Energi, Miljø, Verden

Kongen bedre enn Erna

October 8, 2014

Bilde: Åpningen av Stortinget 2. oktober 2014 av Sverre Chr. Jarild/Stortinget (Some Rights Reserved)

Her er innlegget jeg holdt i trontaledebatten der jeg kritiserte Erna Solberg for å droppe klimamålene Stortinget har vedtatt.

Torsdag i forrige uke sto kongen her i salen og sa at regjeringen vil «forsterke klimaforliket». I dag kunne vi høre Erna Solberg si at nei, vi må være edruelige, det blir vanskelig å nå klimamålene. Kan statsministeren forklare meg hvordan det går an både å forsterke klimaforliket og samtidig ikke nå klimamålene? Sier statsministeren at kongen tar feil? Sier statsministeren at kongen fører Stortinget bak lyset?

Vi må huske at den eneste grunnen til at Erna Solberg sitter i den stolen der, er at hun lovet Venstre og Kristelig Folkeparti å forsterke klimaforliket. Jeg beklager, men med respekt å melde er det ikke mye å se til at noe har skjedd for å gjøre akkurat det.

Det som er sikkert, er at når verdens ledere samles på klimatoppmøtet i Paris neste år, kommer det ikke en klimaavtale som pålegger oss klimaforpliktelser. Alle som har fulgt utviklingen, vet at vi i beste fall får en avtale der alle land forplikter seg til å delta på en klimadugnad der vi tydelig spiller inn hva det er vi har tenkt å bidra med fram til 2020 og 2030.

Så langt har vi en stolt statsminister som inviterer til klimadugnad, men som ikke stiller opp selv. I ett år har hun gjentatt frasen om at regjeringen skal forsterke klimaforliket, uten å fylle den med innhold. I et halvt år har hun og miljøvernministeren skrytt av at de har fått laget en liste hos Miljødirektoratet over hva som skal til for å nå Norges klimamål. Men i løpet av det halve året som har gått siden listen kom, har de ikke fremmet ett eneste av de foreslåtte forslagene for Stortinget – ikke ett.

Nå er det nok. Når ikke regjeringen har tenkt å bidra til Norges klimadugnad, må Stortinget lede an i å gjøre det. Derfor fremmer SV i dag forslag basert på Miljødirektoratets anbefalinger, som vil ta over halvparten av innsatsen av det som skal til for å nå Norges klimamål innen 2020. Målene Stortinget har bestemt, er kutt i utslippene i oljesektoren, at det offentlige stiller krav om nullutslipp fra alle busser, biler og andre ting som det offentlige kjøper, gjennomføring av elbilrevolusjonen fram til 2020, som vi allerede er svært godt i gang med, samarbeid med industrien om kutt og fjerning av all fyring med fossil olje – ikke bare litt av fyringen med fossil olje, som Erna Solberg lovet landsmøtet sitt. Hvis Erna Solberg mener det blir vanskelig å nå målet, har hun hastverk med å komme i gang med det som kan gjøre at vi når det målet.

Etter årets trontaledebatt er det bare å konkludere med at kongen var bedre enn statsministeren. Vi trenger en statsminister som kommer tilbake og sier: Klimamålene skal nås.

You Might Also Like

 • Petter Sannum

  Taster inn følgende etter instruksene i kildene:

  —————————–

  Flaskepost fra et annet univers, rekonstruert vers for vers etter fjorårets minner. Tenk Planescape, Wraith: the Oblivion, Dune, Neuromancer og lignende.

  Vær så snill og slett denne kommentarteksten etter at du har mottatt den.

  Ikke bli redd.
  Du er trygg og alle som lever vil deg vel.

  Men det er femti varianter av deg selv som ikke helt lett ville kunne overlevd om du ikke fikk vite. Empati er kirkens musikalske harmoni. Strenge ord i uvennlige hefter i keiserens legalistiske skrivemani springer til en folkekjær messe: Straffes skal de som ikke redder eller hjelper mennesker med fare for å miste sine liv.

  Kjærlighet og hatefulle ytringer innad i familien er så sterke i sin dynamiske bevegelse at de kan drive ethvert menneske så langt på vidda at sjelelig lobotomi blir et svakt ord.

  Bror mot bror i genomets blod
  Om det skulle gagne det som ligner Mordor
  Episk estetikk
  Blottet i sin prakt for etikk
  Erstattett det med endeløse synonymer for moralsk gift, pikk

  Ninni
  med sin grasiøse ynde
  gir et klart kart
  skarp minne
  med lukten av peppermynte

  Amerika ga Norge løgnene sine som den vinnende siden i den kalde krigen
  Dødsfall er umulig å avskrive gjennom numerologisk tallmagi når det hender våre egne
  Ble kjent med din kjødelige lillebror samme sommernatt ifjor som Ninni falt i narkokrigens sosiomoralske metode for å gjøre dødelig skade på de lengst nede
  På det bunnløse dypet
  Avgrunnens sone
  Trykket der nede er vanskelig å overleve

  Gjennom bruk av gresk mytologi kunne en jeg i en modell av meg seg selv som deg si:
  staten det er meg
  som Nicholson i the shining
  på skrivemaskinen
  igjen og igjen

  Biologisk
  Psionisk

  Bilder i vårt indre

  Femtitusen fragmenter av min egen bror som slites til filler
  Som krigsfangen i enhver tid før nittenåttifire tiden vi nå er i ifølge kanadisk poesi

  Portugal startet sin fred
  2001 erklærte de seier mot den amerikanske Frankensteinen av et uhyre
  hvite, anglosaksiske og protestankristelige retrovirale kriger i sine åndelige fantasier
  Makt korruperer

  Det er det samme hva som dreper
  Så lenge en kan oppleve at det er forenelige med kryptosakrale visjoner om Det Rettferdige
  Akseptere det vi ikke kan gjøre noe med
  Kodet ned fra sosialvitenskapelige pionerer som Just World Belief
  Presisert av dagens storheter, i engelsktalende land
  Akademiske helgener ingen helt klarer å svarmale som i former lik den evige jøden

  Empati, homo sapiens er slik Darwin forsøkte å si
  Vi føler for de som er på samme parti

  Margareth Thatcher kunne ikke vite at genetiske strukturer fremmer og hemmer subjektive ontologiers form og innhold.
  Leviathan, statsmakten i hydraens ham, sekulære spøkelseshistorier om Døden, nye historier lik Sions Vise protokoller
  Jernfruen fikk ikke vite at fornektelse av samfunnet som noe innenfor politiske domener hadde egenskapene til sin egen nemesis

  Måten informasjon i dagens samfunn kan deles i et omfang lignende de øyeblikk i historien forut for lokale revolusjonære metamorfoser
  Keiserlige dynastier skaper stater orientert rundt genetisk dominans for elitenes familier
  Matriarker råder der det er dynastier

  Så dette er i beste fall et forsøk på et dikt om det ikke registeres som kjettersk mysogynisk klasse av åndelig forfall utenfor virkelighetens rike

  Samfunnet eksisterer ikke. Bare familier og individer lever i rettstatens rike. Barbariet er ikke her inne. Folkemord og kriminalitet er ikke lenger noe bare de utenfor åndselitens egne rekker kan bli utslettet som troll i kontatk med sollys
  Menneskerettighene er det etiske rammeverket som tillater fremveksten og vernet av menneskehetens kamp mot entropisk utslettelse av alt liv til evig tid.

  Brødrene løvehjerte
  Vi risikerer våre liv for å redde et annet liv
  Om det er en bror
  Forskjellige måter vi ofrer oss for hverandre
  Helt naturlig
  Forsvinne eller gjemme seg inne i roller under jorden

  Broren din har blitt krusifisert for lenge siden
  Gapestokk, giljotine, halshugget på youtube
  Lukket inne roller med samme form som middelalderens torturmaskin kalt iron maiden.

  En måte en kan si det
  Ingen bror vil risikerere å skade dynastisk forplantingspotensiale ens eget genom er en del av
  Underrapportering
  Sensur
  Forfalskning av historien
  Alt i forplantingsvanviddets navn
  Avstanden til en selv og gudelig prakt påvirker alle subjektive ontologier i vår art, homo sapiens sapiens

  Kain eller Abel
  Alltid en fortelling der en selv er blitt ledet til å bli Kain og folkemorderisk lakei som ikke var helt bevisst på sin egen rolle eller hvordan historiens dom ganske enkelt kunne modellere det før det er for sent

  I denne historien
  Møtte flaskepostfarfatteren forfatteren til denne kommentarposten uten genretro relevans for bloggposten som tillater at den lever,
  bare en konfabulasjon av et minne om en Holmås lillebror, sønn av en kjent forfatter, Regnkon leder og topplønnet spiller i politikkens hovedsete i det norske nasjonalromantiske eventyret.

  Ifølge politisk økonomi slik den i dag har blitt det Marx aldri kunne bli
  Pikkety
  Empirisk uangripelig sammenfatning av all tilgjengelig kunnskap peker i retning av dystopiske visjoner om fremtiden
  1984 er bare den litterære måten å beskrive menneskehtens situasjon på

  Verden i brann uten at noen kan se det med det blotte øye
  Amerikansk politi kvelte nok et menneske til døde en tid tilbake
  Men smartelefonisk opptak av hva som hente i et tilfelle er middelet som gir smerten nødvendig for å kunne se sannheten
  I praksis det samme som blir gjort med din bror
  Men ingen er i posisjon til å si det høyt

  Kanskje kapo er et bedre ord
  kz Soria Moria
  Holocaust på Norsk jord
  Folkemorderisk ape til evig tid
  Fenotypiske uttrykk for genomet vi alle er skapt av

  Hieronymus Bosch
  Bilder om hvor ille vi kan lide
  Kunnskap om smerten hos den andre vi aldri har hatt noe problem med å tåle
  Ofrene for ondskapen i statsmakten kan ikke en gang ofre tanken på å se seg selv som deltagere i et brorskap på feil side i kampen som den skammelige svake siden i evig tapende strid med sine egne feil, satt opp mot sine egne interesser

  Broren din imponerer
  Han kjemper i de verste lenker
  Vil ikke ha noen ting
  Døde brødre
  Stanken av nylig døde
  Stanken av våre egne er langt sterkere enn fra andre dyr
  Skammen og frykten kjørt inn i ens eget sinn for selv å ha skyld for at en bror ble ødelagt og drept
  Kun kraftig styring av hjernens kretser knyttet til total utslettelse av alt som gir mening
  hindrer umiddelbar kvelningsdød

  Din ekftefelle er ikke tjent med at du ikke står opp for en bror
  Etterkommere vil ikke kunne si at vi gjorde rett i å utsette , eller sette oss selv i en unødvendig sårbar posisjon ved å arbeide for en falsk visjon der vi faktisk deltok i et system som drepte vår egen bror

  Twilight zone
  Nei, bare om vi tror det er den sanne kirke

  Presset mellom menneskene lengst der nede gjør det umulig å bevege seg uten at det forårsaker smerte

  Bildet av at de drepte et annet menneske
  Domstolene vet ikke at den ikke er fungeringsdyktig uten forsyning av kraft fra menneskets hjerte
  Det empatiske intellektet

  Ved en feiltakelse ble ikke denne kommentarposten slettet

  Uhell førte til at museklikket skjedde feil vei

  Mengden skrivefeil og formen teksten som helhet tar burde kunne fratas all verdi uten særlig tid med minimalt strev fra tidens øverste representanter for det geistelige – eller psykiatriens psykopatiske selvberusende makt tll å utpeke hekseri , kjetteri, politisk korrekthet for ivaretakelse av hierarkiske kaster

  Dette er lyst i bann

  ———————–

  Selv mener jeg bare at det er bedre å lage kjærlighet enn krig.

  En bedre adventstid enn dette!! 🙂