Bolig, Innvandring, Integrering, Kommunene

Kommunalkomiteen

October 11, 2009

Jeg blir valgt som leder av kommunalkomiteen på Sortinget. Det blir kanonspennde.

Ledervervet skal jeg bruke til å:

 • Diskuere og forsøke å etablere hvilke prinsipper vi skal ha for det flerkulurelle og mangfoldige Norge, så alle som vokser opp har har like muligheter.
 • Jobbe for  en boligpolitikk som sikrer at alle får tilbud om en varig bolig og at alle unge som skal etablere seg får mulighet til det de neste ti årene.
 • Jobbe for at pengene de neste årene ikke går til skattelettelse til de mest formuende, men heller går til bedre skole, eldreomsorg, næringsutvikling og kultur i kommunene i hele landet.

I tillegg skal vi ta en skikkelig debatt om hva som er en anstendig innvandringspolitikk.

Dette blir spenndende og jeg gleder meg. Gi meg innspill på hva dere mener er viktigst å gripe fatt i.

You Might Also Like

 • Petter

  Halla!

  Long shot, men trenger en kjent person til skoleprosjekt intervju i løpet av uka. Er du keen? Ring meg på 4678[nospam]3302 eller send en mail til petter[nospam]nitter@gmail.com. Bare snakke litt om å bli komiteleder osv.

  Snakkes!

 • Unni

  oi oi! Grattis! Litt usikker på om dette ligg under komiteen din, men du må jo uansett sørge for at Kommunal- og regionaldepartementet går bort fra den teite ideen om å tillatte fossil gass til oppvarming i nybygg (som i dag er forbudt). Er ute på høyring no.

 • sigurd

  gjenreis en sosial boligpolitikk. letter på lønnspresset i storbyene, skaper en mer mangfoldig by – og ikke minst. gir oss alle mer fritid til å engasjerer oss der vi bor.

 • Terje

  SV må holde seg unna boligmarkedet! Markedet er mye bedre til å skaffe folk bolig enn politikerne. Jeg tror folk har glemt hvor håpløst det var å få et sted å bo i Oslo før Willochs liberalisering. Det er en grunn til at Gro aldri rullet tilbake en eneste av Høyres frihetsreformer.

 • Ekte Nordmann

  "Diskuere og forsøke å etablere hvilke prinsipper vi skal ha for det flerkulurelle og mangfoldige Norge, så alle som vokser opp har har like muligheter."

  Et forslag : send de ut av landet…og reis gjerne selv også.Problem solved.

 • Andreas

  Gratulerer! Du får vel ordnet opp i dette, da: http://naturvernforbundet.no/nyheter/gassoppvarme

 • Stig Høisæther

  Få på plass en sosial boligpolitikk som gjør det rimelig å leie bolig. Det må bygges langt mere utleieboliger enn noen gang tidligere og de må være rimelige. Jeg kunne ønsket enda en ny gjennomgang av husleieloven som er ytterliggående liberal og høyre konservativ til tusen. Den ble bare enda mer de regulert og markedsliberal forrige år. Jeg tror hjemløsheten vil øke de neste årene om ikke noe gjøres på det boligsosiale feltet. Jeg ønsker deg lykke til Heikki 🙂