norge. Det heter "Norge for nordmennene" og "hvert land sitt folk" – og det kommer forhåpentligvis aldri til å bli annerledes. Jeg husker at noen i Lørenskog for et par år siden maste om at en person ved navn Ahstok (?) skulle få bli i landet, mens en gjeng landssvikere i Meråker har klart å få en familie fra Dagestan til å bli boende!

  Hva er egentlig galt med disse skapningene? Er de dumme eller onde, eller begge deler? Jeg er så sint, skuffa og frustrert at jeg er i ferd med å sprekke!