Bolig, Oslo

Mange – men ikke alle – får hjelp når husleiereguleringen forsvinner

August 2, 2009

 

Husleiereguleringen ble opphevet i 1999 kun mot SV sine stemmer. Vi advarte mot at boligprisene generelt ville bli mer ustabile og dermed skape utrygghet for folk flest, flere ville leie ut midlertidig på treårskontrakter og det ville skje en enorm pengeoverføring fra de som hadde billige leiekontrakter i bygårder bygget før krigen til bygårrdseiere i de største byene og særlig i Oslo. Alt vi advarte om har slått til.

Jeg har tidligere skrevet om opphevingen av husleiereguleringen på bloggen min.

Kampen for rettighetene for beboerne i bygårdene i Oslo har vært viktig i sommerfordi det var viktig for oss i Regjeringspartiene bestemte oss for å få på plass en ordning for mange av dem som bor i husleieregulerte boliger. Innen 1. juli ville nemlig alle beboerne få beskjed av gårdeier om ny husleie og mange har fått groteske husleieøkninger. Den verste saken til nå gjaldt en dame som fikk husleien satt opp fra 10 000 til 23 000 i følge TV2 og Aftenposten.

Noen har argumentert med at der er urimelig at folk får bo i store leiligheter på Frogner til 10000 kroner når markedspris er 23 000. Særlig har Oslo Høyres leder Michael von Tetzschner gått hardt ut mot husleieregulereing og for gårdeiernes rett til å kreve markedspris.

La meg ta et regneeksempel. Hvis en bygårdseier leier ut 10 leiligheter med leieinntekter på 10 000 kroner hver i måneden ville han kunne tjene 1,2 millioner i året og markedsprisen på leiegården vil ta utgangspunkt i det. Hvis han derimot kan tjene 20 000 kroner måneden per leilighet blir leieinntektene kjapt doblet til 2,4 millioner kroner og verdien på gården øker tilsvarende. Det som skjer når husleiereguleringen oppheves er altså at leieboerne mister verdien som ligger i å ha en billig leiekontrakt i en nedbetalt bygård (de ble bygget før krigen og er nedbetalt for lenge siden) og hele denne verdien overføres til gårdeirne som kan selge videre med kjempegevinst på grunn av lovvedtaket i 1999.

Høyre har alltid vært et parti som kjemper for de store eiendomsbesitterne i Oslo sin rett til å tjene mest mulig penger på andre. De er blant annet mot eiendomsskatt i Oslo, selv om den i all hovedsak ville blitt betalt av Olav Thon og andre som eier næringseiendom.

Jeg og SV mener at Norge, som de fleste land i EU og USA, bør gjeninnføre husleieregulering for å sikre  trygghet for leietakere og mer stabil vekst i leieprisene. Dette vil og kunne føre til mer stabile priser på boligmarkedet generelt. Så langt er det kun SV og Oslo AP som mener dette.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa skal ha ros for å har gjort en skikkelig jobb for å bøte på skadene med opphevingen av leieprisene, når Regjeringen nå innfører et eget boligtilskudd til mange av de som bor i de husleieregulerte boliger og ikke får råd til det. Hun skal og ha ros for både ha satt i gang utredning av hvordan det kom til å gå med de som bodde i boligene, nedsatt arbeidsgruppe for å utrede hva som kunne gjøres for å hjelpe, og til slutt å lytte på mange av innspillene som kom fra leieboerforeningen og aksjonsgruppen. Uten aksjonsgruppen og leieboerforeningens innsats, lokalpolitikere fra flere partier på Frogner og Sagene, vi i Oslo SV og Oslo AP, samt Kleppa som minister, ville mange flere gått en usikker fremtid i møte. Likevel er det folk som må flytte fordi reguleringen forsvinner og leilighetene blir for dyre.

Det er ille og saken ligger nå i byrådsleder Erling Laes hender når han skal lage forskriften for tildeling av boligtilskudd til de det gjelder. Jeg mener Oslo kommune har et ansvar for å finne en løsning for alle beboerne. Bystyret må følge nøye med.

Konsekvensene av det helerer jo ganske absurd: Gårdeierne får mer, leieboerne kastes ut og Stat og kommune må stille opp med penger og kommunale utleieleiligheter. Sånn går det når det blir ført høyrepolitikk.

You Might Also Like

 • Blitzer

  De får skylde seg sjøl som gidder å leie.

  Vi i blitz okkuperer.Det er gratis og politikerne tør ikke kaste oss ut.

 • http://aksjonsgruppen.org ATLE BAKKEN

  Heikki – du tar grovt feil!

  -Aksjonsgruppen har aldri fått kontakt eller hatt kommunikasjon med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Selv om vi forsøkte. Dette faktum har vi også ytret ovenfor deg flere ganger i e-mails.

  -Våre siste tilbakemeldinger i løpet av sommeren viser derimot at svært få eller ingen, av de rammede kan benytte seg av Kleppas ”støtteordning”. Istedet ser man et skred av folk som opplever nettop slik som Aslaug Andersen (89) gjorde, -de faller for umennskelig press fra gårdeier og redder sitt liv på en 1-roms hybel langt utenfor sitt nærmiljø. Dvs. utkastelse i det stille. Og dette roser du Kleppa for???
  Kaller du dette ”enighet” så er du ikke bedre en M. Von Tetzschner (H) foran valgkampen. Og nå sier du at Erling Lae (H) skal ordne opp for de ”få”????
  Du og Kleppa vet jo ikke engang hvor mange det gjelder og hvor de bor! Og Kleppa hadde 4 år på seg å gjøre denne jobben.

  -Kleppa legger nå skylden jo nå på de eldre og uføre selv, som ikke har klart å flytte eller dø i tide.
  (Jfr./se TV2 26/7 http://www.youtube.com/watch?v=mbKy8aFOZoQ
  http://www.youtube.com/watch?v=FWABKePceHE )

  Da hun nå snakker om at “de hadde 10 år å omordne seg på ” så betyr det at det hele er et politisk skuespill -og at det slettes ikke var meningen med noen hjelp. Og derfor resultatet. Og Status Q. Dvs. Kaos og mistolkninger.

  -Aslaug Andersen er slettes ikke den eneste representanten eller “verste eksempel” på de utkastede, som du skriver. Hun er imidlertid den første som har forbigått skammen å turdt å stå frem med verdighet og fortelle sin historie i media. Men det er, og kommer mange fler utkastede.

  Derfor er det besyndelig at du nå før valget roser og støtter Kleppa og makteliten, og ikke støtter de rammede.

  Nå krever Aksjonsgruppen at sannheten kommer frem, og deretter handling fra politikerne. Og at korrekt informasjon kommer på plass slik at
  alle gamle og syke ikke blir offer for et politisk spill før valget.
  De har lidd nok.

  Hilsen

  Atle Bakken.
  http://aksjonsgruppen.org

  Se Aslaugs egen vitneforklaring og døm for deg selv :
  http://www.youtube.com/watch?v=no6GDv438VY

 • http://aksjonsgruppen.org Anne Helset, Aksjonsgruppen for leietakere i husleieregulerte boliger

  Aksjonsgruppen for leietakere i husleieregulerte boliger har som mål at alle som bor i regulerte leiligheter skal kunne beholde sine hjem uten å bli fattige og uten å bli gjort til klienter.
  Regjeringens løsning, slik den foreligger i dag, gjør dette umulig.
  Først litt historikk: fram til 1980 var det ikke mulig å eie leiligheter i førkrigsgårder i Oslo. Leiligheter var nettopp det ordet sier, en bolig man leide. Det er dermed ikke snakk om at leietakerne har VALGT i leie i stedet for å eie. Å leie langsiktig og prisregulert er en gammel, hevdvunnet boform i Oslo. Ved seksjoneringen som fant sted fra 80-åra, fikk noen,men langt fra alle, mulighet til å kjøpe. Mange syntes prisen de ble tilbudt var for høy. Mange opplevde deretter at hjemmet deres ble omsatt til spekulanter for en svært lav pris. Etter eierskiftet mistet leietakerne forkjøpsretten.
  Da lov om husleieregulering ble opphevet i 1999, ble forutsetningen for denne gamle boformen tatt bort. Tenk om tilsvarende skulle skjedd med dagens eieboliger nå? Hva ville skjedd om dersom Stortinget nå hadde foretatt lovendringer som ville gi 300% økning i bokostnad for selveierleiligheter, med gradvis opptrapping fra 2010? Tenk over det.
  Aksjonsgruppen mener det er eierne av regulerte leiligheter, og ikke leietakerne, som bør søke om det boligtilskuddet som nå er lansert. Mennesker som har klart seg gjennom et langt liv (i krig og fred) vil ikke være en mellomkonto som sosialklienter, når statens penger skal gå til eierne. Vi er redd mange eldre vil holde seg fra å søke støtten av den grunn. De vil ikke “på fattigkassa”. Desssverre kan vi ikke si oss enige med deg i at Magnhild Meltveit Kleppa har gjort en god jobb. Hun som skulle være vår fremste ombudsmann i denne saken, har ikke lyttet til Aksjonsgruppen og de mange brevene hun har mottatt fra fortvilte leietakere gjennom flere år. I stedet har hun lyttet til en arbeidsgruppe av folk som befinner seg i trygg avstand fra problemet og dem som er rammet. Vi kjenner at vi er ofre for maktarroganse. Den løsningen som nå er funnet, mener vi er skammelig, selv om den hjelper noen. Heikki; du mener saken nå ligger hos Oslo kommune og byrådsleder Erling Lae. Vi mener den fortsatt ligger hos Regjeringen. SV og Arbeiderpartiet må sørge for å få saken opp i Stortinget på nytt! Dere kan ta utgangspunkt i utkastelsen av Aslaug Andersen og den trakkasering hun har vært gjenstand for av eier og boligspekulant Dante. Vi har flere eksempler om det trengs. Det er opp til Regjeringen å sørge for at det ikke blir ført en fortsatt høyrepolitikk i boligspørsmålet. At det har vært tilfelle i disse fire årene, der både AV og Ap har sittet i regjering, er mer enn beklagelig. Om en kan vente noe annet av Sp med sitt utgangspunkt blant selveiende bønder, er et annet spøremål. Men Sp´s Gudmund Restad var i sin tid en djerv talsmann for å likestille leietakere og boligeiere økonomisk. I rettferdighetens navn. Han er utdannet lensmann. Dagens senterpartister i Regjeringen burde ta en prat med ham. Aksjonsgruppen ønsker dere lykke til og ber om at dere IKKE anser dere ferdige med saken, slik Kleppa uttalte. Den er så vidt begynt!! Problematikken omkring de regulerte boligene i Oslo kunne gi støtet til en ny, differensiert boligpolitikk for storby og pressområder; distrikter og områder med fraflytting.

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Takk for innspillet Anne. Jeg og SV har jo vært en varm forsvarer av husleieregulering fra lenge før det ble vedtatt opphevet i 1999 mot våre stemmer.

  Til videre fremdrift i saken: Det blir viktig at leieboerforeningen og aksjonsgruppen får støtte til å hjelpe folk å få den støtten de har krav på. I tillegg er det viktig at høringsrunden avklarer hvor mange beboere som ikke klarer den nye husleien med eller uten tilskudd. Jeg vil gjerne holdes løpende oppdatert om det.

  Ingen av de som stemte for opphevingen av husleiereguleringsloven kan være overrasket over det som skjer nå. Hele vitsen med opphevingen av husleiereguleringsloven var å overføre verdien av en billig leieavtale til gårdeierne. Det er akkurat det som skjer nå.

  Jeg håper vi skal få på plass ordninger som gjør at ingen havner på gaten, men at alle får tilskudd så de kan bli boende og at de som må flytte får enten kommunal bolig, hjelp til å finne seg annen bolig eller tilskudd og mulighet til å kjøpe.

  Dere må fortsette å sloss for rettighetene til beboerne og har oss som alierte i kampen for ny regulering, men det er ikke flertall på Stortinget som er for å videreføre dagens husleieregulering, men stå på! Jo mer dere får saken opp i valgkampen, dess lettere blir det å kjempe for ny husleieregulering i neste stortingsperiode.

 • http://aksjonsgruppen.org Anne Helset, Aksjonsgruppen for leietakere i husleieregulerte boliger

  Takk for svaret ditt, Heikki! Vi er klar over og glade for at du og dere er med oss i denne kampen. All støtte vi kan få er verdifull.
  Du ber oss om å gjøre en jobb vi mener myndighetene burde gjort; finne ut av hvor mange som ikke kan betale gjengs leie. Som du vet, er de fleste av oss eldre mennesker, ikke få med sviktende helse. Min MS, f.eks, er ikke lett å drasse opp på barrikadene. Derfor må vi sette vår lit til det “by-dekkende” kontoret som nå er etablert i Bydel Frogner og det informasjonsarbeidet Helse- og velferdsetaten arbeider med. Problemet her er tiden. Det ser ut til å bli vanskelig å få alt på plass og i funksjon før øksa faller ved nyttår. Derfor har vi bedt KRD, regjering og storting initiere frys i leiene inntil kartlegging er foretatt, informasjon og hjelpeordninger er på plass. Aksjonsgruppen har løpende kontakt med leder av kontoret, og vil holde deg orientert om framdriften. Politikk sies å være det muliges kunst. Saken vår ser ut til å være umulig, dessverre. Likevel nekter vi å gi opp håpet. -Takk for at du også viser håp!!! Magnhild Meltveit Kleppa uttalte på TV2-nyhetene den 26. juli at vi har hatt ti år til å områ oss, dvs finne annet husvære og flytte. En av flere grunner til at folk i regulerte leiligheter ikke har flyttet, er at de har tillit til myndighetene. Denne tilliten er nå ganske tynnslitt. Jeg vi avslutte med et sitat fra ett av spørreskjemaene jeg har sendt ut til medlemmer av Aksjonsgruppen og fått tilbake. Det er et eldre ektepar som svarer på spørsmål om hvordan de opplever situasjonen. Han skriver: “Horribel og utenkelig etter alt slit. Vi overtok jo Norge som en nedbrent askehaug. Først arrestert av tyskerne. Så ligge langs norskekysten og rense den for miner.” Hun tilføyer: “Dette er min mann som jeg passer 24 timer i døgnet uten en fridag på de siste 6 år + hjertefeil og diabetes som jeg sliter med.” Jeg vet ikke, Heikki. Tror du det er mulig å få Stortingets flertall til å forstå at disse, og flere, bør få beholde sine hjem uten å bli fattige og uten å bli gjort til klienter? Med vennlig hilsen Anne

 • Bjørn G. Gjerstrøm

  Heikki – vi i Aksjonsgruppen og de tusenvis av eldre og uføre har vært meget takknemlige for den kampen du og SV har ytet intil nå.
  Men slik du uttaler deg i din blogg av 3. august , så ser du helt bort ifra at Kleppa tok avgjørelsen om å kjøre på med utkastelsesprosessen – tross beviser fra Stortinget på at vesentlige juridiske hjemler fra 1999 nå var ignorert av Kleppa. Det var absolutt mulighet for henne til å stanse denne cleansingen av de eldre ut av Oslo sentrum intil detaljene var kjent og støtteapparatet var på plass. Noe det 100% ikke er. Dette ble også ignorert av henne. Jeg må igjen presisere at etter utatlige forsøk, så har aldri Aksjonsgruppen lyktes i å treffe eller kommunisere med Kleppa. Vi oppfattet det som at Kleppa aldri var interessert i å høre hva vi og de rammede hadde å si. Og hennes gjerning beviser dette.

  Slik Kleppa “systemet” nå er lagt opp, så er usikkheten pga. mangel på informasjon så stor, at folk
  ikke orker å bli boende, og tom. være inne i sin egen leilighet. Ta f.eks. Hans Petter Deetjen (70, pensjonert ingeniør) ) orket ikke det umenenskelige presset fra gårdeier, og forlot sin leilighet og alt han eide til fordel for 7 turer til Grønnmo, og en 40 m2 mørk hybel. Og pådro seg lungebetennesle som følge av det hele. Slik fungerer Kleppas “støtteordning” nå i praksis.

  En av de første tingene Aksjonsgruppen konstaterte var at kommunale leiligheter kun var tilgjengelige for førstegangsflyktninger og innsatte/instutisjonerte. Og at tilgjengeligheten er omtrent lik null.

  Og flytte hvor?
  Ved å resignere og la de eldre og uføre flytte ut av byen er du med å skape gettoer med et Oslo-sentrum kun for rike boligspekulanter.

  Og om 4 år, når du mener vi skal gjenoppta saken på Stortinget, så er nok de fleste enten døde eller begravd i periferien. Og temaet ditt er ikke lenger om folkeretten til å bo trygt der man hører hjemme. Nå snakker du kun om å redde stompene “for de få”.

  Alle rammede jeg snakker med idag er enige om at Kleppa gjorde en dålig jobb og forlot rot og kaos etter seg i saken som har fått og vil få de alvorligste konsekvenser i tiden som følger.
  Da hun “så seg ferdig med saken” den 26.7. på TV2 var det ingen grunn til å rose henne for denne dårlige jobben –utført i 12. time foran ferie og valgkamp.

  Hvorfor er det slik at en MS pasient som Anne Helset og en epileptiker som Atle Bakken, nå må slåss for rettferdighet for de gamle og syke og deres kontraktuelle og demokratiske rett på egen hånd, når vi har så mange unge og spreke politikerne tilgjengelig, men som ikke er samlet og som sitter på gjerdet.
  Heikki, få dem på banen og mobilisér dem til en felles kamp for rettferdighet!

  Vennlig Hilsen

  Bjørn G. Gjerstrøm
  (70) berammet.
  http://aksjonsgruppen.org

 • Atle Bakken, Aksjonsgruppen for leietakere i husleieregulerte boliger

  Gamle og syke må hjelpe seg selv når husleiereguleringen forsvinner

  Heikki – du tar feil!

  -Aksjonsgruppen har aldri fått kontakt eller hatt kommunikasjon med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Selv om vi forsøkte. Dette faktum har vi også ytret ovenfor deg flere ganger i e-mails. Dette vet også Leieboerforeningen med Lars Aasen i spissen.

  -Våre siste tilbakemeldinger i løpet av sommeren viser derimot at svært få eller ingen, av de rammede kan benytte seg av Kleppas ”støtteordning”. Istedet ser man et skred av folk som opplever nettop slik som Aslaug Andersen (89) gjorde, -de faller for umennskelig press fra gårdeier og redder sitt liv på en 1-roms hybel langt utenfor sitt nærmiljø. Dvs. utkastelse i det stille. Og dette roser du Kleppa for???
  Kaller du dette ”politisk enighet” så er du ikke bedre en M. Von Tetzschner (H) foran valgkampen. Og nå sier du at Erling Lae (H) skal ordne opp for de ”få”????
  Du, Kleppa og Lae vet jo ikke engang hvor mange det gjelder og hvor de bor! Og Kleppa hadde 4 år på seg å gjøre denne jobben.

  -Kleppa legger nå skylden på de eldre og uføre selv, som ikke har klart å flytte eller dø i tide.
  (Jfr./se TV2 26/7 http://www.youtube.com/watch?v=mbKy8aFOZoQ
  http://www.youtube.com/watch?v=FWABKePceHE )

  Da hun nå snakker om at “de hadde 10 år å omordne seg på ” så betyr det at det hele er et politisk skuespill -og at det slettes ikke var meningen med noen hjelp. Og derfor resultatet. Og Status Q. Dvs. Kaos, mistolkninger og utkastelser i det stille. Sammenligningen til utkastelsen av Palestinere er ikke lang. I begge tilfeller så står regjeringen bak uretten.

  -Aslaug Andersen er slettes ikke den eneste representanten eller “verste eksempel” på de utkastede, som du skriver. Hun er imidlertid den første som har forbigått skammen å turdt å stå frem med verdighet og fortelle sin historie i media. Men det er, og kommer mange fler utkastelser.

  Derfor er det besyndelig at du nå før valget roser og støtter Kleppa og makteliten, og kun “håper” at det ikke blir fler utkastelser. Vi har håpet på politikerne i 10 år. Bortsett fra SV, har de alle sviktet.

  Nå krever Aksjonsgruppen at sannheten kommer frem, og deretter handling fra politikerne. Og at korrekt informasjon kommer på plass slik at
  alle gamle og syke ikke blir husløse og enda blir offer for et politisk spill før valget.
  De har lidd nok!

  Hilsen

  Atle Bakken.
  http://aksjonsgruppen.org

  Se Aslaugs egen vitneforklaring og døm for deg selv :
  http://www.youtube.com/watch?v=no6GDv438VY

 • Otto lauritzen

  Som mangeårig SV-supporter undrer jeg meg hvordan en frittalende person som Heikki Holmås plutselig støtter en borgelig politikk fra Magnild M. Kleppas (SP) side, som har null med SV eller SVs politikk å gjøre. Istedet for å gjøre noe for de rammede i denne fryktelige situasjonen. Jeg vil følge nøye med på ditt svar, Heikki, i fohold til min stemme ved valget.

  Otto Lauritzen.

 • J. Ehnmark

  Som leder for Oslo SV, hvordan stiller du deg til prisutviklingen i boligmarkedet i Oslo?
  Med tanke på finanskrisens forankring i bla. boligspekulation, er høy markedspris spesielt i leieboliger en stor bidragende faktor til en ny mulig boligboble.
  Vil Oslo Sv gjøre tiltak for å fremme riktig prissetting på utleieboliger i Oslo?

  Det er ikke klokt at vanlige folk har så lite igjen av lønninga, når boligkostnadene/husleien er betalt.
  Kleppa stigmatiserer folk med ordinær inntekt som ‘svak økonomi’. Med en slik holdningen må folk ha en inntekt på 500.000 og oppover for å kunne kalles ‘vanlig økonomi’. Noe er urovekkende galt, ser ikke Oslo Sv denne realitet?

  Hvorfor sløse med skattepenger utbetalt til utleiere, med leietakere som mellomkonto, som unødvendig bostøtte?? Kleppa/Laes modell holder IKKE mål!
  Vanlige folk har klart seg selv i generasjoner og vil ikke være bidragsmottakere/mellomkonto for huseiere og politikere. Fornuft og moderasjon er som bortblåst i maktens korridorer…

  Som styremedlem i en beboerforening med drøyt 100 medlemmer, kommer jeg naturligtvis, som Otto Lauritzen å følge nøye med på utviklingen i forhold til våre stemmer ved valget.

  Sist men ikke minst, Kleppas uttalelser på TV2 26. juli, virker lite gjennomtenkt. Rett og slett foraktfullt mot de rammede medborgerne!

  J. Ehnmark

 • Pingback: heikki.no » Blog Archive » Bekymret for fjerning av husleieregulering()