Innlegg

Lærdommer fra Haiti

October 29, 2012
haiti2

Jeg er nå på Haiti der jordskjelvet rammet så nådeløst for snart tre år siden. Utfordringene er fremdeles store. Omlag 370.000 mennesker bor fremdeles i teltleirer, og gjennoppbyggingen har vært vanskelig. Jeg er her for at Norge og verdenssamfunnet skal lære. Hva av hjelpearbeid fungerte og hvilke feil kan vi lære av? Har vi brukt de rette kanalene for å hjelpe?

Da jordskjelvet rammet 12. januar 2010 ble mer enn 200.000 mennesker drept. 250.000 ble skadet og 1,5 millioner mistet sine hjem. TV-bildene rystet en hel verden, og betydelige bistandsmidler ble mobilisert for å hjelpe.

Kritikken mot arbeidet etter katastofen har handlet om at gjenoppbyggingen har gått tregere enn forventet. I tillegg har både giverland, NGOer og lokale myndigheter vært dårlig koordinert.

Haiti viser tydelig hvor enorme kostnader det kan få, menneskelig og økonomisk, når naturkatastrofen rammer et svært sårbart land. En sentral lærdom må derfor være at den mest effektive bistand vi kan gi, er å satse på forebygging.
En årsak til at hjelpearbeidet ble vanskelig var at statsapparatet på Haiti fikk sin kapasitet vesentlig redusert. 1/3 av ansatte i offentlige etater mistet livet og både presidentpalasset, parlamentet samt praktisk talt alle departementer ble lagt i grus. 30 av landets 49 sykehus ble ødelagt og 4200 skoler raste sammen.
Etter jordskjelvet rammet en ny tragedie Haiti. Kolera. Det anslås 600 000 tilfeller til nå totalt, og ca. 7 500 dødsfall. Dessverre er mistanken om introduksjon av kolera-epedimien rettet mot utenlandske FN-soldater. Som stor bidragsyter til FN er det viktig at også vi lærer av dette.
Norge støtter helsearbeid, blant annet for å bekjempe koleraepedimien. Vi har  inngått et samarbeid med Cuba, hvor vi bidrar økonomisk til den kubanske helsebrigadens arbeid. Over 700 kubanske leger er engasjert i Haiti, ofte i avsidesesliggende strøk. Mer enn 500 haitiske leger har blitt utdannet gratis på Cuba mange av disse arbeider nå sammen med brigaden.
I vårt videre arbeid framover tenker Norge å satse på forebygging av naturkatastrofer, naturressursforvaltning (skog, marine ressurser), jordbruk, og ren energi. Norge støtter også styrking av politiske partier og demokratiske strukturer på Haiti samt kvinners rettigheter.
Og tross all lidelse. Det finnes også lyspunkter på Haiti. Flere barn går på skole enn før jordskjelvet.

You Might Also Like