Miljø, Oslo

Marka tonight – Marka forever!

March 30, 2009

Det er kongekult! Under Inga Marte Thorkildsens ledelse er Markaloven kommet på plass i Stortinget. Først Gikk SV og Heidi Sørensen til valg i 2001 for å få det til. Så vant vi makten i 2005 og ledelsen i miljøverndepartementet, så la Oslogutten Erik Solheim frem loven og så fikk Tøyenbeboeren (og min nabo) loven loset igjennom med mindre endringer i Stortinget.

På torsdag skal jeg være med på å vedta den. Så kommer den på plass og verner Marka for fremtiden! Det er en kjempeseier for alle de som bruker, har brukt og de som kommer til å bruke Marka til tur og sånn i århundredene som kommer!

Hvorfor er det bra med en Markalov?

  • Fordi det er første gang vi verner et område for fritidsformål her i landet
  • Fordi det sikrer at kommuner i randsonene ikke spiser seg innover i Marka hver fra sin kant
  • Fordi det betyr at det skal utrolig mye til å skade Marka i årene som kommer og vi får en felles måte å håndtere inngrep i Marka på, der friluftsliv og idrett alltid skal prioriteres høyest.
  • Fordi alle brukerorganisasjonene innen friluftsliv og alle de andre skal få mer innflytelse over hva som skal være lov å gjøre innen markagrensen – til beste for oss alle.

Dette sto vi i Oslo SV i front blant partiene for å få til (Etter at Gro fremmet det i 1981) – Nå har vi klart det sammen med alle dere som har backet og kjempet for å få det de siste 100 årene. Nå er det i boks! Nå skal vi få det til å virke slik at vi gjør alle skeptikernes advarsler til skamme.

Gratulerer alle mann!

You Might Also Like

  • Inge

    Ikke overraskende ble dette enda ett Oslo vedak fra SV. Som Bergenser driter jeg i Oslo og ønsker byen dit pepper’n gror. Som Bergener burde vel du kjempe litt mer for Bergen ? Typisk SV å hevde at “alle brukerorganisasjonene innen friluftsliv….) Det finnes mye Norge utenfor Oslo også. Faktisk mer når jeg tenker etter.

  • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

    Gå til Turlaget i Bergen og sjekk om de er happy, så kan vi heller snakkes på neste Brannkamp;-) Med det nye lovverket vi har laget, er det fritt frem for å verne bynære marker. Kanskje byfjellene burde vært bedre vernet? Ikke se bort ifra det.