Innlegg

Sykkelen først

August 12, 2013
#mittsykkelfelt-Heikki-Blogg

Som syklist er jeg lei av at sykkelfeltene ikke henger sammen, forsvinner foran kryss eller busstopp, eller bare opphører midt i en gate. Jeg ønsker en by der det er enkelt å komme til jobb og fotballtrening, en by med ren luft, en by der vi går sammen om å kutte klimagassutslipp. Bli med på kampanjen #mittsykkelfelt

Jeg vet om mange som ikke sykler i byen fordi de føler det er utrygt. Det er ubehagelig å sykle med trikken rett bak seg. På Jernbanetorget i Oslo aner ikke syklistene hvor de skal gjøre av seg. Det er ikke lett å sykle blant bilene, og noen flytter derfor opp på fortauet der fotgjengerne er. Mangelen på sykkelfelt er også et stort problem i flere andre byer.

Jeg trenger din hjelp for å synliggjøre hva som trengs for å gjøre Oslo til en sykkelby. Derfor ber jeg syklister om å sende inn bilder med tips om gater der det trengs sykkelfelt, der sykkelfeltet er for dårlig eller sperret, eller hvor det føles farlig å sykle. Del bildet på Instagram eller Twitter merket med #mittsykkelfelt og navnet på gata. Du kan også sende inn bildet til meg på heikki@sv.no. Husk å skrive navnet ditt og navnet på gata. På denne måten kan vi sammen synliggjøre hva som trengs for å gjøre Oslo til en sykkelby.

Det er ikke tilfeldig at sykkelfeltene er for få og for dårlige i Oslo. Høyrebyrådet i Oslo har gjennom mange år vist manglende evne og vilje til å satse på sykkel, og klarer ikke engang å bruke opp pengene som bystyret har satt av til utbygging av sykkelfelt. Med støtte fra FrP, har Høyre, KrF og Venstre styrt Oslo by på en slik måte at bare 22 prosent av Oslos befolkning er fornøyd med sykkelveinettet. Sykkelandelen i Oslo stabilt ligger på om lag 5 prosent. Oslo ligger derfor langt unna å kunne nå sitt eget mål om 12 prosent sykkelandel innen 2015.

Jeg stiller som kandidat til stortingsvalget på følgende sykkelpolitikk:

Sykkelen først. Syklister må komme lettere og tryggere fram. Oslo SV vil innføre et ”Sykkelen først”-prinsipp i alle trafikkerte gater og veier, slik at det alltid legges til rette for syklistenes framkommelighet først. Sykkelen skal prioriteres gjennom hele Oslo sentrum. Det innebærer både stenging av gater og fjerning av gateparkeringsplasser. Syklister og fotgjengere må få hver sin trasé og alle sykkelfelt må markeres tydelig. Vi trenger en bedre sykkelkultur i Norge. Sykkelen skal alltid komme fram.

Opprusting av eksisterende felt. I dag føler mange syklister seg utrygge i trafikken fordi det ikke er lagt til rette. Selv der det finnes sykkelfelt er det mange som er for dårlige. De forsvinner når det kommer kryss og rundkjøringer. Slike håpløse løsninger fører daglig til farlige situasjoner for syklister. Vi skal ha en sykkelpolitikk som gjør at folk føler seg trygge, med tydeligere regler og med sammenhengende og gode sykkelfelt.

Trygg sykkelparkering. Det må være mulig å parkere sykkelen trygt i hele Oslo. SV vil etablere flere sykkelstativer ved kollektivknutepunkt og rundt om i byen, samt innføre forsøk med overvåkede sykkelparkeringsplasser på sentrale steder i Oslo.

Statlige samferdselskroner til sykkel. SV i regjering har sørget for 7 milliarder kroner til sykkelveier de neste 10 årene. Det er mer enn en dobling av pengebruken, noe som vil være et viktig bidrag til sykkelveinettet i Oslo.

Forpliktende bymiljøavtaler skal fremme sykkel. SVs vil de neste fire årene jobbe for å få på plass et sammenhengende sykkelveinett i Oslo, med grunnlag i en bymiljøavtale mellom Oslo og staten. Målet med avtalen må være å nå en sykkelandel i Oslo på 20 % innen 2020 og at sykkelveier og kollektivtrafikk skal prioriteres foran nye penger til motorveier.

Valget 9. september står mellom sykkelpartiet SV og høyresiden som prioriterer motorveier først.  Det er bare med SVs politikk man vil nå klimaforlikets mål om at all ny persontransport i byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er SV som tør å prioritere sykkel framfor biler og motorveier.

You Might Also Like

 • https://www.facebook.com/oslosykkel Oslosykkel

  Lesetips:

  “Heikki (valg)flesker til”: http://hverdagsmosjonist.blogspot.no/2013/08/heikki-valgflesker-til.html

  “Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo” http://blogg.torvund.net/2013/08/01/nar-skulle-hovedsykkelveinettet-vaert-ferdig-logner-og-brutte-lofter-i-oslo/

 • http://blogg.torvund.net/ Olav Torvund

  Du sitter i en flertallsregjering. Hva har den regjeringen gjort for å bedre forholdene for syklister i Norge? Har denne regjeringen i praksis prioritert kollektiv og sykkel fremfor motorveier?

 • Thomas Drevon

  Fett flesk, dette her. Men som daglig sykkelist i Oslo kan jeg bare konstatere at det har skjedd så godt som ingenting de siste fire årene dere har sittet i regjering. Tror jeg stemmer MDG istedet. De mener alvor mhp sykkel og framkommelighet.

 • Unni Berge

  Hei. I regjering har SV fått på plass en storsatsing på sykkel, se her: http://sv.no/content/view/full/50163

  Dette er penger som skal gå til utbygging av sykkelfelt på veier som staten har ansvaret for. I tillegg har vi satt av penger for å forhandle fram bymiljøavtaler med byene der sykkelfelt på lokale veier er vikitg del. Men hovedproblemet i Oslo er ikke penger, men at byen styres av høyreside-politikere som ikke vil prioritere sykkelen først i gatene. Til tider bruker ikke Oslo opp pengene som er satt av til sykkelveier. Det er grunnen til at Oslo ligger stabilt på 5 prosent sykkelandel og milevis unna byens mål om 12 prosent.

 • http://twitter.com/hansflensted Hans

  En satsning på infrastruktur for cykler er et klogt træk for enhver storby. Jeg foreslår et besøg i København (hvorfra jeg netop er flyttet for at bosætte mig Oslo). Inviter evt. også byplanlægningseksperter, der har erfaring med infrastruktur for cykler, på besøg i Oslo. Et godt sted at starte kunne f.eks. være disse: http://copenhagenize.eu/

  Jeg lærer aldrig at forstå de, som ikke ønsker cykler i byen. Hver cyklist er en trafikant mindre i andre belastede dele af trafikken.