Innlegg

Lettelse

June 21, 2006

Jeg er uhyre glad for afghanernes sultestreik er over.

Politisk ble det oppnådd en klargjøring av hvordan Regjeringen forholdt seg til FNs(UNHCR) anbefalinger og hvordan ekstra rettssikkerhet skulle sikres for de som mente de hadde behov for det. (Se under)

Oppsummert kan det slås fast at alle som ikke av UNE regnes å ha tilknytning til Kabul ikke viil bli sendt tilbake i denne omgang og at ny vurdering i så henseende vil foretas til jul. De som av UNE regnes å ha tilknytning til Kabul vil i utgangspunktet bli tvangsreturnert dersom de ikke velger å foreta frivillig retur. Alle vil få informasjon om sine rettigheter fra Flyktningehjelpen og rettshjelp fra NOAS, for å få frem ny informasjon og eventuelt bestride tilknytningen til Kabul. Dette er et prinsippspørsmål som kan komme til å bli bestemt av UNE i stornemd. Flyktningehjelpen og NOAS vil få penger fra Regjeringen til å gjøre jobben for alle som føler de har et slikt rettshjelpsbehov.

Det er godt at denne saken ikke ble offer for et populistisk spill fra alle kanter, men i stor grad holdt seg til sakens alvorlige kjerne og forholdene rundt sakens fakta.

Takk for alle som har bidratt til at sultestreiken og usikkerheten ble løst på en verdig måte. Fortsatt står en del viktige spørsmål ubesvart, men de vil bli behørig drøftet i dagene og månedene som kommer.

H

You Might Also Like

 • jørgen m

  heder og ære til deg og audun…! resultatet er vel så bra som ein kunne få det.

 • http://hkwolden.blogspot.xom Hanne Kristin

  Jepp, enig med Jørgen, dere har gjort en super jobb. Nå bli det full konsentrasjon på Mulla.

 • http://www.tromp.no Tromp

  Godt handtverk av SV i ei vanskeleg sak. Eit feilsteg av sjefen (Halvorsen) å gå hardt ut mot SOS-rasisme, men ellers var det godt å sjå at SV endeleg kunne vise musklar i ei sak som er så viktig for så mange menneske utan å bli tråkka rett ned. Du, Audun Lysbakken og Audun Herning har blitt lagt godt merke til i landet for innsatsen i telta.

 • http://tilhelvetemedmoderasjon.blogspot.com/ Til helvete med moderasjon

  Du er nok “uhyre glad” for at det er over ja, det tror jeg på.

  Desto mer tankevekkende må det være å se at afghanerne nå vurderer å gjenoppta sultestreiken, fordi de føler seg lurt trill rundt.

  Èn ting er at Kabul er alt annet enn trygt, også for de som kommer derfra, én ting er at UDIs definisjon av “tilknytning” er tatt fra løse lufta, én ting er at det ikke er klart hva som menes med Kabul, som både er en by og et større område.

  Og nå viser det seg at heller ikke løftet om at NOAS skulle se på sakene, var verdt papiret det er skrevet på.

  Allerede i morgen skal to afghanere sendes til Kabul. Etter de sultestreikendes mening er dette personer uten noe som kan kalles tilknytning til byen. Verken NOAS eller Flyktningehjelpen har sett på disse sakene.

  Bjarne Håkon Hansen var nok også “uhyre glad” da det var over. To dager etterpå fortsetter de akkurat som om ingenting har skjedd. Hvis ikke SV reagerer på dette så har dere ingen annen funksjon enn som gissel.

 • Bjørn Eriksen

  Dette siste innlegget støtter jeg fullt ut.
  Hvis noe kan kalles “sleipe politikertriks” er dette et kroneksempel.

  Her må det handling til fra alle de andre regjeringspartiene.
  Det rød-grønne regjeringsalternative har ingen som helst fremtid dersom man nå ikke holder løftene og lar Afghanerne bli i Norge. Flere av dem har vært i Norge allerede i flere år, lært seg norsk og tar seg arbeid som de også skatter av, og de er således gode bidragsytere til det norske fellesskapet.

  Hva er det egentlig som skjer i UDI og UNE ?
  Er det forkledde Frp’ere som styrer.
  Har ikke Regjering og Stadsråder mer styring over landet enn det denne3 saken vitner om, eller lider man rett og slertt av beslutningsvegring.

 • http://sykkelstyre.blogspot.com Espen Edvardsen

  Etter at to afghanere i dag ble tvangsutsendt, og NOAS mener dette er et brudd på avtalen. Så sliter jeg med å klaske ræva i taket. Hver eneste gang jeg ser ansiktet til Bjarne Håkon Hansen, så tviler jeg kraftig på om det er mulig for SV å beholde sin politiske integritet i regjering. Vår Bjarne Håkon?

  Sett fra mitt kikkehull ut i verden (vært i Sveits med lite informasjon) virker det som om det er gjort en bra jobb av SV (innenfor de forferdelige postkoloniale rammene som via makt og juss definerer “det realistiske” og/eller “det rettferdige”). Men jeg er usikker på om det er nok. Jeg er usikker på om det er mulig å leve i regjering med Bjarne Håkon Hansen i regjeringskvartalet.

 • Zapata

  Det er vel nokså knekkande likegyldig kva denne sjøgrøne regjeringa meiner om “politikk” når det viser seg at det heile tida handlar om å “styre” etter gallup (les: Goebbels), dvs. vera eit av “fremskrittspartia” som bløffar og lyg som det passar vinden og karrièrane.

 • Pingback: Tiramteatret()

 • Stig

  joda, dere har gjort en god jobb. prinsipper og retningslinjer er fulgt, og folk blir nok behandla rettferdig etter reglene. Men jeg synes nå likevel at de kunne fått blitt jeg da. Hallo, det er jo folk vi snakker om her. Hva med å skrive om retningslinjene, enten er det krig og utrygt i et land eller så er det ikke. og da kan alle eller ingen bli her.
  og dit man sender soldater er det vel krig?

 • http://gudbedre.blogspot.com elvis bling laden

  Jeg har litt problemer med å forstå hvordan dette kan karakteriseres som en “god jobb”. Det er et nederlag for menneskeverdigheten, og det er en seier for Erna Solbergs menneskefientlige politikk. SV har synligjort sin maktesløshet, og hvis jeg ikke vurderer situasjonen he-elt feil, så har du vært med på å legitimere regjeringas praksis ovenfor innvandrere og antirasister.

  Jeg skjønner at du blir sliten, og at det ikke er noe hyggelig. Selvfølgelig er du glad for at sultestreiken er over. Det er jeg også. Jeg liker ikke at folk dør eller blir alvorlig sjuke.

  Jeg er skuffa. Jeg husker deg som en hard antirasist fra dine yngre dager, men jeg klarer ikke helt å se at du leverer i posisjon.

 • http://www.littlegreenfootballs.com/weblog/ Realist

  Hva har dette med antirasisme å gjøre?

 • Pingback: Tiramteatret()

 • PAW

  Jeg fatter ikke dere lat UNE operere som de gjør – dvs. Sjeggestad gjør. Hva skjedde med “mer human asylpolitikk”? vi vet at flere er sendt tilbake til Kabul UTEN at de har et nettverk der. Nå er det jaggu på tide dere rydder opp i UNE! Innsynsrett for offentligheten er én ting, en annen ting er det ego-opplegget Sjeggestad bedriver – en nemd er en nemd, eller hva? Ikke én person!

  Angrer veldig på at jeg stemte sosialistisk til valget – det hadde vært langt bedre å ha dere i opposisjon!

  Hadde virkelig trodd det skulle utgjøre en forskjell å få SV inn i regjering, men jeg ser ikke mye til noen forskjell. Dette har skuffet!

 • Pingback: Depesjer.no - Nyheter som teller()

 • http://www.sv.no/oslo/personer/heikki.html Heikki

  Jeg er dessverre ute av Oslo og har ikke klart å følge opp saken. Det virker som det ligger en uenighet om hva det å ha tilknytning til Kabul betyr der UNE ligger på en annen fortolkning enn det FN har. Det er problematisk og vil gå ut over de som dermed faller utenfor ved UNEs behandling.
  UDI og UNE står i dag helt fritt i forhold de vil forholde seg til UNHCR sine anbefalinger, blant annet fordi det ikke finnes en egen internasjonal flyktningedomstol som kan fastsette nedre grense for internasjonal prasksis.
  Det som er klart er at Regjeringen neppe kommer til å instruere UNE eller UDI i disse sakene før i forbindelse med behandlingen av Utlendingsloven rundt jul. I den forbindelse vil prinsippene bli fastlagt. Vi bør ikke føre en politikk basert på forskjellige prinsipper avhengig av hvor du kommer fra. Kampen om linjen står derfor i de forbindelse.

 • http://storalm.wordpress.com Katarina

  At du ikke skammer deg, Heikki.

  Jeg synes nå det er kjekt med et noenlunde stort parti på venstresida som kan ha ganske bra politikk på de fleste steder, selv om jeg selv er med i RV. Men jeg tror d ser det selv, Heikki: når dere i praksis fører høyrepolitikk på områder som asylpolitikk, og når dere mister grepet andre steder også, så vil dere miste støtte blandt dem som stolte på dere. Og selv om dette er et ufattelig stort svik på hjemmebane(for ikke å snakke om at det er å skyte seg sjøl i foten), er det ingenting i forhold til hvilke konsekvenser deportasjonspolitikken deres har.

  Dette er menneskeliv, Heikki.

  At man må gi denne beskjeden med teskje er jo skremmende. Dette er menneskeliv, og dere leker med dem. Grunnen til at dette er rasisme, er at dette aldri ville skjedd med hvite nordmenn. Som tidligere nevnt har dere sendt afghanere uten nettverk tilbake til Kabul. Dét er ca det samme som å sende en nordmann som kan språket til Kabul. Men det ville aldri skjedd, det er jo ikke trygt nok i Kabul til det..

  Men du skjønner vel selv, Heikki, at dette er døden for SV, om dere ikke skjerper dere. Og jeg har ikke ord for hvor synd det ville vært.