Miljø, Rettferdighet, Verden

Mat i klimaendringenes tid

December 6, 2012
nasfam2

Det er langt fra jordene utenfor landsbyen Khombedza i Malawi til konferansesenteret i Doha der klimaforhandlingene foregår. Like fullt står handlingslammelsen hos rike storforurensende land med omfangsrike forhandlingsdelegasjoner i grell kontrast til konkret og framtidsrettet handling av Malawis småbrukere. I Malawi må man lære å leve med klimaendringene for å overleve.

Norge gir i dag nesten en milliard kroner årlig over bistandsbudsjettet for å støtte matsikkerhet i fattige land. Nå legger den rød-grønne regjeringen fram en ny strategi for matsikkerhet i et klimaperspektiv. Vi legger opp til en økning i denne støtten på 500 millioner kroner over en periode på tre år. 200 millioner kroner av denne økningen er foreslått i bistandsbudsjettet for 2013.

Malawi er landsbygd og jordbuk. Den malawiske bonden er en kvinne. 8 av 10 i Malawi er småbrukere. Men selv om Malawi er et jordbruksland, så er også sult og feilernæring ubehagelig realitet for  mange.

Den ene regntiden hvert år gir bare grunnlag for en avling. Allerede fra november av begynner den magre sesongen, som varer helt fram til ny avling igjen i mai.   I denne perioden har de fleste småbønder lite eller ingenting igjen av egen avling samtidig som maisprisene stiger. I år begynte den magre sesongen allerede i juli for de hardest rammede.

Opp mot 2 millioner mennesker trenger støtte, myndigetene reagerte reskt og Verdens matvareprogram koordinerer nå matvarehjelpen til å finansiere innkjøp av mais til gjenoppfylling av kriselagrene. Norge støtter arbeidet og gir også bistand til et ernæringsprogram for småbarn og gravide, samt et skolematprogram for barneskolen.

Slike programmer er effektive for å hindre akutte katastrofer, men er ingen varig løsning. Med tilgang til vanningssystemer ville det være det mulig med opp til tre avlinger, men vanningsanlegg er hovedsakelig begrenset til eksportavlinger som sukker og te.

Norge prioriterer landbruk og matsikkerhet, klima og miljø høyt i utviklingspolitikken. Samtlige program på landbrukssiden i Malawi fremmer nå klimasmart praksis. Norge samarbeider med en småbrukerorganisasjon NASFAM med over 100 000 medlemmer. Jeg var nylig i Malawi og undertegnet sammen med styreleder  i NASFAM Jackson M’baya, en avtale der Norge forplikter seg til 100 mill kr i støtte over en femårsperiode.

Nasfam fremmer landbruk som forretningsforetak. Bøndene får tilgang til lån, og det legges stor vekt på at de får adgang til markeder både for kjøp av innsatsvarer og for salg av landbruksprodukter.

Nasfam har oppnådd gode resultater. Medlemmenes inntekter har økt 50 prosent de siste årene, og de eier mer buskap og landbruksutstyr enn før. Organisasjonen har bidratt til å skape mer lønnsomme markeder for landbruksprodukter. For eksempel selges peanøtter fra Nasfam nå gjennom fair-trade-avtaler i europeiske land. Sju av ti medlemmer produserer nå nok mais for familien hele året.

Jeg møtte småbrukere involvert i NASFAM på reisen i Malawi i slutten av november. De viste meg hvordan de tok i bruk nye jordbruksteknikker for å tilpasse seg mot et tørrere og varmere klima.  De bruker planterester fra fjorårets avling til å dekke jorden der det plantes. På denne måten beskytter man mot varme og bevarer fuktigheten i jorden. Også planteteknikkene var nye og resultatene er oppløftende. – Mer en dobbelt så mye avling, og mindre jobb, sa en av kvinnene jeg møtte.

Verdens ledere samlet i til klimaforhandlinger i Doha er ute av stand til å handle raskt nok til bekjempe klimaendringene, og det rammer verdens fattige hardest. Norge øker nå vår støtte til fattige land slik at de kan tilpasse seg klimaendringene. Vi er et land som har høye klimagassutslipp per innbygger. Vi må kutte egne utslipp, og vi må sikre mat til folk i klimaendringenes tid.

Her finner du Norges nye matsikkerhetsstrategi for vår satsing i utviklingspolitikken

 

You Might Also Like