Innlegg

Krigen som ikke kan vinnes med våpen

January 17, 2010

Erlend Danielsen fra Forsvaret på Rena og to ganger afghanisansoldat i de norske ISAF-styrkene viste lysbilder og fortalte om sine erfaringer fra innsatsen i Afghanistan på denne andre Oslo SV-cafeen.Vi arrangerer Oslo-café etter standen vi har på Egertorget annenhver lørdag (En takk til Bjerke SV for innsatsen i kulden!).

Han mente det er alt for lite kunnskap i debatten om utviklingen i Afghanistan og fortalte om hvordan han selv og medsoldatenes hverdag i Afghanistan er, hvor meningsfullt de finner arbeidet sitt, om det uklare fiendebildet og om enorme kulturforskjeller.

Han utfordret SVs syn på Afganistaninnsatsen, ga oss innblikk i sine førstehåndserfaringer og skapte en livlig debatt.

Neste lørdagscafé blir om to uker – antakelig  vil den handle om debatten om hodeplagg i politi og domstoler og om syn på hva som er nøytralt i et flerkulturelt samfunn.

You Might Also Like