Innlegg

Lite futt med bistandskutt

September 1, 2013
0e1cee6c120611e3bf1c22000aa8008f_7

– Utdanningsløft mot fattigdomskløft, sa masse Legomennesker foran Stortinget i dag.  – SVs velgere roper ikke på skattelette, men på en mer rettferdig verden, sa jeg til ungdommene bak kampanjen #tenkstørre i dag. Neste år øker vi derfor norsk utdanningsbistand med 150 millioner kroner.  Her er appellen jeg holdt foran Stortinget i dag.

 

Kjære venner i SAIH, Operasjon Dagsverk, Changemaker, Press, Røde   Kors Ungdom, LNU, Spire og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

SV går til valg på at Norge fremdeles skal gi 1 krone av hver 100-lapp vi tjener til internasjonal solidaritet

Det gjør vi fordi vi vet at verden er urettferdig

Fordi våre velgere ikke roper på skattelette – de roper på en mer rettferdig verden

Vi lover 1 krone av hver 100-lapp vi tjener fordi vi vet at bistandspenger kan flytte makt.

0e1cee6c120611e3bf1c22000aa8008f_7Makt fra dem som har mye, til dem som har lite

Fra menn til kvinner

Fra diktatorer til flyktninger

Fra store multinasjonale selskaper til skolejenter

 

La meg fortelle en historie om makt:

Zambia er rikt på naturressurser, men likevel er folk fattige.

De store gruveselskapene betaler lite i skatt

Rikdommen fra kobbergruvene forsvinner på finurlig vis ut av landet, ut av Afrika og inn på kontoer i skatteparadiser.

 

Det er urettferdig

Det afrikanske kontinentet er blitt utnyttet nok.

Derfor har Norge i løpet av fire år brukt 26 millioner bistandskroner til å styrke skatteadministrasjonen i Zambia.

Jeg mener skattebyråkrater er den beste bistanden Norge kan gi.

For vet dere hva som skjedde i Zambia?

Norsk bistand og Zambias egen innsats for å styrke gruveskattekontoret ga1,7 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter fra gruveindustrien.

1,7 milliarder kroner. Det er mye penger

Og hva gjorde Zambia? De ga 1,7 milliarder kroner mer til grunnskoleutdanning.

Det viser at fattige land selv prioriterer utdanning når de får muligheten

1237054_10153175603160790_615841136_n

Jeg vil advare mot å se på bistandsbudsjettet som et budsjett for milde gaver.

Det viktigste vi kan gjøre for å sikre utdanning til alle er derfor å gi fattige land makt til å sikre sine EGNE penger.

 

I tillegg vet vi utdanning kan flytte makt i seg selv– utdanning kan være frigjørende.

En gratis og god fellesskole har vært med på å skape et Norge med små forskjeller.

Vi vet at utdanning gir oss verktøy til å stå opp for våre egne rettigheter.

Utdanning legger grunnlaget for å være økonomisk selvstendig.

 

Skoler binder sammen samfunn og gir rom for trygghet, samling og felleskap.

Dette er grunnen til at regjeringen i statsbudsjettet for 2014 trapper opp utdanningsbistanden med 150 mill kr.

Det er den ene nyheten jeg har til dere.

Den andre er følgende:

SV går til valg på at vi i kommende stortingsperiode bør trappe opp norsk utdanningsbistand til 3 milliarder kroner, fra dagens 1,6 milliarder kroner.

 

SV ønsker å øke støtten til barns utdanning  i krise og konflikt-område og å bidra til at retten til å gå på skolen, blir en rett ALLE barn får

Dessuten trengs et kvalitetsløft i verdens skoler –  slik at skolegangen gir mening. 1 av 3 barn i skolealder i utviklingsland lærer ikke å lese og skrive, selv om mange av disse barna går på skole. Derfor vi styrkebilde fattige lands utdanningsinstitusjoner, inkludert arbeidet for å lage gode læreplaner, relevant pensum og bedre lærerutdanning.

Takk til dere ungdomsorganisasjoner som står bak Tenk større – kampanjen.

Jeg er glad over at norsk ungdom har større drømmer enn skattelette.

Verden er urettferdig – men ved hjelp av internasjonal solidaritet kan vi flytte makt og penger.

Derfor sier jeg:

# Rød eller blå – global helse nå

# Utdanningsløft mot fattigdomskløft

# Lite futt med bistandskutt.

 

 

 

You Might Also Like