Innlegg

Kjip eller raus?

August 18, 2013
slumdwellers2

Å kunne leve seg inn i hva andre mennesker opplever er den fineste egenskapen og verdien vi har som mennesker. Av og til er det enkelt, av og til er det vanskelig. Det er kanskje enklere å forstå livet til noen som lever et ganske likt liv som oss. Men det er like viktig å prøve å forstå og sette oss inn i livene til de som lever helt forskjellige liv enn oss. Å vise solidaritet er ikke bare norsk, det er menneskelig. Det beriker og beveger både for den som viser solidaritet og den som føler på solidariteten.

I verden i dag finnes en fattigdom så brutal at den føles fjern for oss de fleste av oss her hjemme i Norge. Fattigdom er når du ikke får varmet grøt til spebarnet ditt fordi du ikke har penger til strøm eller brensel. Det er ikke å kunne gi barna dine næringsrik mat, og resultatet er at de får hjerneskader de må leve med resten av livet. Det er aldri å kunne sende barnet ditt på skolen, men isteden sende ungen gatelangs for å plukke opp sigarettstumper, pille ut tobakken, og rulle nye sigaretter som selges for å få penger til mat.

Denne fattigdommen er urettferdig. Verdens økonomi er fem ganger så stor som for 50 år siden, og vi er bare dobbelt så mange mennesker på jorda. Vi har mer enn nok penger på denne planeten—vi må bare fordele dem bedre.

Jeg er stolt av å være norsk av mange grunner. Når jeg opplever hvordan nordmenn stiller opp for andre langt unna deres egen hverdag, så blir jeg stolt. Det finnes knapt noe land i verden med så stort engasjement for mennesker langt unna sin egen hverdag. Hundrevis av organisasjoner, foreninger, innsamlingsaksjoner og vennskapsprosjekter organiseres over hele landet, hele tiden. Nordmenn er solidariske, ikke fordi de må, men fordi de vil.

Da SV tok over styringen over den norske utviklingspolitikken, så ga vi et løfte – vi skulle bli ett av verdens mest solidariske land. I 2008 sa til verden at vi vil bruke én prosent av alt vi tjener, på internasjonal solidaritet. Hvis det er noe SVere vet, så er det at penger er ikke solidaritet, men hensikten bak dem kan være det. Vi bruker i dag én krone av hver 100-lapp vi tjener i Norge i dag til å bygge den globale solidariteten, til å leve oss inn i andres liv og bidra til at mennesker over hele verden får det bedre. Det krever mot og innsats.

Når Fremskrittspartiet foreslår å kutte 7 milliarder i den internasjonale solidariteten så er de på kollisjonskurs med en sentral norsk verdi – å ikke være oss selv nok. Det er klart de 7 milliardene gjør verden til et bedre sted. FRP bryter med folks oppfatning av rettferdighet og ikke minst signaliserer de klart og tydelig for alle land i verden at Norge skal bli mindre solidarisk.

Bare for å gi dere en smakebit av hva FrP ikke finner det verdt å prioritere: FrP kutter over for eksempel 1 mrd kr i bistand til Afrika. Dette betyr en halvering av posten på statsbudsjettet som skal støtte utvikling på verdens fattigste kontinent. FrP kutter over 500 millioner kr i frivillige organisasjoners arbeid i fattige land. Frivillige organisasjoner støtter kampen fattige mennesker i kjemper for mer rettferdig fordeling av godene. Og FrP kutter 120 mill kr i støtten til FNs befolkningsfond. Organisasjonen jobber mot kjønnslemlestelse av kvinner, for at hver eneste fødsel i fattige land skal være trygg og for at jenter selv skal bestemmer når og hvor mange barn de skal ha

Pengene Siv Jensen henter fra til budsjettet til verdens aller fattigste, skal hun bruke på å finansiere de store skattelettelsene en Høyre-FrP regjering vil gi. Hun tar fra de som har aller, aller minst og gir til de som har aller, aller mest.

Da SV kom i regjeringskontorene var noe av det første vi gjorde å si at vi skal ha strengere kontroll med bistanden for å bekjempe korrupsjon. I dag har vi ett av verdens strengeste systemer for å bekjempe tyveri av bistandspenger. Vi jobber hver eneste dag med å gjøre bistanden enda tryggere mot korrupsjon og for at kampen mot fattigdommen skal være mest mulig effektiv. Vi lærer av hvert eneste prosjekt og jobber for at hver bistandskrone skal gi mer solidaritet som funker. Fremskrittspartiet bruker mye tid på å betvile om bistand funker. Vi sier ikke at all bistand er perfekt, men det er direkte feil å si som FRP sier – at bistanden er full av korrupsjon og ikke funker. Tvert i mot vil FrPs kutt få direkte konsekvenser for mennesker som i dag får et verdig liv på grunn av vår støtte.

Valget i høst står om en sentral verdi som nordmenn over hele landet har holdt høyt – solidaritet med verdens fattige. Det står om Norges plass i verden og vår alles evne til å leve oss inn i andre menneskers hverdagsliv på helt andre steder på kloden. Fremskrittspartiet står for en politikk som går i mot disse verdiene. Norge kan være et lite og kjipt land, eller et lite og solidarisk land. Stem SV, stem for en solidaritet som ikke stopper ved landegrensene. Ikke vær kjip.

You Might Also Like

  • https://relasjoner24.wordpress.com/ Norge dating

    veldig fin