Innlegg

Kraftkabler mot atomkraft og for flere lærere

March 18, 2017
1200px-Barsebäck–flygbild_06_september_2014

Tre gode grunner til å gå inn for kraftkabler til utlandet:

Det er mange gode grunner for å gå inn for samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftkabler til utlandet. Her er tre av dem:

For det første gjør utenlandskabler til Skottland at rødgrønne partier i Skottland kan erstatte kullkraftverk med vindkraftverk, fordi de kan få vannkraft fra Norgske demninger når det ikke blåser.

For det andre gjør utenlandskabler til Sverige at vårt rødgrønne søsterparti i Sverige kan erstatte atomkraftverkene med vindkraft fordi de kan få vannkraft fra norske demninger når det er lite vann i de svenske elvene og vindmøllene står stille.
For det tredje gjør utenlandskabler at flertallet av kommunen som har kraftinntekter, kan få flere lærere i skolen og flere ansatte i eldreomsorgen. Når kommunene kan selge kraft til utlandet når det er lite vind og prisen er høy og kan kjøpe når det blåser mye og prisen er lav, så blir det mer penger i kommunekassene.
Noen argumenterer med at Norge ikke bør bygge kraftkabler, men heller låse inne kraft i Norge for at industrien som bruker 50% av kraften her til lands skal få så rimelig strøm som mulig. Jeg er dypt uenig. Vi skal ha gode ordninger for industrien, og det har vi. Industrien betaler ikke el-avgift, de betaler ikke for støtte til ny fornybar energi, de betaler en lavere nettleie fordi de er store og bidrar til stabilitet i nettet, i tillegg får industrien milliardstøtte til nyinvesteringer (Hydro Karmøy) og millioninvesteringer i energieffektiviserings støtte (Finnfjord smelteverk++) og på toppen av dette får industrien direkte subsidier som kompensasjon for at strømprisen på energi i Europa går opp på grunn av CO2-kvotesystemet.
Jeg er for å støtte industrien, men industrien må støttes gjennom støtte til energieffektivisering og omstilling til nullutslippsteknologi, ikke gjennom lavest mulig strømpriser. Dette har SV vært pådrivere for  og fått flertall for på Stortinget, de siste fire årene. Det er nemlig ikke god sosialistisk politikk å ta penger fra kommunebudsjettene ved å redusere kraftinntektene og gi dem til å bedre overskuddet for bedriftseiere i Hydro, Elkem og Yara gjennom lavest mulig kraftpris.
Norge har halvparten av alt vann lagret i demninger i hele Europa. Det må vi bruke på beste – for både miljøet, for å hjelpe andre land å kvitte seg med kullkraft og atomkraft og for best mulig velferd i norske kommuner.

You Might Also Like

  • Eirik Hovland

    Hei,

    Jeg er masterstudent i statsvitenskap ved NTNU, og skal skrive masteroppgave om muligheter og begrensninger for å gjøre Norge til EUs grønne batteri. Etter som du har vært medlem av energi og miljøkomiteen de siste fire årene som representant for SV, og deltar aktivt i debatten om utenlandskabler, lurer jeg på om du har mulighet til å stille til et intervju i løpet av januar/februar 2018? Jeg skriver her, da jeg ikke fant e-post adresse. Hvis dette kunne være interessant, send et svar til eirikhovland40@gmail.com, så kan jeg sende en litt mer formell forespørsel. Håper å høre fra deg!
    Mvh. Eirik Hovland Kjær