Innlegg

Mer Palestina

April 12, 2007

Norge går foran igjen. I dag var utenriksministeren på banen og gjorde det klart at vi kommer til å utbetale penger til de palestinske selvstyremyndighetene når finansdepartementet deres er oppe og stå. Palestinerne selv mener det er helt avgjørende at noen er vilige til å ta de første skritt for å åpne døren for flere. Der er vi nå og der skal vi være. Norge er ikke stort og kan ikke gape over alle konflikter på hele kloden, men der vi kan bør vi som lite land med en humanistisk tradisjon forsøke å gjøre det rette, der andre land føler seg bundet og låst.

Nå er det tid for Israel til å trekke seg tilbake til 67-grensene slik den arabiske liga har foreslått i bytte for å anerkjenne Israel. Det ville vært noe.

Hvis Israel og Syria i tillegg hadde klart å inngå fredsavtale. Da hadde det virkelig skjedd noe i Midtøsten i skyggen av Iran-krisen.

You Might Also Like

  • http://akselhagen.blogg.no/ Aksel

    Ja, dette gjorde godt. Dette ville aldri ha skjedd under forrige regjering. Anstendigheten er tilbake i utenriksdepartementet.

    Aksel