Energi, Innvandring, Miljø

Klima først

October 4, 2011

På Stortinget i dag har vi diskutert hva som er viktigst i Norge og verden i året som kommer. Her er omtrent det jeg sa:

Siv Jensen og hennes partis politikk er den største trusselen i Norge for min generasjon.
Ikke først og fremst fordi hun vil behandle mennesker på flukt fra diktaturer i Iran og Etiopia som kriminelle inntil det motsatte er bevist. Hun er dermed er villig til å frata dem det grunnleggende menneskeverdet det er å bli behandlet som andre folk.

Ikke først og fremst fordi hun spiller på mørkebrune strenger og påstår at Norge snikislamiseres.

Alt dette er ille og fortjener å bli diskutert grundig . Vi er mange her på Stortinget som husker at det var rasistpenger fra Sør-Afrika som støtter Anders Langes partis første valgkamp som førte Carl I Hagen på stortinget. Resten er historie.

Nei, det som er ille og som gjør Siv Jensen så farlig er at hun fortsetter å avfeie spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapte med et lettvint ”det debatteres”.

For det er riktig det. Om klimaendringene er menneskeskapte debatteres. På samme måte som det diskuteres i USA om Gud har skapt hvert eneste art på jorden eller om vi har utviklet oss som følge av evolusjon. Det finnes vel knapt noe forskningsmiljø som går god for kreasjonistenes ideer, likevel er det riktig at det debatteres, men jeg holder en knapp på Darwin.

FNs ansamling av verdens fremste klimaforskere er 95% sikker på at klimaendringene er menneskeskapte.

Hvis Siv Jensen og hennes parti mener at 95% sannsynlighet ikke er nok, så er jeg glad det ikke er hun som skal avgjøre om barn får skøyte på isen om vinteren. Hvis det er 95% sjanse for at isen brekker, vil jeg ikke ha Siv Jensen stående og si til små unger at det kan debatteres hvorvidt isen er trygg eller ei. Da er jeg mer glad i unger enn Siv Jensen.

Jeg mener kampen mot de farlige klimaendringene er min generasjons viktigste oppgave, men folk er forvirret. For hvis alle sier at det er den viktigste oppgaven, hvorfor blir ikke folk og politikere enige om en avtale som løser problemet?

Svaret er dessverre enkelt. Løsningen for klimaspørsmålet handler grunnlegende sett om fordeling. Fordeling av retten til å forurense med CO2. Fordi det er når det lages energi av olje, kull eller gass eller skog at CO2-dannes og det er akkurat den energien som skaper velferdsvekst og utvikling i fattige land så vel som Norge. Det er bare det at Norge er blant de seks landene i verden som bruker mest energi per innbygger og vi slipper ut 3 ganger så mye CO2 som en gjennomsnittlig kineser og 8 ganger så mye som en gjennomsnittlig inder. Og vet du hva. Jeg kjenner ingen stortingsrepresentanter som tør se en kineser eller inder inn i øynene og si. Du må stagge din velstandsutvikling og kutte utslippene, for at vi skal fortsette å forurense mange ganger det du gjør og ha det mye bedre enn deg.

For er vi villige til å kutte klimautslipp i Norge?

Høyre og FrP vil ikke elektrifisere sokkelen, men kjøre på med økt oljeutvinningstempo.
Høyre og FrP durer på for å bygge ut breiere motorveier over hele landet, men lukker øynene helt for at det vil føre til økte utslipp.
FrP mener det er skandale at vi ikke bygger ut massevis av ny forurensende industri og mener gasskraftverk bør bygges uten rensing av CO2-en.  Dette henger ikke på greip.

Regjeringen kommer med en klimamelding i løpet av våren. Det har tatt lang tid, men det er en overdrivelse å si at vi får drahjelp fra høyresiden til å foreslå konkrete utslippskutt.

Klimameldingen må vise vei til hvordan vi skal gjøre drastiske kutt fra bil og fly og fra oljeutvinningen. Samferdsel og oljeutvinning er Norges klimaverstinger.

Industrien har sakte men sikkert omstilt seg og det skal den fortsette med. Ny teknologi for lavutslippsaluminiumproduksjon, energieffektivisering og ny fornybar energisatsing er alle måter å få ned klimautslippene og samtidig skape fremtidens arbeidsplasser.

Miljøkrav og næringsutvikling går nemlig hånd i hånd. FrP-ordføreren på Austevoll er en av dem som viste meg noen av eksemplene på det. Når det forbys å rense skipsskrog i havn i Europa, utvikler næringslivet på Austevoll renseteknikker som samler opp avfallet. Når det stilles strengere HMS-krav ved sandblåsing av rør, så utvikler næringslivet på Austevoll sandblåsingsteknikker der sanden samles opp og dermed skapes nye verdier og arbeidsplaasser.

Vi her i Norge er verdens heldigste land. Vi har evigvarende vannkraft og evigvarende vindressursser. Det regner og blåser mye i Norge. La oss bruke det til å vise utviklingslandene at det går an å bruke muligheten som ligger i å stoppe de farlige klimaendringene slik at vi skaper fremtidens arbeidsplasser i et nytt næringsliv, med bærekraftig vekst som er rettferdig fordelt.

Siv Jensen kan ødelegge mye både for det norske flerfargede samfunnet og for klima på kloden. Jeg sier som Lars Vaular. Det er en ting hun åpenbart ikke tåler – hvitløk.

You Might Also Like

 • Haakon

  Det er flott at du vil debattere klima og FNs rolle og ikke bare diktere.
  Skal vi debattere at FN mente etter orkanen Katarina at vi kom til å få flere og sterkere orkaner enn Katarina? Og at det ikke har skjedd?
  Skal vi debattere at FN mente at Gulfstrømmen kunne snu?
  Eller at havet skulle stige med nesten en meter dette 100 år? Nå er vi 12 år ut i århundret og vi bør da se 6-12 cm økning i havet. Og det ser vi ikke.
  Skal vi debattere det ?

  Eller skal du bare avfeie meg og disse fakta og henvise til alle disse forskerne ?

  Når det kommer til elektrifisering så har du rett. FRP og Høyre var mot og det var en korrekt holdning.
  1. Den gassen som ikke blir brukt til å skape strøm på plattformene blir nå solgt til England, Tyskland, Nederland likt med all annen gass. Altså : Den blir forbrent og siden klimautfordringen er global så spiller det overhode ingen rolle om den blir brent i Nordsjøen eller Tyskland.
  Videre svekkes strøm over avstand, så den strømmen vi sender ut i Nordsjøen svekkes. Vi må sende langt mer enn det som kommer frem.
  Dette igjen svekker strømsituasjonen i Norge stort. Noe som igjen fører til at vi må importere strøm. Fra kjærnekraft eller kullkraft.
  Elektrifiseringen fører ikke til noe utslippsreduksjon fra norsk gass, men det fører til økt bruk av kull og kjærnekraft.
  Gratulerer.

  2. Prøv dette – og jeg mener det. En tilfeldig hverdag (utenfor ferie eller inneklemt feriedag) kjør fra Moss til Oslo om morgenen.
  Så kjører du en annen dag fra Gardermoen til Oslo.
  En tredje dag kjører du fra Asker til Oslo.
  Det står ti-tusener av biler i kø, og snittet er over en time unødig i kø.
  En bil på tomgang slipper ut omtrent like mye CO2 som en bil i jevn fart i 80-90.
  Altså : Nye motorveier til Oslo vil redusere CO2, Nox og diesel partikler.
  En annen sak er at gamle E18 mellom Drammen og Tønsberg drepte hver helg i sommermånedene. Med den nye E18 er det ikke et eneste dødsfall.
  Men – hva er vel liv, lemlestelse og sorg mot CO2? Et CO2 argument som ikke er virkelig. Man kjører ikke mer om veien er bra. Eller mindre om veien er for liten.
  Det viser jo køene til Oslo! Det er bare et tomt argument som koster menneskeliv.

  3. Gasskraft uten rensing? Det er jo ikke noe alternativ! Er det noe rensing med dere i styresetet? Ikke enda. Du har et prosjekt på Mongstad som er så dyrt at det aldri kommer til å bli brukt noen andre steder.
  Så – det fins ikke noe alternativ i dag.
  Husk : Gass er langt bedre enn kull. Vi vil heller brenne gass her enn å fyre med kullkraft fra Tyskland, ikke sant ?
  Eller er du så snever at du bare tenker Norske kvoter og andres kvoter?

  4. Ja – hvor skal vi kutte? Skal vi nå deres løfter om 20% kutt fra 1990 nivå om 9 år så må det gjøres drastiske grep.
  All oljeproduksjon må legges ned iløpet av 9 år. Det vet vi ikke kan skje.
  Alternativet er å stanse all bil og varetransport. Jeg tror folk vil ha mat i butikkene, seg. Og jeg tror at de vil at man skal få elekrtikkeren sin på døren, ikke til nærmeste bussholdeplass.
  Jeg tror også at de som bor på landet ikke ønsker å gå i timesvis for å kjøpe melk, men ha mulighet til å bruke bil.
  Derfor er ikke dette noe alternativ.
  Det eneste jeg ser for meg er kompromiss som ikke kommer til å virke. Avgifter.
  Vi har sett bensinpriser øke fra 11 til 14 kroner pga endringer i oljeprisen. Men, 3 kroner endrer åpenbart ikke kjøremønsteret.
  Så – tar dere steget som Trafikkøkonomisk institutt sier er det som må til? Dobler dere bensinprisen til 25-30 kroner? Hvis ikke så tjener staten, men biltrafikken reduseres ikke.
  Og så tipper jeg dere kommer med noen småting som rushtidsavgift osv. Mer penger til staten, men det monner ikke og det er ikke nok til å nå målene.

  Derfor : Jeg tipper at tiltakene er noe som gir staten penger, men som ikke kommer til å bety mye for utslippene.

  5. Aluminium i Norge kan du glemme. Det er bare 10-20 år til Hydro må levere tilbake fossefallene sine til staten pga gjenfallsretten. Etter det må de kjøpe strøm her og de kan ikke sponses av staten pga EØS.
  Aluminium kan du regne som ferdig i Norge.
  Fremtidens energi? Vel – Norske Skog legger ned i Norge nå og trevirkebøndene trenger å levere tømmeret sitt til noe. Biodiesel kunne vært et fint alternativ om ikke de rødgrønne tok liv av den næringen med avgifter.
  Eller sol? REC er på vei bort for det er for dyrt her.
  Vi må innse det. Norge er dårlig egnet for det er for dyrt her.

  Når det kommer til starten din så kommer du med grove beskyldinger.
  Kriminalisere Iranere og Etiopere? Vel – dere jobbet for at Gaddaffi skulle sitte lengst mulig ved å nekte å bidra til å fjerne han.
  Den etniske slaktingen i Jugoslavia Nato fikk stoppet var dere for skulle fortsette ved å prøve å stanse NATO.
  Saddam også. Han skulle sitte trygt i deres øyne. Tross hans gassing av Kurdere. Tross okkupasjonen av Kuwait. Tross brudd på fredsavtaler og håning av FN. Saddam var deres mann.
  Når du snakker om å kriminalisere Irakere og Etiopiere så tror jeg først jeg vil si at SVs vedtak ville økt atall drap på sivile – noe jeg mener er mer alvorlig.
  Det råe er at SV nekter plent å ta et oppgjør med sine egne vedtak og vurdere om det var rett eller galt. Dere kommer aldri til å lære.
  En annen sak er at Siv ikke ønsker å kriminalisere noen. Men, at kriminelle som Krekar skal interneres.

  Finansiering er et fint spørsmål forresten : Fikk SV noen gang støtte fra Moskva og øst Berlin?
  Jobbet noen av dere for Stasi?
  Nei – det stemmer – dere ønsker ikke offentliggjøre slike domumenter…..

 • Berit Dorthea

  Hei Haakon. Det siste først Saddam var ikke en så stor trussel mot sitt eget folk som krigføringen som nå er blitt en hengemr for USA. Og hvorfor skulle de dit? Det er Iran som er den største faren i området, ikke Irak. Apropos, hørt vitsen om at Bush ga ordre om angrep på Irak ikke på Iran pga sine manglende leseferdigheter?
  Resten av innlegget til Holmås kan jeg skrive under på¨, apesielt det han sier om FRp. Det er vi som er i mot Frp som er folk flest her ui landet. Husk det!

 • Naresh Sugandiran

  Gratulerer med at du ikke gir opp kampen om å bli lederen av partiet. Det er ganske impressivt. Også et spørsmål. SVere har jo framstilt SV som miljøparti. Dere er jo kanskje det i regjeringen, men velgerne har jo ved sist kommunvalg vist at dere ikke er lenger troverdig ifht til klimapolitikk (noe jeg mener er pga samarbeidet deres med ap og sp i regjering). Vil SV tørre å ta det modige skrittet å trekke seg fra regjering samarbeidet hvis klimameldingen ikke er ambisiøs nok.

 • Pingback: Partiledere i sosiale medier: Audun Lysbakken og Heikki Holmås (SV) | Cecilie Staudes blogg()